Teadus raha kohta. Kuidas suurendada tulu ja saada rikas

Kes seda aga siiski teinud on ja avastab üle kontrollides, et muist andmeid jäi esitamata, saab oma deklaratsiooni parandada, üle kirjutada ja uuesti esitada. Maksusüsteemi printsiibid[ muuda muuda lähteteksti ] Maksusüsteem peab vastama teatud printsiipidele: Neutraalsus. Viimane funktsioon on oluline majanduspoliitika aspektist, sest maksumäärade muutmise ja maksusoodustuste kehtestamisega saab mõjutada majandusprotsesse soovitud suunas. Kui ta seda teinud on, siis käsitleb e-MTA seda alustatud deklaratsioonina ning pangast hiljem läkitatud intressid seal vaikimisi ei kajastu. Horisontaalne võrdsus tähendab kõige üldisemalt seda, et ühesuguse jõukusastmega indiviide koheldakse maksustamise seisukohalt ühtmoodi.

Rahvusvahelises plaanis on mõiste "maks" ja selle sisenemine jagunemine sätestatud OECD klassifikaatoriga, milles maksutulusid märgitakse numbritega —, s.

Mõiste "maks" ei hõlma OECD arvestuses trahverahalisi karistuse summasid ega valitsusele sundkorras laenatud rahalisi ülekandeid. Kaasaegsel maksusüsteemil on kaks põhilist majandusfunktsiooni: fiskaalne funktsioon, millega kogutakse majanduse arenguks vajalikke ressursse; reguleeriv funktsioon, mille ülesanne on mõjutada majandussubjektide käitumist ning muuta ressursside paigutuse proportsiooni. Viimane funktsioon on oluline majanduspoliitika aspektist, sest maksumäärade muutmise ja maksusoodustuste kehtestamisega saab mõjutada majandusprotsesse soovitud suunas.

Teadus raha kohta. Kuidas suurendada tulu ja saada rikas

Maksusüsteemi printsiibid[ muuda muuda lähteteksti ] Maksusüsteem peab vastama teatud printsiipidele: Neutraalsus. Kui maks ei ole kehtestatud mingi konkreetse tegevuse suunamiseks või selle ärahoidmiseks, siis peab maks ahendama vaba turgu võimalikult vähe.

Mitteneutraalse maksustamise näitena võib tuua olukorra, kus inimene on ära värvinud oma maja, korrastanud aia ja seejärel järsku tõstetakse kinnisvaramaksu.

Miks tahab riigile hiigeldividende maksev Elering võrgutasusid tõsta?

Selle tagajärjeks on kõrvalmõjud, mis antud näite puhul tähendavad seda, et inimene laseb kõrgematest maksudest pääsemiseks majal laguneda.

Maks võib olla suunatud turu puudulikkuse vastu.

Selleks et vältida looduse saastamist, tuleb saastaja maksustada saastemaksuga. Kuid maksudega võib ka soodustada teatud tegevust, näiteks ettevõtlust ääremaadel.

Teadus raha kohta. Kuidas suurendada tulu ja saada rikas

Maksud peavad olema üheselt tõlgendatavad ja arusaadavad. See kehtib kõigi maksude kohta, sest segaselt sätestatud ja paljude tõlgendamisvõimalustega maksud tekitavad riigile kasu asemel kahju.

EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Selle asemel et eelarvesse raha juurde saada, peab riik kodanike ja ettevõtetega kohtus käima. Maksusüsteemi lihtsus ja selgus peaksid tagama ka maksude laekumise, s. Maksud peavad kehtima võrdselt kõigile. Võrdsuse määratlemisel on kaks kriteeriumi: horisontaalne võrdsus ja vertikaalne võrdsus. Horisontaalne võrdsus tähendab kõige üldisemalt seda, et ühesuguse jõukusastmega indiviide koheldakse maksustamise seisukohalt ühtmoodi. See ei pea alati tähendama, et nad maksaksid täpselt ühepalju, näiteks võivad suitsetajatel olla suuremad maksud aktsiisimaks tubakatoodetele.

Vertikaalne Kuidas vabaneda aktsiaoptsioonidest tähendab seda, et erineva sissetulekuga subjektid peaksid maksma erineva suurusega makse. Mida suurem on sissetulek, seda suuremad peaksid olema ka maksud.

Teadus raha kohta. Kuidas suurendada tulu ja saada rikas

Seda printsiipi järgibki enamikus riikides kasutusel olev progresseeruv tulumaks. Üheks võrdsuse väljenduseks on ka maksudest kasusaamise põhimõte — eeldatavalt peaksid mingi konkreetse ühishüve eest maksma rohkem need, kes seda hüve tarbivad.

Näiteks maanteede kasutajad peaksid maksma teede ja sildade remondi eest rohkem kui need, kellel autot ei ole. Sellepärast ongi mootorikütusele kehtestatud aktsiisimaks, mille abil hoitakse maanteed korras.

Riigifirma Elering esitas konkurentsiametile taotlusemilles soovib alates uuest aastast elektri ülekande võrgutasusid tõsta.

Maksusüsteem peab olema efektiivne. Ei ole mõtet kehtestada maksu, mille kogumisel on kulutused suuremad kui laekuv tulu. Maksudega seonduvad otsused kuuluvad fiskaalpoliitika alla.

Teadus raha kohta. Kuidas suurendada tulu ja saada rikas

SKT Intressimäär Maksude tõstmine väheneb langeb Maksude alandamine kasvab tõuseb Kirjeldatud tulemust võib loota siis, kui muud tingimused majanduses ei muutu.

Aga nii ei ole see kunagi — näiteks majanduse edendamiseks makse alandades peab valitsus oma kulutusi vähendama või rohkem laenama.

Pank meenutab: lugege laenulepingu väikest kirja

Mõlemal juhul majanduskasv aeglustub. Riigi majanduskasvu mõjutavaid sündmusi on maailmas muidki. Peale selle ei ilmne majanduspoliitiliste sammude mõju kohe, vaid see võtab aega täpset ajakulu ei teata.

Teadus raha kohta. Kuidas suurendada tulu ja saada rikas

Samuti on võimalik, et enne kui maksude mõju alandamine hakkab mõju avaldama, on riigi majandus muude tegurite mõjul juba kasvama hakanud.

Maksukulud tõstavad elukallidust riigis — mida kõrgem on maksukoormus, seda kallimaks muutuvad kaubad ja teenused antud riigis. Tõsi, kaudselt võib maksutuludest finantseeritud teenused, Teadus raha kohta.

Tähelepanematus võib tulusid deklareerides jätta muist raha saamata

Kuidas suurendada tulu ja saada rikas inimene tarbib tasuta näiteks alg- ja põhikooli õpe, autoteed jms või alandatud hinnaga näiteks lasteaiateenus jms ka elukallidust alandada, kuid see kehtib vaid nende inimeste osas, kes vastavat teenust tarbivad. Põhiterminid[ muuda muuda lähteteksti ] Maksukohustuslane ehk maksu subjekt on juriidiline või füüsiline isikkes peab maksu maksma. Maksustamise alus on maksu objekt, mille alusel määratakse maksukohustus.

Majandus Reedest alanud tulude deklareerimine on toonud ühest küljest kaasa rõõmu, et õnnestub oma kohustus riigi ees minutiga ära täita, teisalt aga tuleb olla ka tähelepanelik, sest umbes pooled kõigist deklaratsioonitäitjatest peavad e-MTA lehel tegema andmeid kinnitades rohkem kui ühe klõpsu, et kõik vajalikud rahatagastust mõjutavad andmed esitatud saaksid. Maksu- ja tolliameti MTA andmetel pääseb tänavu umbes 50 protsenti kõigist tuludeklareerijatest nende uuest vormist läbi ühe klõpsuga ehk sisuliselt ühe minutiga. Selle eelduseks on, et inimene on väikese ajavaruga edastanud pangast maksuametile oma eluasemelaenuintressid ega ole e-MTA lehel eelnevalt oma andmetega tutvumast käinud, laste koolituskulud on kõigi teenusepakkujate poolt õigeaegselt MTA-le edastatud ja mitmelapselistest peredest taotleb laste pealt tagasimakstavat raha tagasi lapsetoetusi saav vanem. Ülejäänud 50 protsenti peab aga mingi osa andmetest oma deklaratsioonile ise kandma. Kui vaikimisi on mõne rea lõpus "null", aga andmete esitaja teab, et ta on kas tasunud eluasemelaenu või lapse huviringide eest, siis tasub rida lahti klõpsata ning tutvuda MTA andmetega - seal võib peituda info, mis tuleks deklaratsioonile kanda.