Selgitades kaubanduse voimalusi

Aktsiisikaupade soetamine ja tarbimine, eriti piirikaubanduse tingimustes, on üheselt raskesti mõõdetavad nähtused, kuna andmeallikaid ning huvigruppe on mitmeid. Samal ajal puudub objektiivne kvantitatiivne hinnang aktsiisipoliitika ja sellest tingitud piirikaubanduse mõju kohta Eesti ettevõtete majandustulemustele ning sedakaudu Eesti majanduse konkurentsivõimele, tööhõivele, regionaalarengule jms praegu ja tulevikus. Vaatamata erinevatele poliitilistele otsustele ei ole õnnestunud piirikaubandust tagasi pöörata. Google Ads otsingureklaami toimimispõhimõtted ja seaded: kvaliteediskoor, kliki hindade ja eelarve valikud. Jaga seda Netoeksportijate arv väheneb, tuues esile ülemaailmse kaubandussüsteemi üha suureneva haavatavuse, kuna see tugineb üha vähemale ressursitootjale. Infokirjaga liitudes nõustute enda e-maili lisamisega arenduskeskused.

Teisisõnu, aktsiisipoliitika majanduslik mõju on kiiremini avalduv ning täpsemini mõõdetav.

Mõju tervisekäitumisele ning keskkonnale on kindlasti olemas, kuid on praegu veel suuresti avaldumata ja seetõttu raskesti hinnatav. Eesmärk oli võtta analüüsi aluseks neutraalsed statistilised andmed.

Selgitades kaubanduse voimalusi

Siinkohal oli väga oluline Eesti Statistikaameti roll. Võib öelda, et valdkonna spetsialistid töötasid läbi kogu Eestis kogutava asjakohase statistika ning kindlasti annab analüüs parima võimaliku ülevaate alkoholi- ja tubakatoodete ning mootorikütuste tootmise, impordi ja jaemüügiga tegelevate ettevõtete käekäigust aastatel Analüüsi tegemise käigus tuvastati mitmeid piiranguid ja andmelünki, millega on vaja veel edaspidi tegeleda.

Rahandusministeeriumi ja avalikkuse jaoks on tegu olulise analüüsiga, millega on loodud süsteemne ülevaade olemasolevast infost ning millele tuginedes on väljatöötatud meetodid kaudsete mõjude hindamiseks tulevikus.

  • Kaitumise rahastamise ja investeerimisstrateegiate kaitumine
  • Tootajate aktsiaoptsioonide maksustamine Kanada
  • Aktsiisipoliitika riskid, võimalused ja mõju majanduskeskkonnale piirikaubanduse tingimustes

Ettevõtete majandustegevuse näitajate muutus on lisaks piirikaubandusele mõjutatud mitmetest teistest teguritest ning mõju on olnud erinevatele sektoritele erinev. Näiteks mõjutab jaekaubanduse müükide kasvu üldine tarbimise ja palgakasv, kütuse hind sõltub olulisel määral nafta maailmaturu hinnast, sigarettide ja alkoholi tarbimist mõjutavad erinevad reklaami- ja väljapaneku piirangud jne.

Osade sektorite puhul on näha olulist kasumlikkuse, lisandväärtuse ning investeeringute langust, samas kui teiste majandusnäitajad on hoopis paranenud. Seega kui keskenduda vaid ühe sektori ühele vaatele, võib pilt olla oluliselt teistsugune kui laiem vaade.

Näiteks Lätiga piirnevates maakondades on väikesed, alla 20 töötajaga alkoholi- ja tubakatoodete jaemüüjad olnud Lätiga piirnevates maakondades olulised hõives kaotajad, kuid samas piirkonnas on jaemüüjate hõive kokku hoopis kasvanud ning veel laiemas vaates on aktsiisikaupadega seotud ettevõtete tööhõive osakaal summeeritult kogu tööhõivest seni jäänud pikaajalises vaates sisuliselt samale tasemele.

Selgitades kaubanduse voimalusi

Aruandest selgus, et summeeritult on aktsiisikaupadega alkohol, tubakas, kütus seotud ettevõtete kasumid saanud aktsiisipoliitika tulemusena aastatel — tuntava löögi. Samas nagu jooniselt 1 on näha on paralleelselt kasumite langusega kasvanud oluliselt uuritud ettevõtete investeeringud. Joonis 1 toob välja sektorite võtmenäitajate müügitulu, kasumi, töötajate arvu, lisandväärtuse ning investeeringute osakaalu kogu Eesti ettevõtete vastavatest koondnäitajatest.

Selgitades kaubanduse voimalusi

Vastavad osakaalud on indekseeritud Joonis 1. Aktsiisipoliitikast mõjutatud sektorite vastavate näitajate osakaal kogu Eesti ettevõtete näitajast, indekseerituna baas-aastasse Allikas: Statistikaamet Analüüsi oluline lisandväärtus on põhjalik rahvusvahelise praktika ülevaade Taani, Saksamaa, Rootsi ja Norra näitel.

  • Parimad binaarsed valikud Kaubandusstrateegiad
  • Jaga voimalusi IRA
  • E-kaubanduse kasvuprogramm - Arenduskeskused

Taanis on piirikaubandus kestnud juba rohkem kui 45 aastat. Vaatamata erinevatele poliitilistele otsustele ei ole õnnestunud piirikaubandust tagasi pöörata.

Selgitades kaubanduse voimalusi

Taani maksupoliitika eesmärk on piirikaubandust ohjes hoida ja mitte lasta osakaalul suureneda. Teiste riikide kogemuse põhjal selgus, et piirikaubandust on raske tagasi pöörata ja piirikaubandus ei ole üksnes aktsiisipoliitika tulemus.

Selgitades kaubanduse voimalusi

Kindlasti on analüüsi oluline piirang Tulemustele tuginedes saame edaspidi anda poliitikakujundajatele põhjalikumat ülevaadet hetkeolukorrast. Analüüsi üks eesmärke oli tuua välja erinevate võimalike otsustega kaasnevaid riske ja võimalusi aktsiisipoliitika tõhustamiseks tulevikus. Riskid ja võimalusel on kaasnevad alati aktsiisipoliitika muudatuste tegemisega ning sõltuvad eesmärgist. Näiteks kui on otsustatud seada esikohale tervise või keskkonna eesmärgid, siis sellega kaasneb tulude vähenemise risk.

Seega on vaja seada aktsiisipoliitikas kindlad eesmärgid ning neid ka üldsusele selgemalt kommunikeerida. Aktsiisimäärade muutmine on üks aktsiisipoliitika meede, millega kaasnevad alati mitmed riskid ning mida suuremad on muudatused, seda keerulisem on selliste muutuste tagajärgede mõju usaldusväärselt hinnata.

Selgitades kaubanduse voimalusi

Õiglase kaubandus on kauplemisviis, mis kindlustab, et ka arenguriikidest meieni jõudvad kaubad oleksid toodetud õiglaselt - kaupade tootjad saaksid oma töö eest väärilist tasu, ei ole kasutatud laps- või orjatööd ning kinni on peetud keskkonnanõuetest. Koolid saavad ise korraldada õiglase kaubanduse nädala üritusi, rääkida sellest teemast tundides, koostada kooli õiglase kaubanduse väljapaneku ning vaadata üle toodete valik õpetajate toas, sööklas ja kohvikus.

Otsi kujul

Kui soovite õpilastega seda olulist teemat arendada, pakume välja järgmisi võimalusi: 1 osalege oma kooliga õiglase kaubanduse teemalises uuringus, tõstes niimoodi osalejate teadmisi ning selgitades välja, kui teadlikud on Eesti õpilased; 2 kasutage just koolidele valmistatud Make Fruit Fair juhendit, mis käsitleb teemat puuviljadest lähtuvalt; 3 testige teadmisi õiglase kaubanduse teemalise viktoriiniga ; 4 soovi korral edastame teile bänneri ja üleskutse, mida kooli kodulehel ja sotsiaal meediakanalites kasutada.

Andke teada ja saadame selle; 5 Mondos on saadaval õiglase kaubanduse ja teadliku tarbimise trükimaterjale väljapanemiseks ja jagamiseks. Andke teada ja paneme teile vajaliku arvu valmis. Palun lugege siitmida tähendab osalemine õiglase kaubanduse teemalises uuringus ning registreerige oma kool enne Seejärel saadame teile täpsemad juhised ja küsimustiku.