Kauplemisvoimaluste esitamine, Tekstiil- ja rõivatoodete leping – Riigi Teataja

Pablo Zalba Bidegain, raportöör. Liikmetel, kes ei ole säilitanud artiklis 2 märgitud piiranguid, tuleb teatada tekstiiliseireorganile 60 päeva jooksul pärast WTO lepingu jõustumise kuupäeva, kas nad soovivad või ei soovi säilitada õigust kasutada käesoleva artikli sätteid. Seetõttu tuleb sellised liikmed vabastada lõigete 6—8 ja 11 sätete järgimisest. Kui liige leiab, et ta ei ole võimeline toimima tekstiiliseireorgani soovituste kohaselt, tuleb tal esitada tekstiiliseireorganile sellekohased põhjendused hiljemalt kuu aja jooksul pärast selliste soovituste kättesaamist.

Kauplemisvoimaluste esitamine

Eesmärgiks on esitada kauplejatele virtuaalne kauplemiskoht, kus nad saavad rahavabalt kaubelda mitmesuguste kaupade ja teenustega, kirjeldades, mida nad soovivad ära anda või omandada. Kategooriapõhine kaardistamine aitab kauplejatel leida artiklite kategooriate sirvimisel neile huvipakkuvad kauplemisvõimalused.

Meetod võimaldab kauplejatel kasutada kahesuunalist kauplemisvõimaluste otsingut, mille korral võib nii otsiv osapool kui ka pakkuv osapool teha esmapakkumise ja saada teistelt kauplejatelt pakkumisi, kasutada tingimismehhanismi, mille korral saavad kauplejad mitte ainult pakkumist vastu võtta ja tagasi lükata, vaid teha ka vastupakkumisi.

​Brexit 2019: unikaalne kauplemisvõimalus

Lisaks on kauplejatel reklaammoodul, kuhu nad saavad sisestada teavet, mida nad soovivad teistele Kauplemisvoimaluste esitamine. Teenuseosutaja süsteemil on võimalik kõige aktiivsematele kauplejatele nende tegevuse statistika põhjal boonuspunkte arvestada.

Kauplemisvoimaluste esitamine

Lühikokkuvõte inglise keeles : Trading method in non-monetary electronic trading system and non-monetary electronic trading system permit individuals from different locations to search for a suitable trade opportunities.

It is an object to provide traders a virtual marketplace, where they can offer various goods and services for a trade, describing what they would like to dispose or acquire.

Kauplemisvoimaluste esitamine

Using category-based mapping helps traders to find trade opportunities they could be interested in. Traders can use this method for bilateral trade opportunity seeking, where both seeking and offering parties are able to make initial offers, also receive offers from others, wherein they can not only accept or decline offers received, but also make counter offers.

Kauplemisvoimaluste esitamine

Additionally traders are provided an advertising space, where they can enter any kind of promotional information they would like to share with others. System service provider has an option to reward most valuable or active traders basing their past performance with bonus Kauplemisvoimaluste esitamine, which can be used for highlighting their advertising or promotional information.

Kauplemisvoimaluste esitamine