Ulikooli jaatmestrateegia,

Kohalike energiaallikate energeetilist potentsiaali selgitades on vaadeldud kütuste kasutamisvõimalusi nii energeetikas kui õlitööstuses ja fossiilkütuste asendamise võimalusi A. Nad soovivad, et komisjon koostaks lähtuvalt olemasolevatest õigusaktidest juhtnöörid jäätmete identifitseerimiseks.

  1. Leht 14 — Õpetajate Leht 4 veebruar — DIGAR Eesti artiklid
  2. Enn Kuslap pälvis maakonna kõrgeima tunnustuse - PDF Tasuta allalaadimine
  3. Kuidas kaubelda Bitkoin Internetis ilma investeerimiseta
  4. Liblik, J.
  5. Imetajate kohta vastavad lapsed Vormsil saab iga laps lasteaia lõpupeol eluteele kaasa aabitsamille ta on ise teinud.
  6. Kaubandusvoimaluste modelleerimise programm

Jätkusuutlik ettevõtlus. Keskkonnastrateegia ja keskkonnategevuskava Lk 11 Karin Kilk. Olulisim neist tegemistest on riigi keskkonnapoliitika suunda ja ettevõtete, sealhulgas meie organisatsiooni liikmete tegemisi mõjutav keskkonnastrateegia aastani Keskkonnastrateegias püstitatud eesmärkideni jõudmiseks on riigieelarvestrateegia osana vastu võetud elukeskkonna parendamise rakenduskava, millega määratletakse, kuidas riik kasutab eeloleval seitsmel aastal keskkonnavaldkonnas ligikaudu 10 miljardit krooni Euroopa Liidu toetusi ja eelarveraha.

Keskkonnaministeerium valmistas ette veeseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille peamine eesmärk on õlifondi loomine. Fond tagaks riikliku reostustõrje valmiduse lähtudes saastaja maksab -põhimõttest.

Welcome to Scribd!

Kui veeseaduse muudatus saab kooskõlastuse kõigilt valdkonnaga seotud ministeeriumidelt, siis suureneb Eesti reostustõrjevõimekus, sest riigil õnnestuks finantseerida aastate jooksul miljardite kroonide eest vajalikku tehnikat aastal toetas valitsus ettepanekut peatada põlevkivi kaevandamise lubade taotluste menetlemine põlevkivi riikliku arengukava kinnitamiseni.

Möödunud aastal alustas Keskkonnaministeerium põlevkivi kasutamise riikliku arengukava koostamist, mis tuleb Vabariigi Valitsusele esitada 1.

Looduskaitsekeskuse ülesanne on looduskaitse praktiline korraldamine ning looduskaitset puudutavate otsuste osas arvamuste andmine. LKK loomisega lahutati looduskaitse valitsemine ja korraldamine.

Welcome to Scribd!

LKK katab kogu Eesti, luues võrdsed võimalused kõikide väärtuslike alade kaitseks. Selle eesmärgi täitmiseks on täiendatud metsa uuendamise nõudeid ja järelevalveks õiguslikke tingimusi.

Rõõm on tõdeda, et kõigi nimetatud oluliste, Eesti arengut pikaajaliselt suunavate kavade ja seadusaktide väljatöötamise juures on ekspertidena või huvigruppide esindajatena suuremal või vähemal määral kaasa löönud meie organisatsiooni liikmed ja EKJA roll sellise osaluse tagamisel pole olnud sugugi väike.

Soovin Teile tegusat aastat nii keskkonnahoiumeetmete rakendamisel oma ettevõtetes kui ka tõhusat ja aktiivset kaasalöömist meie riigi tuleviku kujundamisel ja jätkusuutlikuma arengu tagamisel.

Põnevat lugemist! Valdur Lahtvee EKJA juhatuse esimees 2 2 e e s t i k e s k k o n n A j u h t i m i s e a Ulikooli jaatmestrateegia s o t s i a t s i o o n Ulikooli jaatmestrateegia e e b r u a r Eesti eskkonnajuhtimise Assotsiatsioon käis Ungaris Tõnis Meriste, Eesti Energia keskkonnajuht EKJA liikmed Paks i tuumaelektrijaamas, keskel loo autor Elu Eestis on huvitav ja mitmekesine, kuid sellest väljaspool olevat nägemata jääme paljust ilma.

Kindlasti oli see ka üks põhjus, miks EKJA otsustas kaeda keskkonnategevust väljaspool Eestit ning seekord ka väljaspool Põhjamaid, kellega me sageli ennast võrdleme.

Pärnumaa spordiliidu tegevjuht Kaisa Kirikal tõi välja, et staadioni valmimine on imetlusväärne, sest objekt oli väga kallis ja selle rajamine võttis kaua aega: Tegusid väljaspool Pärnu linna tuleb kindlasti märgata ja Tori vald on väga sportlik vald, mis tähendab, et selle staadioni uuenduskuurist saavad kasu väga paljud inimesed koolist veteranideni välja. Lisaks motiveerib see kindlasti ka teisi valdu mõtlema, et on võimalus erinevatest toetusmeetmetest osa saada ning Ulikooli jaatmestrateegia eeskuju spordi toetamisel ja edendamisel. Ta rõhutas, et loodetavasti asuvad ka teised vallad selle näite eeskujul tegutsema, uuendavad oma staadione, spordirajatisi ja on julged erinevatest meetmetest toetusi taotlema. Lisaks tõi Kaisa Kirikal välja, et sellel aastal toimuvad Pärnumaa meistrivõistlused jalgpallis just Tori staadionil. Aasta sporditegijate auhinda annab välja Pärnumaa spordiliit koostöös Pärnumaa spordinõukoguga ning selle eesmärgiks on väärtustada ja tunnustada maakonna parimaid sportlasi, treenereid, võistkondi ja spordiedendajaid.

Seekordne Ulikooli jaatmestrateegia oli Ungari Vabariik ning sealne keskkonnaküsimustele tähelepanu pööravaid ettevõtteid ühendav keskkonnaorganisatsioon KÖVET. Oktoobrikuus toimunud reis polnud mitte ainult reis soojemasse kliimasse ning huvitava sugulaskultuuri manu.

Head EKJA liikmed, aastale tagasi mõeldes saab vaid nõustuda keskkonnaministri Rein Randveri

EKJA jaoks oli see ka tagasitulek oma juurte juurde. Jahedast Tallinnast Helsingi kaudu Budapesti jõudes võttis saabujaid vastu soe sombune ja ärev madjarite riik.

Parasjagu Kui hasti on binaarne variant robot aasta ülestõusu, mis peaminister Ferenc Gyurcsány vankumatu tagasiastumisest keeldumise tõttu oli veel mõne päeva eest taas vägivaldseks kiskunud. Põhjusena ikka see, et peaminister ei astunud tagasi pärast valimisaegset ülestunnistust rahvale riigi majandusolukorra ilusamaks valetamise kohta.

Seda keevali- Dunapack i paberitööstusettevõtte toorainekuhjad Ungari parlamendihoone kolm päeva pärast a revolutsiooni aastapäeva tähistamist 3 v e e b r u a r e e s t i k e s k k o n n A j u h t i m i s e a s s o t s i a t s i o o n 3 sed ungarlased enam välja ei kannatanud. Parlamendihoone ümbruse tänavatel oli tunda rahutuste hõngu. Seal olid Ulikooli jaatmestrateegia teisaldatavad traataiad, liikusid politseipatrullid ja ka meil tuli anda seletusi oma päritolumaa kohta.

Samas oli Ulikooli jaatmestrateegia siiski turvaline. Paralamendihoonest eemal aga oli vaikne ja rahulik, tänavad elasid oma elu ning tänu endiselt soojale ilmale sai õhtueinet süüa väljas vähem kui sada meetrit Doonau kaldast. Võõrustajad olid EKJA-le külastamiseks välja valinud kaks väga huvitavat objekti Paksi aatomielektrijaama ja Dunapacki paberivabriku. Mõlemani jõudmiseks Ulikooli jaatmestrateegia teha paaritunnine bussisõit lõuna poole.

Ettevõtete külastamisele kulus terve päev.

Uploaded by

Tegemist oli kahe erineva objektiga, ka info jagamisele läheneti erinevalt. Paksi aatomielektrijaamas oli kõik rangelt reglementeeritud, nagu sellistes asutustes ikka aastal ehitatud ja neljast energiaplokist koguvõimsusega MW koosnev elektrijaam on valmistatud endise Nõukogude Liidu generaatorid ning Tšehhoslovakkia Škoda tuumareaktorid sõbralikus koostöös.

Elektrijaama territooriumile pääsemiseks tuli ette teatada ja nõutav dokument ette näidata. Turvafirma Atomix esitajalt saadud kaart tuli kaela riputada, reaktori lähedal nõuti valget peakatet ja kiivrit. Ekskursioonijuht tegutses täpselt sisseharjutatud programmi järgi, mida meie küsimused pisut häirisid. Nägime energiaplokkide juhtimisruumi ehk elektrijaama aju ja ka reaktorisaali ehk elektrijaama südant.

Külastasime ka elektrijaama infokeskust, kus sai täiendavat infot tuumaenergeetika, Paksi jaama Ulikooli jaatmestrateegia tehnilise lahenduse ning radioaktiivsuse kohta üldisemalt. Vanapaberist toodetud pakkepaberirull Dunapack is Dunapacki paberitööstus võttis meid vastu sõbraliku müraga ning võimalusega pea kõike käega katsuda.

Tegemist Ulikooli jaatmestrateegia rahvusvahelisse kontserni kuuluva ettevõttega, mis kasutab toormena EUREX FX valikute kustutamine vanapaberit ning toodab sellest pappi ja pakkepaberit. Tehase esindajate juhtimisel nägime kogu tootmisprotsessi alates toorainelaost kuni valmistoodanguni ning heitvee puhastamiseni. Tootmine polnud küll nagu klantspildil, kuid seadmete vanust arvestades üsna tõepärane.

Lisaks tehases ringkäigule saime koosolekuruumis põhjalikuma ülevaate Dunapacki majandustegevusest.

Uploaded by

See muutis infovahetuse mõnusamaks. Lisaks tehakse koostööd 21 assotsieerunud liikmega. Organisatsiooni meeskonda kuulub 10 noort ja hakkajat inimest, kes peale projektide läbiviimisele osutavad ka konsultatsiooniteenust. KÖVET ise tutvustab ennast oma infomaterjalides kui sõltumatut ja Ulikooli jaatmestrateegia valitsusvälist organisatsiooni, kes otsib lahendusi, mitte konflikte. Peale sellele on KÖVET organisatsioon, kes tõstab ettevõtete teadlikkust ja kompetentsi keskkonnajuhtimise ja sotsiaalse vastutuse alal.

Kogemusi on nii väikeste kui ka suurte EL või muudest allikatest rahastatud projektide elluviimisel.