Kaubanduse signaalid kaupade kohta, E-poe tingimused

Teavet vahetatakse artikli 23 lõikes 6 osutatud elektroonilise süsteemi kaudu. Käesolevas teatises esitatakse praeguse olukorra hinnang, mille aluseks on EL tolli uusimate kogemuste analüüs rahvusvahelises kaubanduses ringlevate võltskaubavoogude peatamise katsel. Samuti on need tugevdanud koostööd eri riikide tolli ja eri üksuste vahel. Töörühma arutelude põhjal koostaks komisjon aruande vajaduse kohta õigusaktide muudatuste järele või muude praktiliste ettepanekute järele olukorra parandamiseks. Võltskaubatööstus toob kaasa ka ebaseadusliku tööhõive ja on teateid, et sellel on sidemeid ebaseadusliku sisserände ja piiriülese organiseeritud kuritegevusega.

Internet muutub müügikanalina üha populaarsemaks.

Kaubanduse signaalid kaupade kohta

Tarbijakaitseamet soovitab veebipoodide klientidel enne ostu sooritamist uurida, kas kaupmeheks on juriidiline isik või eraisik. See, kes veebikauplust peab, on oluline, kuna eraisikult kaupa või teenust ostes tarbijakaitse regulatsioon ei kehti ja tarbijakaitseamet ei saa klienti ka tootmisvea ilmnedes, defektse kauba tagastamisel või muude murede korral aidata.

Samuti ei kehti eraisikult ostetud kauba puhul seadusest tulenev kaheaastane garantii.

Kaubanduse signaalid kaupade kohta

Lisaks võib eraisikult ostmise puhul klient puutuda kokku maksupettusega. Eraisikutest kauplejate osas on mitmeid signaale Maksu- ja Tolliametile saatnud ka Tarbijakaitseamet,» jätkas Turetski.

Kaubanduse signaalid kaupade kohta

Läinud aasta lõpus arutasid e-kaubanduse probleeme tarbijakaitse, e-kaubanduse liit, maksu- ja tolliamet, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning politsei- ja piirivalveameti esindajad. Siis leidsid asjatundjad, et e-kaubanduse probleeme aitaks ära hoida seni seadust rikkunud veebikauplejate nimede avalikustamine, ostlejate harimine ja erinevate ametkondade paremat koostööd. Viimase tarbeks lubati kohtumisel koostada ka tegevusplaan, mis aitaks ladusamalt koos tegutseda.

Kaubanduse signaalid kaupade kohta

Toimetus ootab lugejate küsimusi.