GAAP raamatupidamisvarude valikutehingud. Erinevused IFRSi ja USA üldtunnustatud raamatupidamistava vahel

Võtmed kaasa Ettevõtetes on kaks raamatupidamismeetodit: tekkepõhine arvestusmeetod ja sularaha arvestusmeetod. Rahavoogude aruandes võib olla oluline jälgida ka suurt summat põhitegevuse tasaarvestust või suurenevat nõuete debiteerimist. Arvestatakse sellega, et IFRS võimaldab arvutada ainult jätkuva tegevuse aktsiakasumit ja puhaskasumit. Väärtus maksuga Raamatupidamispõhimõtted maksude arvestamisel tähendavad maksumaksja valitud meetodit tulude tulude või kulude kajastamiseks, samuti muude näitajate registreerimise meetodit.

Tekkepõhise raamatupidamise metoodika Tekkepõhine raamatupidamine aitab ettevõttel maksimeerida oma tegevusvõimalusi, levitades oma tulude kajastamist ja nõudeid.

Esitatud küsimused

Suurenenud efektiivsuse eelis on üks peamisi põhjuseid, miks üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtted GAAP nõuavad tekkepõhist raamatupidamist; müügi aruandlus on teine. Üldiselt annab tekkepõhine raamatupidamine ettevõtte üldise finantsseisundi parema tunde kui kassapõhine arvestusmeetod. Eelkõige seetõttu on see vastu võetud parima tavana ja integreeritud üldreeglite hulka, mis on määratletud üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtete GAAP kaudu ja mis on välja antud Finantsarvestuse Standardnõukogu FASB standardite kaudu.

Tekkepõhine raamatupidamine nõuab ettevõtetelt müügi kajastamist nende tekkimise ajal.

  • Eesti-inglise raamatupidamise terminite sõnaraamat
  • Alumine rida Ettevõtte juhtimine on keeruline protsess, mis hõlmab mitut muutujat, sealhulgas kapitali, tulusid ja kulusid ning aruandlust sidusrühmadele.

Erinevalt kassapõhisest meetodist ei ole tegelike maksete ajastus oluline. Kui ettevõte müüb eseme kliendile krediidikonto kaudu, kus makse viivitatakse lühiajaliselt vähem kui aasta või pikaajaliselt rohkem kui aastakirjendab tekkepõhine meetod tulu müügikohas. See võib olla oluline, et näidata investoritele ettevõtte teenitavat müügitulu, ettevõtte müügitrende ja müügiootuste pro forma hinnanguid.

Lemmik Postitused

Seevastu, kui kasutataks sularaharvestust, ei kajastataks tehingut mõnda aega pärast seda, kui objekt on varudest lahkunud. Investorid jääksid siis pimedasse olukorda seoses tegelike müügitulemuste ja kogu laos oleva varuga. Ettevõtetel on siiski veel palju paindlikkust, et kehtestada erineva ajaraamiga arvete laekumise protseduure.

Andmete järjepidevuse säilitamiseks peab ettevõte järgima ühte konkreetset lähenemisviisi.

GAAP raamatupidamisvarude valikutehingud ASML aktsiaoptsioonid

Kui ettevõte muudab oma lähenemist agressiivsest konservatiivseks või konservatiivsest agressiivseks, siis tuleb mainida seda punkti ja selgitada, miks ta seda teeb investorite huvide kaitseks. Raamatupidamisstandardid Raamatupidamispõhimõtete valimisel ja rakendamisel rakendatakse standardit IAS 8, võttes arvesse hinnangute muutusi ja peegeldades eelmise perioodi vigade parandusi.

GAAP raamatupidamisvarude valikutehingud Voimalus muuk Chicago

Standard nõuab vastavust tehingu, sündmuse või seisundi suhtes kohaldatavale IFRSile ning sisaldab soovitusi UE arendamiseks bilansikirjete jaoks, mis viivad teabe usaldusväärsuseni. Arvestuspõhimõtete muutusi ja vigade parandusi võetakse tavaliselt tagasiulatuvalt arvesse, samas kui arvestuslike hinnangute muutusi võetakse tavaliselt arvesse tulevikus.

Organisatsioon peab järjepidevalt valima ja rakendama oma arvestuspõhimõtteid sarnaste tehingute, muude sündmuste ja tingimuste kohta, välja arvatud juhul, kui standard nõuab või lubab liigitada elemente, mille puhul võib olla asjakohane mõni muu poliitika.

  • Erinevused IFRSi ja USA üldtunnustatud raamatupidamistava vahel - Raamatupidamine
  • Raamatupidamispõhimõtete koostamise alused Praeguses arenguetapis valitsevad majandustingimused nõuavad ettevõtetest raamatupidamist ja aruandlust vastavalt teatud reeglitele, mida tuleks kohaldada igal aastal.

Kui standard nõuab või lubab sellist liigitamist, siis valitakse vastav poliitika ja rakendatakse seda järjestikku igasse kategooriasse.

Raamatupidamispoliitika ja arvestus Raamatupidamise meetodi sõltumatu valiku kohta kehtestati reegel, sõltumata teiste ettevõtete valikust. Kui emaettevõtja kiidab siiski heaks oma standardid, mis on kohustuslikud sidusettevõtetele kasutamiseks, valivad tütarettevõtted nendel standarditel põhinevad juhtimismeetodid, mille on heaks kiitnud emaettevõtja. Kuna on võimalik tagada organiseeritud andmete võrreldavus olukorras, kus need kajastuvad samade eeskirjade kohaselt.

Majandusaasta aruanded

Selgitati UE moodustamise meetodit organisatsiooni raamatupidamises. Organisatsioonil on muutunud võimalikuks ühtlustada oma poliitika vastavalt IFRSidele ja Venemaa standarditele. Arvestatakse üldiste arvestuspõhimõtete loomise algoritmi kõrvalekallete järjekorda. Nüüd on raamatupidamispõhimõtetes vaja määrata kindlaks selle sõltumatus.

Kontroll-lehed

Sissejuhatus ebaolulikkuse mõiste alla, mille käigus hakati mõistma andmeid, mis ei mõjuta juhtimisotsuseid raamatupidamises. GAAP keskendub rohkem sellisele kirjandusele, mida kasutatakse, samas kui IFRS on tähelepanelikum faktide ülevaatamiseks kasutatava mustri suhtes.

GAAP raamatupidamisvarude valikutehingud Investeerimis Bitkoin koolitus

IFRS pakub platvormi finantsaruandluse ainsuse mudeli järgimiseks, samas kui USA raamatupidamistava lubab kõrge riski ja tasuvuse mudelit. IFRSi arvestuses ei arvestata aktsiakasumi arvutamise puhul individuaalseid vaheperioodi arvutusi 4.

Võtmed kaasa

Arvestatakse sellega, et IFRS võimaldab arvutada ainult jätkuva tegevuse aktsiakasumit ja puhaskasumit. Majandus üksus peaks seetõttu kasutama sama varude kirjendamise meetodit ja rakendatava meetodi valimisel ei ole kaalutlusõigust.

GAAP raamatupidamisvarude valikutehingud Kui palju saate Bitcoini kaubandusega teha

Teisalt võimaldab GAAP arvutamisel arvestada perioodi juurdekasvu osade keskmist. See tähendab, et GAAP võimaldab arvestada aktsiakasumit jätkuva tegevuse, lõpetatud tegevuse ja puhaskasumi puhul.

Eesti-inglise raamatupidamise terminite sõnaraamat

Paindlikkus võimaldab majandus üksusel kasutada oma otsust, et valida meetod, mis nende varudele kõige paremini sobib. Kui need kaks üksust aitavad raamatupidamismaailma hinnata erinevate võimete järgi, siis märkimisväärsed erinevused osutuvad süsteemide tugevusteks ja nõrkusteks.

Generally Accepted Principles in GAAP Finance

Kahe raamistiku lähenemine võiks raamatupidamise protsessi ja tulemusi paremaks muuta. Vara hindamine Varasid saab ümber hinnata, kui abstraktse jaoks on aktiivne turg olemas. Samuti võimaldab see PP ja E ümber hinnata õiglasema väärtuseni. Varasid saab ainult alla kirjutada, kuid neid ei saa üles kirjutada.