Rahvusvaheline Warwicki ulikooli strateegia.

Ta on Eesti sotsioloogide liidu asepresident ja Euroopa sotsioloogia assotsiatsiooni transformatsiooni­sotsioloogia võrgustiku nõukogu liige. Sellele vaatamata näeme meie ühiskondades kasvavaid lahknemisi, sealhulgas ka tekkivaid radikaalseid nähtusi. Varem on ta uurinud sisserändega kaasnevaid mõjusid ja ohte ning Eestisse sisserändajate ametialade vastavust Eesti tööturu vajadustele. Alates Praegu on tema uurimisteemad rohkem ränne, palgalõhe ja demograafia. Martin Ehala on Tartu ülikooli emakeeleõpetuse professor, kelle peamised teaduslikud huvid on eesti keelekeskkonna areng, keeleökoloogia ja etnolingvistiline vitaalsus.

Rahvusvaheline Warwicki ulikooli strateegia

Lahutatuna langeme, ühinenuna püsime: kas ühiskondade polariseerumine õõnestab Balti riikide julgeolekut? Selleta puuduks meil kerksus nii riigisiseste kui ka -väliste šokkide ning stressorite vastu, eelkõige seetõttu, et Venemaa on astunud Lääne vastu hübriidsõtta. Sellele vaatamata näeme meie ühiskondades kasvavaid lahknemisi, sealhulgas ka tekkivaid radikaalseid nähtusi.

Rahvusvaheline Warwicki ulikooli strateegia

Pikaajalised sisemised erimeelsused pole veel hajunud, samas kui uued on juba ilmumas, ohustades meie kokkulepete saavutamise võimekust ning luues võimaluse neile, kelle huvides on meie julgeolekut ohtu seada. Millised on sellise trendi kesksed tekke- ja arengupõhjused?

Rahvusvaheline Warwicki ulikooli strateegia

Millised on põhilised probleemid, mis tekitavad enim ängi, viha ning vastasseisu avalikus arutelus? Kuidas selliseid vaenulike kavatsustega tegelaste esitatud väljakutseid meie poliitilise ja sotsiaalse korra ning julgeoleku vastu ekspluateeritakse?

Uuringusse panustas 72 karjääriteenuste valdkonna eksperti ja praktikut 23st liikmesriigist, sh Eesti esindajana Margit Rammo, Euroguidance programmi juht. Uuringus lähtuti kahest põhiküsimusest: kuidas peaks karjääriteenused arenema, et toetada õppimise ja tööelu vahelist üleminekut ning elukestvat õpet; millised karjääriteenuste valdkonnad vajaksid suuremat rahvusvahelist koostööd.

Milliseid riske ning võimalikke tagajärgi seab meie ühiskonna eri osadele radikaliseerumine? Kuidas tasakaalustada vajadust suuremaks ühtekuuluvuseks vajadusega konkurentsi järele, mis on omane mitmekesisuse ja demokraatliku poliitika tagamisel? Mida saame õppida sotsiaalse kerksuse ehitamise kohta Ukrainalt — riigilt ja rahvalt, kes kogevad jätkuvalt nii märkimisväärset seesmist turbulentsi kui ka välist survet?

Rahvusvaheline Warwicki ulikooli strateegia