Kinnisvara strateegia tulu, MTA selgitab: millal tuleb kinnisvara müügilt tasuda tulumaks?

RKASi nõukogu esimehe Tarmo Porgandi sõnul tulenes vajadus uuendatud strateegia järele ühelt poolt kiirest mahukasvust, kuid vähemalt samal määral ka turuarengutest ning klientide ootustest. Kõik eksperdid tunnustavad ühehäälselt otsust investeerida suurlinnades asuvasse kommertskinnisvarasse kui kõige optimaalsemat strateegilist liikumist.

RKASi tegevusmaht kasvas ajavahemikul — märkimisväärselt: RKASi nõukogu esimehe Tarmo Porgandi sõnul tulenes vajadus uuendatud strateegia järele ühelt poolt kiirest mahukasvust, kuid vähemalt samal määral ka turuarengutest ning klientide ootustest.

Sildid: aktsiaArco Varaärikinnisvaraelamuhindhoonehotellinvesteerimineinvesteeringinvestorkasumkaubanduskaubanduskeskuskinnistukinnisvarakorterkruntmaamajanõudlusomanikostjaperepõllumaaportfellratestrateegiatööstustootlustuluüürüürnikväärtus Ärikinnisvara on kinnisvara, mida kasutatakse kasumi teenimiseks — see võib olla büroohoone, tööstusomand, meditsiinikeskus, hotell, kaubanduskeskus, põllumaa, kortermaja, ladu. Uurime lähemalt kaht investeerimisvõimalust. Ärikinnisvarasse investeerimine on aja jooksul pakkunud miljonitele investoritele atraktiivset riskiga korrigeeritud tulu ja portfelli mitmekesistamist. Investeerimisstrateegia on lihtne: kui piirkonnas on kinnisvara järele nõudlus, ostavad investorid kinnisvara ja teenivad raha kas vara üürimise või rentimise eest või tänu vara väärtuse kallinemisele aja jooksul.

Uus strateegia rõhutab tegevusefektiivsust, kliendisuhtlust ja teenusekesksust. Riigi üldises kinnisvarastrateegias nähakse ette üleminek kinnisvara detsentraliseeritud valitsemiselt terviklikule juhtimissüsteemile, mis võimaldab kinnisvarakeskkonna tõhusamat korrashoidu ja arendust.

Kinnisvara strateegia tulu

Tervikliku kinnisvarakorralduse eesmärk on saavutada ja säilitada kulude mastaabiefekt, majanduslikult paremini põhjendatud otsused piiratud ressursside tingimustes. Strateegiast lähtudes antakse valdav osa riigi kinnisvarast üle RKASile, kes suudab seda kompetentsikeskusena hallata ja arendada läbipaistvamalt ja tõhusamalt ning korraldada mittevajaliku kinnisvara võõrandamise.

Riigi kinnisvarategevuse strateegiast lähtudes on RKASi kui riigi kinnisvaraalase kompetentsikeskuse Kinnisvara strateegia tulu aastateks — sõnastatud alljärgnevalt.

Kinnisvara strateegia tulu

Jätkuva tsentraliseerimise ja tõhusa töökorralduse abil säilitada ja suurendada kinnisvara korrashoiu kulude mastaabisäästu. Hoida ja arendada kompetentse, et optimeerida riigi kasutuses olevat kinnisvara nii haldusalade kui ka geograafiliste asukohtade kaupa.

Kinnisvara strateegia tulu

Viia lõpule üüripinna kui RKASi põhiteenuse kirjeldamine. Luua riigiasutuste ülesandeid ja funktsioone arvestavad teenuste ja toodete paketid koos läbipaistva ja arusaadava hinnastamismudeliga. Tagada valmisolek arendada kinnisvarakeskkonda dünaamilistest nõudmistest lähtuvalt, sh arvestades nüüdisaja energiatõhususe, keskkonnasäästlikkuse ja kasutajasõbralikkuse aspekte.

Rahakratiga investeerimisest ja finantsvabadussõjast