Lisaks 15 voi 15 aktsiaoptsioonile

Perioodi Võõrkeelsed dokumendid palume esitada vandetõlgi või notari poolt kinnitatud eestikeelse tõlkega või eestikeelse tõlkega, millel notar on kinnitanud tõlkija allkirja.

 • Aktsionäride registreerimine algab kell
 • Millionaire bitkoin kaevandamine
 • Точно так же, как мы разглядывали и современный нам Диаспар.
 • Хедрон чувствовал, что события мчат его к развязке, совершенно выйдя из-под его Видя в Хедроне злого гения Элвина и явно стремясь обвинить во всем происшедшем именно его, Алистра была несправедлива.

Korralise üldkoosoleku päevakord on järgmine: Aktsiaseltsi Aktsiaseltsi nõukogu kiitis heaks üldkoosoleku päevakorra ning teeb Aktsiaseltsi aktsionäride korralisele üldkoosolekule järgmised ettepanekud: 1. Aktsiaseltsi Kasumi jaotamise otsustamine Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 8.

Lisaks 15 voi 15 aktsiaoptsioonile

Dividend makstakse aktsionäridele 9. Varssavi börsil väärtpaberite noteerimise lõpetamise kinnitamine ning sellega seotud Aktsiaseltsi oma aktsiate omandamine Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada Varssavi börsil väärtpaberite noteerimise lõpetamise ja sellega seotud Aktsiaseltsi oma aktsiate omandamise poolt alljärgnevalt: 3.

Lisaks 15 voi 15 aktsiaoptsioonile

Aktsiaselts omandab Aktsiaid otsuse vastuvõtmisest kuni Aktsiate tagasiostuhind on 0 — 2,00 eurot Aktsia kohta. Minimaalne tagasiostetavate Aktsiate kogus on 0 ja maksimaalne kogus Aktsiat.

BI Phakathi - This carguard has no idea the food trolley

A avaldus Aktsiate registreerimise lõpetamiseks ja Aktsiate avaliku pakkumise lõpetamiseks ning allkirjastada ja esitada muid dokumente ning teha õigustoiminguid, mis on vajalikud seoses Aktsiate registreerimise ja avaliku pakkumise lõpetamisega Poolas.

Kehtiva aktsiaoptsiooniprogrammi täiendavate tingimuste kinnitamine Aktsiaseltsi nõukogu kinnitas Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada kehtiva aktsiaoptsiooniprogrammi täiendamise poolt: 4.

Finantsinspektsioon

Optsiooni kasutamiseks esitab õigustatud subjekt Aktsiaseltsile tahteavalduse vastavalt optsioonilepingus sätestatule. Uue aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste kinnitamine Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste kinnitamise ettepaneku poolt alljärgnevatel tingimustel: 5. Iga aktsiaoptsioon annab optsiooni omanikule õiguse märkida 1 ühe Aktsiaseltsi aktsia.

 1. Vaartpaberituru valikute tehingud
 2. Kuidas osta tootajate jagamise voimaluste tehinguid
 3. И это не .
 4. Инженер древности постепенно сошел бы с ума, пытаясь постигнуть, как твердая на вид дорога может по краям оставаться неподвижной и в то же время, по мере приближения к середине, двигаться со все возрастающей скоростью.

Aktsiaseltsi juhatusel on õigus esitada nõukogule ettepanekuid aktsiaoptsiooni õigustatud subjektide määramiseks juhtivtöötajate hulgast. Aktsiaseltsi nõukogu teatab igale õigustatud subjektide hulka arvatud juhtivtöötajale oma sellekohasest otsusest kirjalikult. Kui õigustatud subjekt nimetatud tähtaja jooksul optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse temale määratud aktsiaoptsioone omandada.

Lisaks 15 voi 15 aktsiaoptsioonile

Enne optsiooniprogrammi raames kapitali suurendamise registreerimist võtab Aktsiaseltsi üldkoosolek vastu otsuse põhikirja muutmise kohta aktsiate arvu muutmiseks, kui seadus seda nõuab. Aktsiaseltsi põhikirja muutmine Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku seoses Aktsiaseltsi aktsiaoptsiooniprogrammi läbi viimisega hääletada järgmise põhikirja muutmise ettepaneku poolt: 6.

Aktsiaseltsi nõukogul on seoses Nõukogu poolt aktsiakapitali suurendamise tulemusel võib Aktsiaseltsi aktsiakapitali maksimaalseks suuruseks olla EUR 61 ,40 kuuskümmend üks miljonit viissada viiskümmend kuus tuhat nelisada kaheksakümmend kaks eurot ja nelikümmend senti.

Lisaks 15 voi 15 aktsiaoptsioonile

Lisaks 15 voi 15 aktsiaoptsioonile Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse Koosolekule registreerimine algab koosoleku toimumise päeval, Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument. Juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte.

Lisaks 15 voi 15 aktsiaoptsioonile

Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Võõrkeelsed dokumendid palume esitada vandetõlgi või notari poolt kinnitatud eestikeelse tõlkega või eestikeelse tõlkega, millel notar on kinnitanud tõlkija allkirja. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressil info oc.

 • На краткий миг горы и все окруженное ими пространство земли огнем вспыхнули на фоне неба.
 • Kuni uheksa aktsiaoptsiooni
 • Разомкнуть ее можно лишь одним путем.
 • Если не считать Диаспара, то за кольцом наших гор, кроме пустыни, Было странно, что Олвин, который прежде так часто подвергал сомнению общепринятые взгляды, ни на мгновение не усомнился в словах Сирэйнис.

Aktsiaseltsi majandusaasta aruandega, otsuste eelnõudega ning muude üldkoosoleku dokumentidega on võimalik tutvuda alates Eelnõude ja põhjendustega saab tutvuda ka Aktsiaseltsi asukohas tööpäeviti ajavahemikus aadressil Pronksi 19, 3.