Piirkond ja koore mitmekesisuse kaasamise strateegia,

Indeks on võrdlusalus mitmekesisuse ja kaasatuse parandamise jälgimiseks, jagab praeguseid parimaid tavasid ja toob välja võimalusi tulemuste parandamiseks tööstusharudes. Uuringu andmed on saadaval uuel veebisaidil ja moodustavad koalitsiooni kaasamise indeksi. Vahend võimaldab varsti tegevusgruppidel endil panna koostööpakkumisi veebi ülesse.

Piirkond ja koore mitmekesisuse kaasamise strateegia

Elatise teenimine bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas Bioloogine mitmekesisus loob Koskises, Soomes uusi e Selleteemaline töögrupp uurib Täpsemalt vaadeldakse seda, kuidas parandada või mu Töögrupi fookuses on maapiirkondade teenuste elujõulisemaks muutmine läbi digitaalse ja sotsiaalse innovatsiooni. Uus temaatiline töögrupp täiendab juba ellu viidud töögruppide - tarneahelad ja sotsiaalne innovatsioon - tööd ning Euroopa Komisjoni loodud algatust "EL tegevused nutikate külade raames".

Töögrupp pl Sel sügisel Uue töögrupi tekkimise vajadus on välja kasvanud ressursitõhusa maamajanduse te Ajakirjas kirjeldatakse viimase aja ideid ja praktikaid, kuidas toetada ettevõtlust selliselt, et see annaks eelise tekkivate võimaluste ja peidetud potentsiaali ärakasutamiseks, et arendada uusi edukaid maaettevõtluse vorme. Et saada trükist ka oma e postkasti, siis saatke sellekohane soov e-posti aadressile - subscribe enrd.

Põllumajandusliku nõustamise teenused Ühepäevane õppereis annab Flandria talunikele inspiratsiooni Ind See sisaldab näiteid Maaelu arengukava MAKi projektidest, mis toetavad maapiirkonnas tegutsevaid eraettevõtteid või mille eesmärgiks on soodustada maapiirkonna äritegevuse õitsemist. Ressursitõhusus maapiirkondades Ajakirja fookus on seekord sotsiaalsel kaasatusel, andes ülevaate Euroopa maapiirkondade sotsiaalse kaasatus Seminaril uuriti võimalusi, kuidas kasutada ettevõtlust ja innovatsiooni toetavaid EL poliitikaid ja erinevaid vahendeid maapiirkonnas.

Piirkond ja koore mitmekesisuse kaasamise strateegia

Innustavate näidetega tutvustat Üleminek keskendub sellele, kuidas saada kasu majanduslikest võimalustest, mis on keskkondlikult ja sotsiaalselt jätkusuutlikud. Et saada ENRD trükiste paberväljaannet enda postkasti, kirjuta subscribe enrd.

Piirkond ja koore mitmekesisuse kaasamise strateegia

Maaeluvõrgustike 7. Konsultatsioon kestab 2. Konsultatsiooni sisend annab panuse EL Komisjoni kommunikatsiooniplaani koostamisse, mis annab ülevaate ÜPP hetkeseisust ja võimalikest tuleviku poliitika ar Ajakirjas antakse ülevaade erinevatest viisidest, kuidas sotsiaalne ja keskkondlik jätkusuutlikkus saaksid kaasa aidata Euroopa maapiirkondade majanduskasvule. Trükises uuritakse viise, kuidas Maaelu arengukavad MAKid saaksid toetada rohemajanduse er Euroopa maaelu arengu võrgustiku ENRD ajakirja Seekordse väljaande keskseks teemaks on Euroopa maaelu arengu Cork 2.

Cork 2.

Materjali Koalitsioonipartnerid kohustuvad jagama oma juhatustega. Kaasav keel: Suurendage teadlikkust, dialoogi ja tööstusharu muutusi kaasava keele osas toodete ja dokumentide osas, mida võimendatakse partnerluste kaudu standardiorganite ja akadeemiliste asutustega. See hõlmab koalitsioonipartnerite ettevõtete ja muude huvitatud organisatsioonide kokkukutsumist, et ühineda standardsete keelemuutustega, mida kõik saavad toetada.

Kaasav tootearendus: Pühenduge tehisintellekti AI tootearenduses olemasolevate sekkumispunktide kasutamisele, et vähendada kallutatust ning kinnistada mitmekesisuse ja kaasamise kaalutlused tehisintellekti toodete elutsüklitesse. See hõlmab mitme huvigrupi või valdkonnaülese foorumi loomist, et jagada tehisintellekti juhtimise lähenemisviisi parimaid tavasid.

STEM-i valmisolek alakoormatud kogukondades: Parandada STEM-valmidust alaealiste kogukondade noorte kõrghariduses, suurendades tehnoloogia kättesaadavust ja tehes partnerlust ümbritsevate tugiteenustega.

Liit arendab ühise mitmekesisuse ja kaasatuse eesmärke

See hõlmab ühist investeeringut alaealiste kogukondade globaalsetesse kaasamiskeskustesse koostöös väljakujunenud mittetulundusühingutega. Koalitsiooni eesmärkide hulgas on indeksi kasutamine järjepidevale mõõtesüsteemile vastavusse viimiseks, et paremini jälgida edusamme ja määratleda arengualad. Koalitsioonipartnerid usuvad, et parim viis kaasavate äritavade kasutuselevõtu kiirendamiseks on läbipaistvus ja koostöö.

Teachers, Editors, Businessmen, Publishers, Politicians, Governors, Theologians (1950s Interviews)

Ülemaailmse kaasatuse liit kavatseb koguneda vähemalt kaks korda aastas, et jälgida nende eesmärkide seisundit ning hinnata ja jälgida indeksit. Järgmine kaasamise indeksi uuring viiakse läbi Koalitsiooniga liitumiseks ja selle töö jätkamiseks aidake külastada Alliance for Global Inclusion veebisait.