Kaubanduse toenaosuse strateegia

E-kaubanduse puhul oleme koostöös Hiinaga ise defineerinud just selle sektori ühise prioriteedina ning selle nimel ka strateegilist arendustööd teinud. Ta nimetas oma ettevõtte edukuse võtmeteguriks suhtlust klientidega veebisaidi ja suhtlusvõrgustike kaudu. Eesti Pank osaleb aktiivselt euroala rahapoliitika kujundamises ning sellega seotud otsustusprotsessides. Eesti Pank kui sularaharingluse korraldaja teeb järelevalvet sularahakäitlejate tegevuse üle, sh kontrollib pangatähtede ehtsuse ja ringluskõlblikkuse ning taasringlusesse laskmise eeskirjade nõuetest kinnipidamist. Sularaharingluse toimepidevuse plaane peab regulaarselt testima. Eesti Panga töötajatel on teadmised ja oskused europangatähtede tootmise korraldamiseks.

Kaubanduse turundusstrateegia. Kaubandusturunduse tööriistad

Strateegiline tegutsemine Hiina suunal eeldab suuremat teadlikkust Kuigi reaalseid ettepanekuid on välja toodud vähe, siis enimkõlanud järelduseks on olnud tõsiasi, et vajame Eestis enam Hiina-alast teadlikkust ning ühtset arusaama ja nägemust koostöövormide osas.

Kaubanduse toenaosuse strateegia ettevõtluses kui mujal saab kõik alguse teadmistest, planeerimisest ning teadlikust tegutsemisest ning seetõttu tuleb edu saavutamiseks leida tasakaal võimaluste ning riskide vahel. Viimaste aastate jooksul toimunud Eesti ettevõtjate visiidid Hiina on näidanud, et kuigi sealse hiigelturu ning ühiskonna kohta teatatakse aasta-aastalt Eestis üha enam, ei ole teadlikkus veel piisaval tasemel ning sellest tingitud vead ning viperused kummitavad endiselt.

Ettevõtjate jaoks on see tähendanud mittepiisava ettevalmistuse tõttu sobimatute partneritega koostöö alustamist või suisa mõistmist, et seni on tegutsetud viisil, mis Hiina turule kuidagi ei sobi.

Edukas müük Amazonis / Mihkel Moosel / Tsentri teemahommik / 04.05.2019

Suurimaks ja ohtlikuimaks veaks võib aga pidada Hiina turu täielikku ignoreerimist - ning seda ettevõtjate poolt, kes küll tegutsevad rahvusvaheliselt maailma tippliigas, kuid Hiina vastu ei tunne vähimatki huvi. Ettevalmistav 6-kuuline koolitusprogramm annab ettevõtjatele ülevaate Hiina majandusest, pehmetest väärtustest, digitaalsest turundusest, partnerite leidmisest ning ka võimalikest takistustest ja regulatsioonidest.

Eesti Panga strateegia — Eesti Panga strateegia aastateks — on koostatud Strateegia ajakohasust ja vajadust see üle vaadata hinnatakse igal aastal uuesti.

Programmi läbinud ettevõtjatel peaks tekkima piisav teadmistepagas ning läbimõeldud strateegia Hiina turule sisenemiseks ja teadmiste, mis pannakse proovile kevadel toimuval Hiina kontaktreisil.

Suurem teadlikkus ning põhjalik strateegia on olulised ka laiemal pinnal kahepoolsete suhete arendamiseks ning seetõttu on oktoober ja november olnud vägagi visiiditihedad. Oktoobris külastas seitsmest ettevõtjast ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajatest koosnenud delegatsioon Pekingit ja Shanghaid eesmärgiga arendada koostööd e-kaubanduse vallas. Just selles sektoris on kõige suurem tõenäosus edukalt kombineerida Eesti tugevused ja huvid ning Hiina turu võimalused ja soovid.

Eesti Panga strateegia 2021–2025

Seega on tegemist strateegiliselt väga teadliku otsusega. Süsteemne Eksport Hiina teine Kaubanduse toenaosuse strateegia Endast tuhat korda suurema riigiga koostööd tehes võib sattuda silmitsi lõksuga, kus partnerluse valdkonnad dikteeritakse ühepoolselt.

Soovituste väljatöötamine partneritele tõhusa turustamise osas; Osalemine näituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel; Kaubandusturunduse eelarve täitmise planeerimine ja kontrollimine; Turundustegevuse tulemuste analüüs; Aruannete koostamine ja esitamine. Lisateave kohustuste kohta Kas mäletate lugu liinist? Niisiis, kaubandusturundajal, nagu ka kaubandusturunduse kontseptsioonil, on mündil kaks nii-öelda nähtavat ja nähtamatut külge või pigem ilmset ja mitte-ilmset.

E-kaubanduse puhul oleme koostöös Hiinaga ise defineerinud just selle sektori ühise prioriteedina ning selle nimel ka strateegilist arendustööd teinud. Alates kahepoolse koostööleppe allkirjastamisest Ühise väärtuspakkumisega on esinetud Hiina suurimatele e-kaubandusplatvormidele ning arvestades erinevate osapoolte vahelist suurepärast koostööd, loodame peatselt kuulda ka käegakatsutavatest saavutustest.

Strateegiline tegutsemine Hiina suunal eeldab suuremat teadlikkust

Sarnast strateegilist lähenemist oleks hea näha ka teistes valdkondades, sest kõik eeldused edu saavutamiseks on teadliku tegutsemise korral täidetud.

Novembris külastas ettevõtete ja maaeluministeeriumi esindajate delegatsioon Shanghais toimunud maailma suurimate messide hulka kuuluvat China International Import Expot.

Üle tuhande külastajaga mammutüritus kulmineerus Hiina kaubandusministeeriumi andmetel 70 miljardi dollari väärtuses lepingute sõlmimisega, millest oma osa said ka Eesti ettevõtjad - koostöölepinguid ning müügitehinguid sõlmiti nii teenuste, toiduainete kui tarbekaupade ekspordiks.

Kaubanduse toenaosuse strateegia

China International Import Expo mess Eesti ettevõtjate jaoks on esindatus sellistel messidel hädavajalik, kuid paraku ei piisa edu saavutamiseks ainuüksi osalemisest. Tulemuste saavutamise eelduseks on põhjalik ettevalmistus, õigete partnerite leidmine ning sihikindel jätkutegevuste elluviimine.

Kaubanduse toenaosuse strateegia

EASi Aasia keskus, Hiina ekspordinõunik ning kogu messitiim on pühendunud Eesti ettevõtjate toetamisele kogu protsessi jooksul - alates messiks ettevalmistumisest kuni kohapealsete tegevuste koordineerimiseni ja nõustamiseni hilisemate suhtluste osas.

Kuigi rahvusvahelises poliitikas ning maailmamajanduses kestavad huvitavad ajad, julgustame Eesti ettevõtjaid leidmaks sarnaselt oma Euroopa kolleegidega võimalusi riskide maandamiseks ning samas ka koostööks Hiinaga. Õigelt valitud strateegia puhul on sealsel turul võimalik kasvada enam kui kuskil mujal maailmas — vaadakem kasvõi Eesti piimatoodete eksporti, mis on ühe aasta jooksul kasvanud nullist seitsme miljoni euroni.

Kaubanduse toenaosuse strateegia

Hiina majandus omab meeletut potentsiaali ning seetõttu võib maailma ühe võimsaima majandusega riigist möödavaatamine lõppeda pikas perspektiivis hukatuslikult. Kai Kreos.