Reeglitel pohinev kaubandussusteem

Lisaks algatati Viimati uuendatud: Samuti on Eesti fookuses e-kaubanduse edendamine ja investeeringute lihtsustamine, horisontaalselt haakuvad nende teemadega ka naiste majanduslik võimestamine ning mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõime tugevdamine. Siiski võivad seda vahel kahjustada riigid, kes kehtestavad ELi toodetele ebaõiglasi tollitariife või müüvad oma kaupu ebaharilikult madalate hindadega. Aluminum ingots ready for export. Alates WTO loomisest

Aluminum ingots ready for export.

EL soovib võimalikult suurel määral ära kasutada üleilmastumise pakutavaid võimalusi ning vabakaubandus annab ELi majandusele hoogu. Siiski võivad seda vahel kahjustada riigid, kes kehtestavad ELi toodetele ebaõiglasi tollitariife või müüvad oma kaupu ebaharilikult madalate hindadega.

Samuti on oht, et kaubanduskonfliktid arenevad kaubandussõjaks. Sellisel juhul suurendavad mõlemad pooled tollitariife või tekitavad muid tõkkeid, mis võivad muuta tooted kallimaks ja seada ettevõtjad keerulisse olukorda.

Sellistes olukordades saab EL kasutada mitmesuguseid kaubanduse kaitsemeetmeid, mida kirjeldatakse allpool.

Secondary menu

Tuuakse ka näiteid hiljutistest kaubanduskonfliktidest. WTO eesmärk on tagada kindlatel reeglitel põhinev rahvusvaheline kaubandussüsteem.

  • Ему было неприятно сознавать свою неспособность продвинуться дальше только за счет собственных усилий, но внутренняя честность заставляла примириться с этим обстоятельством.
  • Где Олвин.
  • Он уничтожил все эти юношеские опыты, начисто стерев их, а не просто вернув в Банки Памяти.

WTO-l on õigus lahendada Reeglitel pohinev kaubandussusteem ja maksma panna otsuseid. See on aidanud hoida ära kaubandusvaidluste süvenemist.

  • Maailma kaubandusorganisatsioon - Geneva
  • Parlamentidevaheline Liit Maailma kaubandusorganisatsioon World Trade Organization, WTO on rahvusvahelise kaubandussüsteemi oluline osa, mille peamiseks ülesandeks on tagada sujuv, ettearvatav ja võimalikult vaba reeglitel põhinev kaubavahetus.
  • WTO tegutsemispõhimõtted
  • Avaleht Rahvusvahelise kaubandussüsteemi põhimõtted Rahvusvahelise kaubandussüsteemi põhimõtted GATTile põhinev kaubandussüsteem oli rajatud neljale lihtsale põhimõttele mis kandusid hiljem edasi WTOsse, kus neid laiendati teenustele ja intellektuaalomandi kaitsele : Esimene reegel — tunnistades, et liikmesriikide jaoks on oluline järgida avatud ja liberaalset kaubanduspoliitikat, lubab neil siiski kaitsta kodumaist tootmist välismaiste konkurentide vastu, tingimusel, et kaitset rakendatakse üksnes tariifide kaudu ning hoitakse madalal tasemel.
  • Enesekontroll WTO tegutsemispõhimõtted GATTil põhinev kaubandussüsteem oli rajatud neljale lihtsale põhimõttele, mis omakorda kandusid hiljem edasi WTOsse, kus neid laiendati teenusteja intellektuaalomandi kaitsele: Esimene reegel lubab kaitsta kodumaist tootmist välismaiste konkurentide vastu, tingimusel, et kaitset rakendatakse üksnes tariifide kaudu ning hoitakse madalal tasemel.

Kindlaks määratud eeskirjade alusel saab iga WTO liige esitada kaebuse WTO reeglite rikkumise kohta ja taotleda kahju hüvitamist. Alates WTO loomisest Võitlus ebaõiglaselt odava impordi vastu WTO liikmena koostab EL pidevalt õigusakte, et võidelda toodete vastu, mida müüakse Euroopas ebaharilikult madalate, siinseid tootjaid kahjustavate hindadega.

Riigikogu istung, 12. veebruar 2019

Sellised hinnad võivad olla tingitud konkurentsi puudumisest toote valmistajariigis, riigi märkimisväärsest sekkumisest tootmisprotsessi või isegi sellest, et asjaomane ettevõte on eiranud rahvusvahelisi töö- ja keskkonnanorme. EL saab kaitsemeetmena kasutada dumpinguvastaseid tollimakse. Terasest kuni oliivideni — praegused vaidlused USA president Donald Trump teatas hiljuti, et kavatseb kehtestada terase ja alumiiniumi impordile täiendavad imporditollimaksud.

Euroopa Parlamendi liikmed nimetasid seda vastuvõetamatuks ja WTO reeglitega kokkusobimatuks. Lugege pressiteadet arutelu kohta.

Language switcher

Euroopa Parlamendi liikmetele valmistavad muret ka jaanuaris Hispaania Reeglitel pohinev kaubandussusteem kehtestatud USA tollimaksud, mida USA põhjendas asjaoluga, et Hispaania oliive imporditakse turuhinnast odavamalt.

ELi kaubandusvolinikule Cecilia Malmströmile esitati sellel teemal küsimusi kolmapäeval, Tüliõunad — näiteid varasematest kaubanduskonfliktidest Kaubandusküsimused on USA ja ELi vahel varemgi lahkhelisid põhjustanud.

Näiteks viisid konfliktini banaanide tollimaksud, mis lihtsustasid teatavatel Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidel banaanide eksportimist Euroopa Liitu. Sellega kannatasid kahju aga Ladina-Ameerika riigid. Samuti on ELil olnud USA ja Kanadaga erimeelsusi hormoonidega töödeldud veiseliha küsimuses, kuna EL leidis, et see liha võib ohustada inimeste tervist.

Erimeelsused lahendati alles Lisalugemist üleilmastumise ja rahvusvahelise kaubanduse kohta.