Kaitse omandamise ulikooli missiooni strateegia,

Kiired muutused ühiskonnas ja tööturul esitavad uusi nõudeid ka haridussüsteemile. Visioonidokumendid on üheks sisendiks juunis tööd alustavatele strateegia töörühmadele. Hea haldus Hea halduse põhimõtete järgimine on heade keskkonnaotsusteni jõudmiseks vältimatu eeldus.

Ühiskond peab pakkuma inimesele keskkonda, mis valmistab ette ja toetab tema aktiivsena vananemist. See on keskkond, kus on hea elada igas vanuses inimestel.

Kuidas kaasa rääkida? Haridus, noorsootöö, teadus ja eesti keel on Eesti riigi ja rahva püsimajäämise olulised alustalad. Parema tuleviku huvides vajame kaasamõtlejaid, et saada paremini aru nii Eesti edulugudest kui ka vajakajäämistest.

Fookusvaldkondi arendame lähtuvalt ülikooli tegevuspõhimõtetest, mis on interdistsiplinaarsus, rahvusvahelisus ning nõudlikkus ja jätkusuutlikkus. Haridussüsteemil on oluline roll, et toetada ühiskondlikku kohanemisprotsessi. Tõhus haridus võimaldab ühiskonna liikmetel võtta vastutust ja olla aktiivne kodanik.

Eelkõige on kaasamõtlemist tarvis selleks, et jõuda ühise visiooni ja strateegiani, mis juhinduks meie väärtustest ja huvidest ning teeniks Eesti inimesi. Strateegiaprotsessis osalemiseks ja kaasarääkimiseks on aastani mitmeid võimalusi.

Kinnitatud Keskkonnaõiguse Keskuse nõukogu 4. KÕK asutati KÕK on ekspertorganisatsioon, mis nõustab ja toetab oma juriidilise kompetentsiga keskkonnaõiguse kujundajaid ja rakendajaid nt riik, kohalikud omavalitsused, valitsusvälised organisatsioonid, üksikisikud. KÕK ei ole tavapärane keskkonnaorganisatsioon, mis kaitseb keskkonda, kasutades selleks kõiki võimalikke vahendeid lobbytööst teadusuuringuteni. KÕKi tegevusvaldkond on kitsam: kasutame oma juriidilist ekspertteadmist seal, kus õiguslik regulatsioon on sobiv ja mõistlik vahend keskkonnaseisundi parandamiseks või kuritarvituste ärahoidmiseks.

Avalikkusele suunatud teavitus- ja kaasamisüritused Strateegiaprotsessi olulisemates etappides korraldab ministeerium koostöös partneritega teavitus- ja kaasamisüritusi huvirühmadele ja avalikkusele. Näiteks toimus Haridus- teadus- noorte- ja keeleteemalised tulevikuarutelud toimusid ka Et ekspertide koostatud visioonidokumente laiemale avalikkusele tutvustada, korraldas ministeerium aprillis haridus- teadus- noorte- ja keelevaldkonna visioonikonverentsi.

Eesti Noorteühenduste Liidu ENL korraldusel toimusid hariduse ja noortevaldkonna tulevikuarutelud osaluskohvikutes Eestimaa kümnes eri paigas.

Qismat Ki Hawa Kabhi Naram - Albela Songs - Bhagwan Dada - Geeta Bali - C Ramchandra - Filmigaane

Kaitse omandamise ulikooli missiooni strateegia arutelude kokkuvõtteid lugeda ja Arvamusfestivali salvestusi kuulata saab siin. Samas, arutelude rubriigis toome ära ka mitmetes koostöökogudes ja konverentsidel-seminaridel toimunud strateegiaarutelude kokkuvõtted.

Arengukavade koostamise töörühmad Strateegiliste eesmärkide ja mõõdikute sõnastamiseks ning poliitikavaldkondade tegevuste kokkuleppimiseks moodustas ministeerium olulisemaid partnereid ja huvipooli kaasavad töörühmad.

Kaitse omandamise ulikooli missiooni strateegia

Töörühmade kohtumised algasid Töörühmade kontaktid: Haridus: Kersti Kõiv, analüüsiosakonna nõunik kersti. Keelevaldkonna arengukava ametlik kooskõlastamine partnerite ja huvipooltega toimus juulis-augustis Infokirjad Et kõiki huvilisi strateegiaprotsessi ja lähenevate kaasarääkimisvõimalustega kursis hoida, koostab ministeerium infokirju.

Kaitse omandamise ulikooli missiooni strateegia

Kui soovid saada ülevaateid töörühmade tööst ja kavandatavatest üritustest või konsultatsioonidest, anna sellest märku siin. Osalemisvõimalused strateegiaprotsessi varasemates etappides Eelanalüüsi ja visioonidokumentide koostamine Ministeerium kutsus Visioonidokumendid on üheks sisendiks juunis tööd alustavatele strateegia töörühmadele. Valminud visioonidokumendid ja ekspertrühmade tegevuse ülevaade on leitavad siit.

Kaitse omandamise ulikooli missiooni strateegia

Ideekorje Haridus- ja Teadusministeerium ning valdkonna partnerorganisatsioonid korraldasid alates Vaata ürituste infot ja kogutud ettepanekuid siit. Strateegilist planeerimist Haridus- ja Teadusministeeriumis koordineerib analüüsiosakond.

Kaitse omandamise ulikooli missiooni strateegia

Lähem info:.