Strateegia tulevik ja voimalused

Ametiasutused ja investorid peaksid struktuuriliselt kaasama teenuseosutajaid nagu tervishoiuteenused või eksperdid, samuti kasutajad ja potentsiaalsed kasusaajad parimate vahendite väljatöötamiseks parimal ajal parima lahenduse leidmiseks. Selleks on noorteühenduste esindajad haaranud kinni võimalusest kujundada ka ministeeriumite valdkondlikke strateegiaid, kus senistest aruteludest saadud seisukohtade üle arutletakse ka valdkondade kaupa. Riskid Äristrateegia elluviimisel näeme suurimate riskidena reisijate- ja kaubaäris pandeemia pikaajalist mõju reisijate valdkonnas, riiklike regulatsioonide ja maksupoliitika sh alkoholi aktsiisid ootamatuid ebasoodsaid muutusi, keskkonnanõuete karmistumist ja sellega seonduvat transporditeenuste kallinemist. Kõrval tervisesüsteemi muutustele reageerimise simuleerimine, see võimaldab juhtidel näha, millised investeeringud aitavad enim päästa elusid, vähendada kulusid, parandada kvaliteeti, suurendada omakapitali ja suurendada tootlikkust. Investeerimine säästvatesse kogukonnapõhistesse süsteemidesse. Suurbritannia tervisefoorum Suhkrumaksuga on ette nähtud neli soodustust 6 Backholer, K.

Riigi strateegiline planeerimine: miks just noored peavad selles osalema?

Cerita Cinta Ayah dan Ibu - Sruput Nendang S3 E7

Riigikantselei ja Eesti Noorteühenduste Liit 6. January Riigikantselei: Maailmas on palju põnevaid ameteid ja noorte eelis täiskasvanute ees on võimalus valida endale meelepärane. Täiskasvanutel on olulisi karjäärimuutusi teha juba tunduvalt keerulisem.

Strateegia tulevik ja voimalused

Aga kas inseneriks, arstiks, sotsiaaltöötajaks või IT-spetsialistiks saab üleöö? Ilmselgelt mitte. Selleks, et töötada tulevikus maailma parimal ametikohal, on vaja juba täna määratleda prioriteedid ja teha valikud, alustades aastatepikkust tööd püstitatud eesmärgi saavutamise nimel.

Strateegia ja edasiviiv mõtlemine

Selline lähenemine, mida ma pean juba täna tegema selleks, et tulevik oleks selline, nagu soovin, ongi olemuslikult strateegiline planeerimine. Strateegia koostamise protsessis sõnastatakse Eesti peamised arenguvajadused ning lõpuks pakutakse välja tegevused, millele riigi ja ühiskonnana peame keskenduma selleks, et Strateegia koostamise protsess on seni olnud edukas.

Juunis toimus strateegia avaseminar, kus tutvustasime strateegia olemust ja koostamise Strateegia tulevik ja voimalused enam kui organisatsiooni esindajatele. Seminari avakõnes rääkis peaminister Jüri Ratas Strateegia tulevik ja voimalused, millised väljakutsed meid tulevikus ees ootavad, ja kuigi tutvustatud strateegia seab horisondiks Seminaril osalejad rääkisid nii pika vaate vajalikkusest kui ka sellest, et huviliste osalemine strateegia koostamisel peaks olema proaktiivne.

Jäid tugevalt kõlama mõtted, et tänapäeva noored, kes on strateegia peamised kasusaajad, peavad strateegia koostamises aktiivselt osalema. Augustis jätkasime aruteluga Arvamusfestivalil. Arutasime osalejatega, milliseks kujuneb tulevikumaailm ja mida see võib Eestile endaga kaasa tuua.

Jätkusuutlikkuse strateegia ja fookuse kujundamine

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut rääkis, kuidas muutub töö olemus ja millisteks muutusteks peame sellega seoses valmis olema.

Erinevate valdkondade eksperdid tutvustasid meid ja maailma ees ootavaid ohtusid Parim valik aktsiate turustamiseks võimalusi keskkonna, majanduse, välispoliitika ja julgeoleku valdkonnas.

September oli väga aktiivne kuu. Algul korraldasime suure seminari, kus seniste lähteandmete põhjal panime kokku maailma ja Euroopa Liidu suurimad trendid.

Juht informeerib töötajaid, kaasab neid otsustusprotsessi ja innustab koostööle meeskonnas ning organisatsioonis.

Riigikogu esimees Eiki Nestor avas seminari ja rääkis tuleviku planeerimise olulisusest. Tartu Ülikooli professor Tiit Tammaru, Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, disainer ja ettevõtja Reet Aus ning teised eksperdid juhatasid arutelu sisse oma visiooniettekannetega. Päeva teises osas sõnastasid osalejad selle, mis on seni kuuldule ja nende endi kogemustele tuginedes kõige olulisemad suundumused Euroopa Liidu seisukohast.

  1. Cboe VIX binaarsed variandid
  2. Jätkusuutlikkuse strateegia ja fookuse kujundamine — Sustinere
  3. Большинство из этих животных принадлежали к четвероногим, но некоторые, похоже, передвигались на шести и даже на восьми конечностях.
  4. Возможно, они собирались когда-нибудь вернуться и хотели, чтобы к их возвращению все было готово.
  5. Очень может быть, что они и были людьми.
  6. Казалось, прошел целый век, прежде чем снова наступила неуловимая смена вибрации.
  7. Strateegia ja tulevikku mõtlemine - e-juhendi rahastamine

Ka siin tõdeti, et noorte aktiivne panustamine protsessi on hädavajalik ja ainuvõimalik. Septembri lõpus korraldasime suure, kolmes linnas korraga toimunud seminari, kus arutasime, millised võimalused ja ohud kaasnevad varem kaardistatud globaalsete suundumustega Eestile. Videosilla vahendusel ühendatud osalejad Narva-Jõesuust, Tartust ja Tallinnast andsid üle poole tuhande märksõna, millega kirjeldati Eesti võimalusi ja ohtusid.

Strateegia tulevik ja voimalused

Selle materjali põhjal valminud ülevaade on oluline lähtematerjal Eesti olulisemate arenguväljakutsete määratlemisel ja nendele lahenduste otsimisel. Lihtne harmooniline kauplemissusteem suuremad avalikud üritused strateegia koostamiseks toimuvad järgmise aasta algul.

Ravivahetuselt ennetavale ravile üleminek nõuab sarnast taju, suuna ja tegutsemise muutust. On selge vajadus neid muutusi strateegiliselt kujundada, et tervist edendavad teenused saaksid valmistuda järgmiseks viiekümneks aastaks. Strateegilised eesmärgid peavad vastama kohalikule kontekstile, olemasolevatele takistustele ja hõlbustajatele ning huvipakkuvates kogukondades valitsevatele väärtustele. Nad peavad arvestama ka praeguse tervishoiuteenuste osutamise süsteemiga ning muutuste toetamiseks saadaolevate rahaliste ja poliitiliste ressurssidega - kuid nagu need lehed näitavad, on nüüd uusi võimalusi. See tunnistab taas vajadust horisontaalse integreerimise järele teenuste ja seotud sektorite vahel näiteks tervishoid ja sotsiaalhooldus.

Seni jätkub töö vastavates töörühmades, kus on kokku lepitud ka noorte esindusorganisatsioonide osalemine. Üks oluline verstapost strateegia koostamisel oli septembris Eesti Noorteühenduste Liidu korraldatud Noortefoorummis andis olulise alusmaterjali noorte tulevikuvisioonist.

Riigi strateegiline planeerimine: miks just noored peavad selles osalema? Riigikantselei ja Eesti Noorteühenduste Liit 6. January Riigikantselei: Maailmas on palju põnevaid ameteid ja noorte eelis täiskasvanute ees on võimalus valida endale meelepärane.

See koostöö on kindlasti olulise ulatusega, kuivõrd tänased noored on juba aastal Eestis võtmetähtsusega ametikohtadel: ettevõtete juhid, ametnikud, ministrid, spetsialistid, õppejõud. Täna omandavad nad haridust ja teevad esimesi samme tööturul, homme aga kujundavad meie Eestit. Üritusel tutvustati Eesti strateegia loomise protsessi ning kaasati noorte ettepanekuid tulevikustrateegiate väljatöötamiseks.

Strateegia tulevik ja voimalused

Osales üle noore ja otsustaja ligikaudu 40 organisatsioonist ja asutusest. Laudkondade teemad olid formuleeritud vastavalt Euroopa Liidu eesistumise käigus toimunud struktuurse dialoogi kaasamisprotsessi tulemustele, kus noored said valida neid kõige enam mõjutavad teemavaldkonnad.

Strateegia tulevik ja voimalused

Ajavahemikul — viidi läbi ulatuslik noortega konsulteerimise protsess Euroopa Liidu tasandil, struktuurne dialoog, mille tulemusel määratleti noorte eesmärgid, mis esindavad noorte seisukohti üle kogu Euroopa.

Mõned nopped foorumilt: noortevaldkonna arengukava jätkumise vajadus, üle-euroopaline taarakogumissüsteem, töövormide uuenemine ja vaimse tervise senisest suurem väärtustamine.

Riigi strateegiline planeerimine: miks just noored peavad selles osalema?

Veel enam leidsid noored, et kohalikel omavalitsustel peab olema süsteemne lähenemine kogukonna omaalgatuslike projektide suuremaks toetamiseks, näiteks annetussüsteemide alusel. Mõtteid oli rohkem, kui oli paberil ruumi.

Strateegia tulevik ja voimalused

Meie roll aga ei piirdu vaid sellega — valitud on ka noorte esindajate grupp, kelle ülesanne on süsteemselt osaleda strateegia loomeprotsessis ning pideva osaluse, kaasatuse ning arvamuse avaldamise toel leiame, et tänased noored suudavad leida äratundmisrõõme Eestist aastal Meie eesmärk on tuua aruteludesse võimalikke tulevikutrende ning ülevaade peamise huvigrupi vajadustest, kui planeerime näiteks tuleviku hariduspoliitikat. Selleks on noorteühenduste esindajad haaranud kinni võimalusest kujundada ka ministeeriumite valdkondlikke strateegiaid, kus senistest aruteludest saadud seisukohtade üle arutletakse ka valdkondade kaupa.

Antud protsess on eeskujuks teiste valdkondade esindajatele. Leiame, et kõikide valdkondade strateegilise planeerimise juures on tähtis anda noortele võimalus osaleda keskkonna kujundamises, mis mõjutab tulevikus nende elu.

Strateegia tulevik ja voimalused