Jaga voimalusi ja muuki

Geeniandmeid hoiab ja töötleb Antegenes turvaliselt vastavalt tervishoiuteenuste osutajale sätestatud nõuetele. Samuti saate te määrata püsikiendipunktide kehtivuse aja. Lõpukuupäeva eraldi märkima ei pea juhul, kui tegemist pole tähtajalise hinnakirjaga.

Mis on jagamismajandus?

Jaga voimalusi ja muuki

Euroopa Komisjon defineerib jagamismajandust kui ärimudelit, kus tegevusi võimaldavad jagamisel põhinevad platvormid, mis loovad avatud müügiplatsi kasutamaks ajutiselt kaupu või teenuseid, mida tihti pakuvad eraisikud.

Nendeks võivad olla eraisikud, kes pakuvad teenuseid aeg-ajalt või teenusepakkujad, kes toimetavad oma teadmiste alusel äripõhimõtteid silmas pidades nn professionaalsed teenusepakkujad ; teenuste kasutajad; vahendajad, kes viivad online-platvormi kaudu omavahel kokku teenusepakkujad ja kasutajad ning muudavad seeläbi tehingud võimalikuks nn jagamisplatvormid.

Rocokeo

Jagamismajanduse tehingud ei hõlma tavapäraselt omandi vahetust ning nende ajendiks on kas majanduslikud või mittemajanduslikud kaalutlused. EU-GIVE projekti on kaasatud partnerid kuuest eri riigist Need partnerid on seotud ka EENiga, mis aitab ettevõtetel rahvusvaheliselt kasvada ja võtta kasutusele uuenduslikke lahendusi. Tegu Jaga voimalusi ja muuki maailma suurima tugivõrgustikuga väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele edaspidi VKEdkellel on soov laieneda välisturgudele.

Jaga voimalusi ja muuki

EU-GIVE eesmärgid on: tõsta kohalike jagamismajanduse ettevõtete teadlikkust jagamismajanduse potentsiaali ja uudsete ärivõimaluste kohta; kasutada maksimaalselt ära jagamismajanduse võimalusi, viies kokku võtmetähtsusega tegijaid, sidusrühmi ning edukaid algatusi; toetada VKEsid, sotsiaalseid ettevõtteid, start-up'e ja potentsiaalseid ettevõtjaid, et nad kasutaksid võimalusi, mida pakub ressursside saadavus ja ekspertteadmised, et tõsta seeläbi nende võimekust kiirelt areneval jagamismajanduse turul edukas olla.

Projekti sihtrühmad on VKEd ja mikroettevõtted, kellel on jagamismajanduses suur kasvupotentsiaal, võimekus kasu saada ning ühtlasi sisendit anda; sotsiaalsed ettevõtted, kes saavad platvormi kaudu kasu teadmiste ja muude vahendite vahetusest, millega kaasneb sotsiaalne mõju; traditsioonilised ettevõtted, kes on võimelised kohandama oma ärimudelid jagamismajanduse omadele vastavaks; alustavad ettevõtjad, kes on huvitatud jagamismajandusega seotud äridest.

Projekt soovib saada teadmisi sellest, mida omavad platvormide omanikud ja juhtivtöötajad; mida omavad jagamismajanduse populariseerijad ning jagamismajanduse projektid, mis on valmis jagama tegevuste käigus õpitut; mida omavad digitaalse tehnoloogia eksperdid; mida omavad kohalikud asutused ja otsustajad, kes on suutelised eemaldama piiranguid, mis aitaksid kaasa jagamismajanduse konsolideerumisele; mida omavad kasutajagrupid, kes osalevad avatud konsultatsioonides, eesmärgiga määrata kindlaks valdkonna probleeme ja vajadusi.

Jaga voimalusi ja muuki

Oled huvitatud? Võta osa erinevatest projekti tegevustest!

Mis on jagamismajandus? Euroopa Komisjon defineerib jagamismajandust kui ärimudelit, kus tegevusi võimaldavad jagamisel põhinevad platvormid, mis loovad avatud müügiplatsi kasutamaks ajutiselt kaupu või teenuseid, mida tihti pakuvad eraisikud. Nendeks võivad olla eraisikud, kes pakuvad teenuseid aeg-ajalt või teenusepakkujad, kes toimetavad oma teadmiste alusel äripõhimõtteid silmas pidades nn professionaalsed teenusepakkujad ; teenuste kasutajad; vahendajad, kes viivad online-platvormi kaudu omavahel kokku teenusepakkujad ja kasutajad ning muudavad seeläbi tehingud võimalikuks nn jagamisplatvormid.

Kontakt ja lisainfo Eestis baseeruvad ettevõtted ja ettevõtjad: Piret Potisepp, teenuste direktor, piret[at]koda. Tegemist on pilootprojektiga, mistõttu pole kõik EENi võrgustiku partnerid projekti kaasatud.

Jaga voimalusi ja muuki

Oma kohaliku EENi partneri leiad siit. Projekti kaasrahastab Euroopa Liit.

Jaga voimalusi ja muuki

Kogu vastutus sisu õigsuse osas lasub autoril. Euroopa Komisjon ei võta endale vastutust igasuguse info kasutamise osas käesolevas projektis.

  • Haruldane võimalus: Tartu hinnatud linnaosas on hea hinnaga müüa aastane maja | Kodugeenius
  • Austraalia kaubanduse majanduse naitajad
  • 60 sekundit kaupleb Bollingeri bandid
  • Tuntumad Dubai kõrghooned on eestlase müüdud klaasist Dubai ooperimaja, millele klaasi müüs Eesti mees Margus Kivi.
  • Kuid lisaks kinkekaartidele on müügi elavdamiseks teisigi võimalusi, mida on lihtne ära kasutada nii kassas kui ka e-poes.
  • Vaata lähemalt!