Tootajate jagamise voimalus YouTube. Kuidas YouTube'is oma videot töödelda ja üles laadida? - Digitark

Ettevõttele helistati suurelt hargmaiselt ettevõttelt, kes soovis luua oma töötajatele sotsiaalmeedia koolitusprogrammi. Keskkonda on võimalik luua oma konto, kuhu saab üles laadida teatud hulk digitaalses vormingus fotosid ning neid siis määratud huvilistega jagada. Kuna ettevõtja saab ise otsustada, kas ja kellele võib maksu- ja tolliamet anda ligipääsu maksukäitumise hinnangule, siis ei kaasne muudatustega ettevõtjale negatiivseid mõjusid.

Praegu on maksu- ja tolliametil lubatud sellist hinnangut jagada üksnes ettevõtjaga, kelle kohta on hinnang koostatud.

Rahandusministeerium on koostanud maksukohustuslaste registri põhimääruse muutmise eelnõu, mis paneb maksu- ja tolliametile kohustuse jagada ettevõtja kohta käivaid maksukäitumise hinnanguid ettevõtja poolt määratud kolmandatele isikutele või üldsusele tervikuna, kui ettevõtja on teinud sellise taotluse maksu- ja tolliametile.

Näiteks võib eelnõu kohaselt ettevõtja Tootajate jagamise voimalus YouTube otsustada, et maksu- ja tolliamet peab andma juurdepääsu ühele konkreetsele tehingupartnerile või avalikustama hinnangu kõigi jaoks.

Tootajate jagamise voimalus YouTube

Maksu- ja tolliamet kuvab ettevõtja poolt märgitud isikule nt tehingupartnerile või tema soovil kõigile 3-pallisüsteemis maksukuulekuse või maksuasjade korrasoleku hinnangu, mis on tähistatud numbri ja värviga. Näiteks kui ettevõtja maksukäitumine on halb, siis on see tähistatud punase värviga ja numbriga 1. Kui ettevõtja maksukäitumine on eeskujulik, siis on see tähistatud rohelisega ja numbriga 3.

Tootajate jagamise voimalus YouTube

Lisaks toob maksu- ja tolliamet välja hinnangu andmisega seotud faktid, milleks on näiteks maksuvõla olemasolu või selle puudumine ning deklaratsioonide esitamine või esitamata jätmine. Kaubanduskoda andis rahandusministeeriumile teada, et toetab maksukäitumise hinnangute jagamise võimaluse loomist. Kuna ettevõtja saab ise otsustada, kas ja kellele võib maksu- ja tolliamet anda ligipääsu maksukäitumise hinnangule, siis ei kaasne muudatustega ettevõtjale negatiivseid mõjusid.

Tootajate jagamise voimalus YouTube

Kui ettevõtja ei taha, siis ei pea ta ka edaspidi oma maksukäitumise hinnangut kellegagi jagama. Muudatustega kaasnevad aga positiivsed mõjud maksukuulekatele ettevõtjatele, sest eelnõu võimaldab tõsta usaldusväärsust eelkõige tehingupartneri ees ning kokkuvõttes aitavad plaanitavad muudatused kaasa ettevõtluskeskkonna läbipaistvuse suurendamisele, ausa konkurentsi tagamisele ning maksukuulekuse parandamisele.

Muudatused jõustuvad eelnõu kohaselt üldises korras ehk kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Sessiooni juures on võimalik iCal formaadis alla laadida teistesse kalendritesse importimiseks.

Täpne jõustumise kuupäev ei ole hetkel teada. Plaanitavate muudatustega saad lähemalt tutvuda siin. Loe lähemalt koja arvamust.

Tootajate jagamise voimalus YouTube