Kaubanduse varude valjumise strateegia

Kui vaatate dokumente mis tahes vahekaardil, aitab väli Olek teil mõista etappi, kus dokument on. Nende hulka kuuluvad ületarne kinnitused. On mitmeid teisi strateegiaid, mis kuuluvad eespool kirjeldatud hinnakujunduse kategooriasse. Valige suvand Salvesta ainult juhul, kui te ei ole valmis taotlust Commerce Headquartersis töötlemiseks kinnitama.

Kaubanduse varude valjumise strateegia

Plaani välja töötav planeerimisgrupp moodustati Strateegia on pidevalt täienev, lähtub kõige uuemast statistikast ning varem rakendatud meetmete mõjust. Strateegia juurde kuulub ka viiruse levikuga seotud mõjude seiramise ja tegevuste planeerimise juhtimislaud, mis aitab teha teadmispõhiseid otsuseid ning toetab pikaajalisemate strateegiliste valikute tegemist.

Väljumisstrateegial on neli eesmärki.

Kaubanduse varude valjumise strateegia

Iga eesmärgi juures tuuakse välja olulisemad operatsiooniliinid: Tagada inimeste füüsiline ja vaimne tervis: viiruse leviku pidurdamine ja tervishoiusüsteemile mõju leevendamine nii lühi- kui pikaajalises vaates, samuti kriisiaegne ja -järgne elanikkonna vaimse tervise toetamine. Nende eesmärkide täitmisesse panustab ka COVID tõrje teadusnõukoda; Tagada inimeste toimetulek ja tavaellu naasmine: eriolukorra piirangutest tuleneva mõju vähendamine inimeste igapäevasele hakkamasaamisele.

Sealhulgas töötatakse inimeste sissetulekute vähenemise, töötuse ja hariduse küsimustega; Toetada ettevõtete toimetulekut ja konkurentsivõime kestmist: piirangutest tuleneva mõju vähendamine ettevõtetele ja majanduse konkurentsivõimele; Tagada riigi toimimine: elutähtsate kaupade varu, teenuste pakkumise ning eriolukorraga kaasnevate piirangute järgimise tagamine ning pingete konfliktideks koondumise ennetamine ühiskonnas.

Kaubanduse varude valjumise strateegia

Planeerimisgruppi juhib riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago, sinna kuuluvad lisaks riigikantselei töötajatele sotsiaalministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, siseministeeriumi ja statistikaameti esindajad. Töö käigus küsib planeerimisgrupp sisendit ja kaasab teisi asjakohaseid ministeeriume, organisatsioone või eraisikuid.

Kaubanduse varude valjumise strateegia

Kava esimene versioon avaldatakse pärast valitsuskomisjonile tutvustamist aprilli keskpaigas.