PayPal Valikud Kaubandus

Selles jaos kirjeldatakse, kuidas kehtib PayPali müüja kaitse teile, kuid peaksite tutvuma ka jaoga " PayPali ostja kaitse mõju müüjatele ". Kui valuuta konverteerib teie kaardi väljaandja, määrab ta vahetuskursi ning teenustasu liigi ja suuruse. Tagasinõude tasu rakendatakse tagasinõude tasu tabelis määratu järgi ja võetakse algsele tehingule valitud valuutas. Jätame endale õiguse võtta teilt tasu lisateabe esitamise või tehinguajaloo ja muu tasusid puudutava teabe esitamise eest teistsugusel viisil, kuid me ei võta teilt tasu dokumentide eest, mida olete taotlenud seoses heauskse väitega teie PayPali kontol esineva vea kohta. Võime aeg-ajalt lubada teil võtta makseid vastu mis tahes valuutas, mis on meie teenusega võimalik.

See võib võimaldada teil alustada müüjaga otsevestluse tehinguga soetud probleemi osas, mis võib aidata vaidluse lahendada. Kui teil ei õnnestu vaidlust otse müüjaga lahendada, liikuge edasi 2.

10 veebipõhist makselahendust teie e-kaubanduse jaoks

Paneme müüja PayPali kontol kõik tehinguga seotud rahad ootele vaidluse lahendamise või sulgemiseni. Vastasel juhul lõpetame vaidluse automaatselt. Vaidluse saate hüvitamisnõudeks muuta lahenduskeskuses. Vaidluse võib selles etapis nõudeks muuta ka müüja või PayPal. Kui nõue on esitatud selle kohta, et eset ei ole saadud, võib PayPal paluda teil enne vaidluse nõudeks muutmist oodata vähemalt seitse päeva alates vaidluse esitamise kuupäevast.

PayPal võib nõuda, et esitaksite kviitungid, kolmanda isiku hinnangud, politseiaruanded või muud PayPali määratavad dokumendid. Peate nendele nõudmistele vastama aja jooksul, mis on sätestatud meie kirjavahetuses teiega.

PayPal võib nõuda, et saadate eseme omal kulul tagasi müüjale, PayPalile või kolmandale isikule mille määrab PayPal ja esitate tarnetõendi. Vaidlus meiega või teie kaardi väljastajaga Kui kasutasite oma PayPali kontoga tehtud tehingu makseviisina deebet- või krediitkaarti ja ei ole tehinguga rahul, võib teil olla õigus vaidlustada tehing oma kaardi väljastajaga.

Kohaldatavad kaardi tagasinõudeõigused võivad PayPal Valikud Kaubandus ulatuslikumad kui need, mis on teile kättesaadavad PayPali ostjakaitse programmi raames.

Lisage PayPaliga oma veebisaidile põhiline e-kaubandus

Näiteks kui vaidlustate tehingu oma kaardi väljaandjaga, võite tagasi saada summad, mille olete maksnud mitterahuldavate esemete eest, isegi kui need ei kuulu nõude kirjeldusele suurel määral mittevastav ese kaitse alla. Peate valima, kas algatada vaidlus PayPaliga PayPali ostja kaitse raames või algatada vaidlus oma kaardi väljastajaga. Mõlemat ei ole võimalik korraga teha ja hüvitist ei ole võimalik saada kahekordselt. See ei mõjuta vaidlusprotsessi teie kaardi väljastajaga.

Kui otsustate vaidlustada tehingu PayPaliga ja me otsustame teie vastu, võite hiljem algatada vaidluse oma kaardi väljastajaga. Kui PayPal ei tee teie nõude osas lõplikku otsust enne, kui tähtaeg vaidluse esitamiseks teie kaardi väljastajale on möödunud ja te saate meie viivituse tõttu tagasi vähem kui täissumma, mida teil oleks kaardi väljastajalt olnud õigus saada, hüvitame teile ülejäänud kahju millest on maha arvestatud mis tahes summa, mille olete juba tagasi saanud müüjalt või kaardi väljastajalt.

Enne kaardi väljastajaga ühenduse võtmist või vaidluse esitamist PayPalile peaksite pöörduma müüja poole, et püüda lahendada PayPal Valikud Kaubandus müüja tagastamispõhimõtete alusel. Sellised täiendavad tingimused hõlmavad PayPali alternatiivsete makseviiside lepingut.

Makse vastuvõtmine teie kontole ei võrdu vabade vahendite vastuvõtmisega.

Aktsiaoptsioonitehingud on maaratletud W2 ja 1099-s

Teade, et teile on saadetud makse, ei tähenda, et elektroonne raha on teie kontole vastu võetud enne, kui olete makse aktsepteerinud. Võime aeg-ajalt lubada teil võtta makseid vastu mis tahes valuutas, mis on meie teenusega võimalik. Kui teie mitte PayPal pakute maksjale müügikohas summa osas, mille te saate PayPali kaudu, valuuta konverteerimist, siis te teavitate ostjat vahetuskursist ja mis tahes tasudest, mida kohaldatakse maksetehingule.

PayPal ei vastuta ühegi ostja ees, kui te ei teavita ostjat vahetuskursist ja tasudest. Te olete teadlik, et kui te ei avalda ostjale vahetuskurssi ja tasusid, võib see tähendada, et panete toime kuriteo. Teile saadetud mis tahes makseid võidakse selles kasutajalepingus lubatud juhtudel ümber pöörataläbi vaadatapiiratareserveerida või ootele panna.

Vastuvõtmise limiidid Võime oma äranägemisel kehtestada limiidid maksete arvule ja väärtusele, mida te saate vastu võtta, sealhulgas ostude eest vastuvõetavale rahale.

BDD parim kasutab Leedus Internetis raha

Vastuvõtulimiidi suurendamiseks peate järgima juhiseid, mis teile edastame või aeg-ajalt avaldame mille võime sätestada teie konto ülevaates. Võime teenusena pakkuda kogu uut kassalahendust, selle mis tahes osa või osade mis tahes kombinatsiooni. Kui pakume Teile uut kassalahenduse teenust ja otsustate seda kasutada, kehtivad teile lisaks sellele kasutajalepingule järgmiste funktsioonidega seotud järgmised lisatingimused: kui kasutate uue kassalahenduse osana meie alternatiivsete makseviiside funktsiooni, siis PayPali alternatiivsete makseviiside leping ; kui kasutate: uue kassalahenduse osana meie krediit- ja deebetkaardimaksete teenust; kassalahenduse osana pettuste kaitset; siis järgmised tingimused sõltuvalt riigist, kus teie konto on PayPalis registreeritud: Tasud, mis võidakse sätestada PayPali alternatiivsete makseviiside lepingusja PayPali online-kaardimakseteenuse leping ei kehti uue kassalahenduse kasutamise puhul.

Selle asemel kehtivad uue kassalahenduse kasutamisele meie eritasud. Reeglid lisatasude kohta PayPal ei soovita lisatasude võtmist, kuna tegemist on kaubandustavaga, mis võib karistada tarbijat ja tekitada kassas tarbetut segadust, vastumeelsust ja ostust loobumist.

Muudel juhtudel võite meie teenuste kasutamise eest lisatasu küsida ainult teie suhtes kohaldatavate seaduste alusel ja mitte suuremas PayPal Valikud Kaubandus kui lisatasud, mida küsite teiste makseviiside kasutamise eest. Kui võtate ostjalt lisatasu, teavitate ostjat lisatasu küsimisest teie ise, mitte meie.

Järeldus E-kaubandus XXI sajandil on muutumas üheks kõige lootustandvamaks meetodiks müüja ja ostja vahel. Selle tõestuseks on vähemalt asjaolu, et ainult Venemaal Kui võrrelda seda arvu Nende numbrite abil on lihtne mõista, et elektroonilised maksesüsteemid saavad igal aastal üha enam populaarsust. Mõtle ühele kõige levinumale e-kaubanduse süsteemile maailmas - PayPal.

Me ei vastuta ühegi ostja ees, kui te ei ole ostjat teavitanud mis tahes lisatasust. PayPali esitlemine Te peate kohtlema PayPali makseviisi või märki oma müügikohas, sealhulgas oma veebisaitidel ja mobiilirakendustes, pakutavate mis tahes teiste makseviisidega vähemalt samal viisil.

See hõlmab vähemalt võrdset või sisuliselt sarnast: logo paigutamist; asukohta mis tahes müügikohas; kohtlemist maksevoo, tingimuste, piirangute või tasude osas võrreldes teie müügikoha teiste märkide ja makseviisidega. Te ei tohi klientidele esitades ja avalikus suhtluses mis tahes PayPali teenust kui makseviisi valesti tutvustada ega väljendada mis tahes PayPali teenusega võrreldes eelistust mõne teise makseviisi suhtes.

Ethereum voi Investment Bitkoin

Maksud ja teabe esitamine Teie kohustus on kindlaks määrata, kas ja millised maksud kehtivad teie tehtavatele või vastuvõetavatele maksetele ning ainult teie vastutate korrektsete maksude hindamise, kogumise, teavitamise ja asjakohastele asutustele edastamise eest. Me ei vastuta selle määramise eest, kas teie tehingule kohaldatakse mis tahes makse, ega mis tahes tehingust tulenevate maksude arvutamise, kogumise, teavitamise ega edastamise eest.

Pangateenuse pakkujana ei kehti PayPali teenustele EL-is käibemaksu. Teie raha tagastamise põhimõtted ja privaatsuspõhimõtted Peate avaldama tagasimaksete ja tagastamispõhimõtted ning privaatsuspoliitika.

PayPal - mis see on ja kuidas seda kasutada? - E-kaubandus

Kaupluses tehtavad maksed ja QR-koodi tehingud Kui võtate oma füüsilises poes vastu PayPali makseid, peate tehingu kogusumma kliendile teada andma enne tehingu toimumist. Võite kliendi kontolt küsida tasu ainult selliste tehingute eest, mida klient on lubanud. Kui klient küsib füüsilist kviitungit, peate selle talle andma. Te nõustute, et igal teie tehtud tehingul on ostetavate kaupade ja teenuste täpne ning tõene kirjeldus.

Kui kasutate oma füüsilises poes maksete aktsepteerimiseks QR-koodi, peate kasutama kaupade ja teenuste tehingute jaoks mõeldud QR-koodi.

PayPal - mis see on ja kuidas seda kasutada?

Lisaks ei tohi te aktsepteerida isiklikult tehtavate tehingute QR-koode meetodina maksta veebis toimuvate kaupade ja teenuste tehingute eest. Ostja mis tahes nõuete puhul, mis on seotud QR-koodi tehingutega, võidakse teilt nõuda, et te esitaksite meile alternatiivse tõendi kohaletoimetamise kohta või sellised tehinguga seotud täiendavad dokumendid või teabe.

PayPal - How to CREATE, RECIEVE, SEND \u0026 WITHDRAW on PayPal Account in NIGERIA \u0026 GHANA (2021)

Turumüüjad Kui müüte turul või läbi kolmanda isiku rakenduse, kus pakutakse PayPali, peate kõigi sellisel viisil tehtavate müükide puhul järgima kõiki eeskirju, mis kehtivad vastava turu või kolmanda isiku rakenduse ostja kaitse programmile. Mis tahes sellise kaitse kohaselt võib olla nõutud, et rakendate teatud meetmeid, ja selline kaitse võib mõjutada nõuete töötlemist.

Võime lubada teil volitada teatud turge kasutama teie kontot, et maksta summasid, mida te võlgnete turule või ostjale olenevalt olukorrastmis on tingitud turu enda lahendusprotsessi tingimuste alusel esitatud nõudest, mida nimetame turule võlgnetavateks summadeks. Kui annate sellise volituse ja turg on meid nõudest teavitanud, palute te meil kanda teie PayPali kontolt kõik selle nõudega seotud turule võlgnetavate summade maksed kas sellele turule või ostjale olenevalt olukorrastjärgides turu poolt meile esitatud juhiseid.

Võime käsitleda teie mis tahes juhist turule võlgnevate summade maksmiseks tühistatuna, kui otsustame, et nõue oleks lahendatud teie kasuks, kui see oleks esitatud nõudena meile. Võite juhise tühistamiseks ka PayPal Valikud Kaubandus ühendust võtta. Kõigile otse turule esitatud nõuetele kohaldatakse ainult turu poliitikat. PayPali müüja kaitse tingimused ei kehti teile selliste nõuete puhul, mille teie ostjad on esitanud otse Hack binaarvariandid. Arvelduslepingu maksete vastuvõtmine Kui lubame teil võtta maksja makseid vastu arvelduslepingu alusel, peate juhul, kui esitate meile maksetaotluse sellise arvelduslepingu alusel: garanteerima meile, et teie esitatavad summad on kokku lepitud maksjaga, kelle kontolt need maha arvatakse, ja maksja on nendega nõus sealhulgas selliste summade PayPal Valikud Kaubandus ning te teavitate maksjat mahaarvamisest eelnevalt; nõustuma, et teavitate maksjat vähemalt neli nädalat ette summast, mida ta kogub, kui see summa on suurenenud ulatuses, mille maksmist maksja ei saanud mõistlikult eeldada, võttes arvesse maksja varasemaid kulutamismustreid ja makse asjaolusid ning seda, et te vastutate selle maksega seotud mis tahes tagasimaksete eest meie ees selle kasutajalepingu tingimuste alusel.

PayPali väljamaksed ja massmakse Saate kasutada PayPali väljamakseid ja massmakseid, et saata korraga mitmele saajale väljamakseid, näiteks komisjonitasusid, mahaarvatisi, preemiaid, ergutusi ja hulgi-ärimakseid.

Lisage PayPaliga oma veebisaidile põhiline e-kaubandus | Arvutid | May

Nende teenuste kasutamiseks peab teil olema: heas seisus PayPali ärikonto, millel pole väljavõtmise limiite; meilt taotletud ja saadud luba nende teenuste kasutamiseks.

Summa, mille meile nende teenuste eest maksate, sõltub sellest, kas kasutate väljamakseid või massmakseid, kuidas te makseid saadate ja millist valuutat väljamakseteks kasutate.

Igapaevase kaubanduse tulevase tehingute voimalused

Need tasud leiate tabelist PayPali väljamaksete ja massmaksete tasud. Kui kavandatud väljamakse saajal ei ole PayPali kontot, saab ta väljamakset nõuda, kui konto avab. Kõik väljamaksed, mida kavandatud saaja ei ole 30 päeva jooksul välja nõudnud, tagastatakse teile. Me ei vastuta väljamaksete või massmaksete kaudu ekslikult saadetud summade eest ja me ei pea väljamakseid tagasi pöörama.

Väljamakseid ja massmakseid võib kasutada ainult mitmekordsete või hulgimaksete puhul. Kui soovite teha eraldi makseid, siis palun kasutage selleks ettenähtud PayPali teenuseid. Massmakseid ja väljamakseid ei tohi kasutada palga maksmiseks, toodete müümiseks, perele ja sõpradele raha saatmiseks, kaupmehele kauba eest maksmiseks, avamiskoodide ostmiseks või mis tahes eesmärgil, mille puhul on meie arvates vastuvõetavast kõrgem riskitase.

Kasutajaleping

Me võime oma äranägemisel igal ajal täiendavaid piiranguid lisada. Vastutate ainuisikuliselt selle eest, et kõik teie väljamaksete või massmaksete saajad oleksid valinud teilt vastavate teenuste kaudu makse saamise ja oleksid nõus sellega, et nendega vastavalt vajadusele e-posti või tekstsõnumi teel ühendust võetakse. Väljamakseid või massmakseid kasutades kinnitate ja garanteerite, et e-postiaadressid või telefoninumbrid, mida klientidega kontakteerumiseks kasutate, pärinevad väljamaksete saajailt, ja te kasutate neid teenuseid oma klientidega kontakteerumiseks vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele.

Te mõistate, et väljamaksed ja massmaksed on mõeldud ainult selleks, et lihtsustada hulgimakseid ja -tehinguid, ning neid ei tohi kasutada teie äri turundussõnumite saatmiseks. Meie teisi sellest kasutajalepingust tulenevaid õigusi ja õiguskaitsevahendeid piiramata võime oma äranägemisel PayPal Valikud Kaubandus ajal peatada või lõpetada teie juurdepääsu väljamakse- või massmakseteenustele või teie PayPali kontole, kui I tuvastame, et väärkasutate väljamakseid või massmakseid, II viisiga, kuidas te väljamakseid või massmakseid kasutate, kaasneb vastuvõetavast kõrgem risk, või III nende tingimuste mistahes rikkumise eest.

10 veebipõhist makselahendust teie e-kaubanduse jaoks

Raha tagastamine ja maksete tühistamine Kui võtate vastu makse, võidakse see tagasi maksta või ümber pöörata. Võime lubada teil saata maksjale makse eest tagasimakse.

  • Kuidas kaubandus voimalusi ja konesid
  • Tootajate aktsiaoptsioonide maksustamine India
  • Trading Vortex

Ilmub leht Kohandatud lehe stiili muutmine. See nimi lisatakse teie profiiliga seotud kohandatud stiilide loendisse.

Pole kohandatud: Kui te ei kasuta kohandatud ribareklaami, määrake need parameetrid. Teid suunatakse tagasi kohandatud maksete lehe stiilide lehele. Kui PayPal Valikud Kaubandus ei meeldi teile, muutke parameetreid, kuni kohandatud stiil sobib e-kaubanduse saidi ilmega, millelt makseid tehakse. Kõigi elektrooniliste makseviiside hulgas on internetis PayPal esimene koht. Ja see ei ole õnnetus. PayPali jaoks - mis see on, kui see ei ole kõige turvalisem koht oma isiklike säästude salvestamiseks?

Täiustatud tehnoloogia ja kahefaktoriline autentimine määratlevad igasuguse pettuse. Isiklike vahendite kasutamine on peaaegu võimatu, isegi kui röövel on kogenud häkker. Konto on seotud süsteemi loodud füüsilise võtmega. Seda võtit saab salvestada võrguühenduseta, kuid näiteks mälupulgale. Juurdepääsuks võtmele ei saa keegi kunagi kontolt varastada raha. Vähe komisjonitasust Kuidas raha PayPalile üle kanda ja mitte raha vahendada?

Tegelikult midagi. Süsteem võtab tasu, kuid ainult lõpetatud tehingute puhul. Konto avamise ja selle hoolduse eest ei pea maksma. Raha väljamaksmiseks tšekile reaalne, mida saab tasuda mis tahes pangas peate andma süsteemile 1, 5 dollarit.

Voimalus strateegia Zerodha

Tasu sõltub sellest, millises riigis või toimub ülekanne, kuidas maksta PayPali raha panga- või elektrooniline ülekanne ja ülekande valuuta. Süsteem näeb ette ka tasu. Kui mingil põhjusel peate raha tagasi tagastama kuidas ülalpool kirjeldatud raha PayPalile üle kanda, siis arvatakse sellest maha ka teatud summa.

Krediitkaardi asemel PayPali kasutamine või vastupidi

Mis puudutab komisjoni süsteemi, siis on see olemas ja sõltub riigist ja muudest teguritest. Jällegi on võimatu anda kindlat arvu, sest kõik sõltub paljudest teguritest.

  • Londoni binaarsed variandid
  • Valikud kauplemine YouTube
  • Kas te saate IRA aktsiate voimalusi kaubelda
  • PayPal kasutajaleping - PayPal
  • Krediitkaardi asemel PayPali kasutamine või vastupidi

Järeldus Eeltoodust selgus, mis on PayPal ja kuidas seda kasutada. Igal juhul on valik alati sinu valik. Süsteem on ennast tõestanud ja tõestanud õigust eksisteerida, usaldades miljoneid inimesi kogu maailmas - see on eksisteerinud juba üle 15 aasta. Kui küsimus on tõlgitud Vene Föderatsioonis, võib leida alternatiivi, kuid kui tulud on pärit erinevatest riikidest, siis peaksite muidugi valima PayPali.

See hõlpsasti kasutatav lahendus annab teile võimaluse oma makseliides integreerida oma saidile või suunake kliente Paygreeni platvormile. Lihtsa ja turvalise makse tagamine e-kaubanduse klientidele on nuud tänu olemasolevate lahenduste pusivusele väga lihtne. Pakkuge kõigi oma tarbijate rahuldamiseks mitu lahendust!