GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad, Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Q2 Kasumikonverentsi kõne ülekanne - Tulu

Otsustab ettevõtete ja institutsioonide majandustegevuse planeerimise, korraldamise ja analüüsiga seotud ülesanded tootmise korraldamisel. See mehhanism hõlmab mitte ainult dokumendi teksti, vaid ka organisatsioonilisi struktuure ja pidevalt reprodutseeritavaid arengumenetlusi, arutelu, rakendamist, jälgimist ja ajakohastamist. Kudrov, V.

Kuigi tulevikku on võimatu ennustada, jääme ettevaatlikult optimistlikuks, et paljud laiematest teguritest, mis toetavad kindlat aasta algust - tervislikku majanduskasvu, positiivset investorite suhtumist ja uute turusuundumuste tekkimist - võivad jääda kehtima. Vaatame läbi teise kvartali individuaalse äritegevuse. Kvartali jooksul osalesime teatatud tehingutes, mille kogusumma oli miljardit dollarit tehingu kohta, meie kõrgeim kvartalitehing on üle kümne aasta.

Teatatud mahud püsisid globaalselt tugevad. Klientide kaasamine kasvas märkimisväärselt kogu Ameerikas ja Euroopas. Aasta-aastalt, tervet tegevust terves sektoris, sealhulgas tehnikas, meedias, telekommunikatsioonis, loodusvarades ja tervishoius, tugevdati meie torujuhet. Aastaks-aastani oleme esikohal väljakuulutatud ühinemiste ja ülevõtmiste mahtudes. Allkirjastamisele liikudes olid netotulud teises kvartalis 1, 2 miljardit dollarit. Aastaks-aastani oleme järjestatud 1-ga maailmas omakapitali ja omakapitaliga seotud väärtpaberite emissiooniga, kusjuures üle tehingu maht oli üle 40 miljardi dollari.

Maagaasi aktsia kauplemise strateegia

Tervislik tegevusala toetas meie omakapitali kindlustusmahtusid teises kvartalis. Esimesel poolaastal oli rekord, mis peegeldas meie tugevat kliendikohustust ja mitmeaastaseid investeeringuid ettevõttesse. Selle kvartali võlakohustuste täitmisega kaasnes märkimisväärne panus omandamisega seotud tegevusest. Aastast-aastasse, me järjestame nr 1 institutsionaalsete finantsvõimenduse laenude osas maailmas ja Top 3 kõrge tootlikkusega.

Meie investeerimispanganduse mahajäämus kasvas märkimisväärselt võrreldes esimese kvartaliga, et jõuda rekordilisele tasemele, mille aluseks olid ühinemised ja omandamine.

Kõik toetavad tegevust USA maksureformist, toetavast majanduslikust taustast, üldiselt paindlikest omakapitali hindamistest, juurdepääsetavast rahastamisest ja ühinemis- ja ülevõtmistsüklist teatavates sektorites.

Samal ajal kui tulemuslikkus langes esimesest neljandast kvartalist, jäi kliendi kaasamine terveks ja üldine taust jäi meie turutegemise frantsiisidele konstruktiivseks. Meie paranemine peegeldas kõrgemat klienditegevust ja meie jõupingutusi kliendisuhte süvendamiseks ja laiendamiseks. Sellel kvartalil oli meil paljudes meie ettevõtetes järjestikune tulemus. Sellegipoolest olid kliendivood terved ja see oli eriti märgatav meie makromajanduslikes ettevõtetes, kus erinevad majandusväljavaated tõid kaasa suuremad riigivõlakirjade turud.

FICC-s langesid valuutad GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad võrreldes esimese kvartaliga, kuna arenevate turgude nõrgem jõudlus kompenseeris Gs parema tulemuse. Kaubad vähenesid märkimisväärselt võrreldes esimese kvartaliga, kajastades maagaasi madalamat tootlust.

Kaubad aga suurenesid märkimisväärselt võrreldes Krediitkaardid kahanesid võrreldes esimese esimese kvartaliga laiemate erinevuste seas, eriti Euroopas, mida osaliselt kompenseeris struktureeritud laenude tugevam tulemuslikkus.

Kursused olid aeglaselt madalamad, kuna Euroopa madalamaid tulusid kompenseeris osaliselt GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad tugev jõudlus, kuna kliendid reageerisid keskpanga tegevusele.

Hüpoteegid olid järjestikku suhteliselt tasased. Aktsiate kliendihalduse netosissetulek miljonit dollarit vähenes esimesest kvartalist, mis oli meie kõrgeim kvartalitulemus kolme aasta jooksul. Tuletisinstrumentide äritegevus vähenes teises kvartalis märkimisväärselt, mis oli tingitud volatiilsuse vähenemisest ja piiratumatest võimalustest.

Viimase kolme aasta jooksul on meil olnud tasakaalustatud frantsiis, tuletisinstrumendid ja raha, millest igaüks annab umbes poole aktsiate kliendihaldustulust.

Jätkame jätkuvalt võimalusi turuosa konsolideerimiseks, eriti madala puudutusega teostuste puhul, kus saavutasime selle kvartali turuosa igas piirkonnas.

Väärtpaberiteenuste netosissetulek miljonit dollarit oli oluliselt madalam kui eelmise kvartalis. Investeerimise ja laenutamise suunas liikudes moodustasid need tegevused kokku teises kvartalis 1, 9 miljardit dollarit.

Omakapitaliväärtpaberite netosissetulek oli 1, 3 miljardit dollarit, mis peegeldas erakapitali aktsiate netokasumit, mis oli tingitud ettevõtte eripära ja ettevõtte tulemustest.

Kvartali jooksul olid märkimisväärsed müügitehingud lepingulised toiduainete tootja Hearthside Foods ja kapitaliturgude andmete pakkuja Ipreo. Meie globaalne, era- ja avalik-õiguslik aktsiate portfell on endiselt hästi hajutatud, üle erineva investeeringuga. Meie tulemuslikkust jätkab jätkuvalt investeerimisdistsipliin, mis rõhutab riskiga korrigeeritud tulusid.

Selle saavutamiseks rakendame laialdasi operatiivteadmisi ja tehes tihedat koostööd portfelliettevõtetega oma ettevõtete kasvatamiseks.

Portfell on mitmekesine kogu tööstuse, geograafia ja investeeringute vahel. Võlakirjade ja laenude netotulu oli miljonit dollarit. Tulemused hõlmasid üle miljoni dollari puhas intressitulu, mis võrdub 2, 5 miljardi dollari aastase tempoga. Meie puhas intressitulu kasvab jätkuvalt, kui suurendame korduvaid tuluvooge ja laename rohkem oma laiale kliendibaasile.

Tulemused hõlmasid ka miljoni dollari laenukahjumite eraldamist. Lubage mul aega veeta ja anda teile värskendus Marcus. Täna on meil USA turul kolm toodet: tarbijakliendid, säästud ja meie hiljuti omandatud isiklik finantsjuhtimise rakendus Clarity Money.

Hiljem sel aastal avame meie neljanda toote, sisenedes Ühendkuningriigi hoiuste turule. Oleme alates käivitamisest saanud üle 4 miljardi dollari tarbimislaene ja Lisaks kasvasid meie jaemüügi hoiused üle 23 miljardi USA dollari, kuna jätkasime oma rahastamise laiendamist ja mitmekesistamist.

Meie ettevõtetes teenindab Marcus enam kui 1, 5 miljonit klienti. Jätkuvalt oleme oma laenutehingute tagamisel ja riskihindamisel jätkuvalt ettevaatlikud, et tagada atraktiivne riskiga kaalutud tootlus. Laenuame ainult krediidivõimelistele klientidele, kellel on tõendatud maksevõime. Me kasutame konservatiivset kindlustusprotseduuri, kasutades mitmekordseid raskeid kärpeid, et määratleda kitsas krediidi liivakast, milles me tegutseme.

Lisaks FICO-le kasutame ka patenteeritud hindamismudeleid, mida meie keskne riskijuhtimisprotsess on hoolikalt kontrollinud. Kuigi kogu Marcus'i portfell on ettevõtte bilansi suhtes väike, läheneme oma krediidiriski juhtimise vastutusele tõsiselt ja süstemaatiliselt. Laenuportfell on loomulikult aja jooksul hooaja ja näeb krediidi migratsiooni tsükli jooksul.

Trading binaarne valikud strateegiad

Meie hiljutises kogemuses on valdav enamus portfellist jäänud samasse FICO bändi või isegi paranenud. Oleme jätkuvalt rõõmus pikaajaline võimalus luua märkimisväärne ja lisaväärtuslik tarbijafrantsiis. Jätkame uute tootevõimaluste, sealhulgas varahalduse, krediitkaartide ja teiste hindamist, kusjuures meie käivitamise kriteeriumid põhinevad meie suutlikkusel tegeleda tarbijate vajadustega, rakendada Goldman Sachsi põhipädevusi ja pakkuda aktsionäridele atraktiivset tulu. Investeeringute juhtimisse liikudes tootsime teises kvartalis rekordilisi netotulusid, mis olid tingitud tugevatest motivatsioonitasudest ja nii meie varahalduse kui ka PWM-i ettevõtete tugevast panusest.

Järelevalve all olevad varad lõpetasid kvartali rekordilise 1, 5 triljoni dollari võrra, ulatudes esimese kvartali jooksul 15 miljardi dollarini, mille ajendiks oli 8 miljardit dollarit pikaajaliste netosissevoolude jaotus kõigi varaklasside vahel, 10 miljardit dollarit likviidsusproduktide netosissevoolu, GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad tasakaalustasid 3 miljardit dollarit amortisatsioon.

Nüüd lubage mul pöörduda GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad poole. Jätkame oma üldise kulubaasi jälgimist ja juhtimist, pöörates erilist tähelepanu tulemuslikkuse maksmisele, et meelitada ja säilitada parimaid talente ja kulutusi, et toetada kliente, investeerides tehnoloogiasse ja infrastruktuuri, et ettevõtte tulevikku kasvatada. Hüvitiste ja hüvitiste kulud sisaldavad palku, preemiaid, eelmise aasta omakapitali auhindu ja muid objekte, näiteks hüvitisi.

Umbes pool kasvust võrreldes eelmise aastaga oli hea kulukasv, sealhulgas umbes miljonit dollarit investeeringutest majanduskasvu edendamiseks, sealhulgas Marcus ja meie konsolideeritud investeeringud, ning suuruse suurendamine tehnoloogia abil.

Teine ligikaudu 75 miljonit dollarit pärineb klienditegevusest, mis kajastub vahendus- kliiring- ja vahetustasudes. Ülejäänud osa hõlmab umbes miljonit dollarit, mis on seotud kõrgemate kohtuvaidlustega ja 80 miljoni dollariga uue raamatupidamisstandardiga. Tulevikku vaadates ootame praegu, et teisel poolaastal ei hüvitata kulusid olulisel määral esimese poolaastaga.

Kuna me jätkame ulatuslike ja platvormide ehitamist, on aja jooksul loomulik üleminek hüvitisest kuni hüvitise maksmata kuludeni. Distsiplineeritud lähenemise tagamiseks jälgime oma kulusid terviklikult selliste meetmete abil nagu tõhusus või üldkulud, ja me oleme rahul, et need meetmed paranevad See määr võib varieeruda ja põhineb mitmel teguril, sealhulgas meie üldisel tasemel ja kasumi kombinatsioonil ning riigikassa uuendatud juhendil maksualaste õigusaktide rakendamisel.

Anname oma maksumäära kohta värskendusi, kui meil on riigikassa lõplikud juhised. Bilansilise likviidsuse ja kapitali osas on meie ülemaailmsed likviidsed põhivarad kvartali jooksul keskmiselt miljardit dollarit, mis eeldatavasti vähenevad, kui kasutame oma bilanssi kliendi vajaduste rahuldamiseks. Meie bilanss oli miljardit dollarit, ligikaudu lame, võrreldes eelmise kvartaliga.

Meie suhtarvud paranesid järjestikku 50 baaspunkti ja 40 baaspunkti võrra, seda peamiselt ühise omakapitali suurenemise tõttu. Möödunud kuul teatas Föderaalreserv, et ta ei ole vastu meie 6, 3 miljardi dollari kapitalitagastusplaanile, mis on seotud Meie aktsiate tagasiostu plaan kajastab meie kapitalipositsiooni pärast maksude reformi ja meie soovi investeerida kliendi frantsiisi kasvusse.

Raha teenimine valikute kaubanduse kaudu

Stressi kapitalipuhvris on oluline tunnistada, et oleme mitme GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad jooksul juhtinud ettevõtte kapitali stressis. Föderaalreservi SCB ettepanek on selle protsessi vormistamine. Kuigi loomulik tendents on ekstrapoleerida viimased CCARi tulemused stressi kapitalinõuete hindamiseks, mis tähendaks umbes 6 protsendipunkti Stress Capital Bufferit, siis hoiatame liiga palju üheainsa andmepunkti lugemise eest.

Viimase kolme ja viie aasta jooksul oli meie tipptasemel CET1 suhe muutus keskmiselt ligikaudu 5 protsendipunkti. Me ei tea veel täpselt, kuidas see uus kapitalinõue arvutatakse.

Me esitasime föderaalreservile kommentaari kirja ja nagu paljud teised reeglite muudatused, kui me teame lõplikud nõuded, järgime ja kohandame vastavalt.

Enne küsimuste võtmist mõtle mõni sulgemine. Meil on hea meel oma tulemuste üle Kuigi need algatused ei ole meie ambitsioonide piirid. Igas meie seitsmes tulualgatuses on meie plaanidest ees ja jätkame edu kõigis meie ettevõtetes. Näiteks investeerime investeerimispanganduses uusi pankureid ning laiendame ja suurendame oma klientide ulatust. Praeguseks on meil nendest jõupingutustest lõpule viidud rohkem kui kümme märkimisväärset tehingut ning jätkame sihtrühma klientide mahajäämuse suurenemist.

Me oleme näinud edusamme ka aasta alguses äriklientidega, keda toetavad meie laiendatud FICC ja Investment Banking ühisettevõtted.

The Case of the White Kitten / Portrait of London / Star Boy

ICS-is kogume jätkuvalt tagasisidet meie tegevuse kohta otse meie klientidelt ja kolmandatelt isikutelt, kus tähised on jätkuvalt positiivsed ja meie klientide mahtude turuosad on paranenud. Aktsiate puhul genereerisime üle baaspunkti turuosa laienemise vähese puudega klientidega kogu maailmas võrreldes Investeeringute haldamisel suurendame oma klienditeeninduse pakkumist, kasvavaid nõuandvaid volitusi ja pikaajaliste tasuliste varade sissevoolu.

Ja lõpuks, me teeme jõulisi edusamme mitmesuguste laenamisalgatuste osas, sealhulgas laiendame Marcus laenuvõtjate ja hoiustajate kliendibaasi, suurendades meie laenude andmist PWM klientidele ja jätkates kapitali konservatiivset kasutuselevõttu institutsionaalsete laenude ja finantseerimistegevuse kaudu. Kliendid jäävad kõigi asjade keskmesse. Me investeerime oma globaalsesse kliendifrantsiisi tugevast positsioonist ja jätkame pikaajaliste investeeringute tegemist, et mitmekesistada meie kliendi jalajälge ja laiendada meie pakutavate toodete ja teenuste laiust.

Nende algatuste edukaks rakendamiseks ootame jätkusuutliku tulu ja tulu kasvu ning suurendame ettevõtte kasumiprofiili vastupidavust. Sellega tänan veelkord helistamist ja nüüd avame rida küsimuste jaoks. Kui soovite oma küsimuse tagasi võtta, vajutage " ". Kui te küsite küsimust ja olete vabakäeseadmes või valjuhääldis, siis soovime paluda, et te kasutaksite oma telefonikõne esitamisel oma mobiiltelefoni.

Palun piirake end ühe küsimusega ja ühe järelküsimusega. Palun laske käia. Marty Chavez - finantsdirektor Hommik, Glenn. Tänan väga. Te märkisite 2, 5 miljardi dollari suurust jooksvat kurssi NII. Olete olnud piisavalt hea, et anda meile GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad on kivi aluseks praeguse portfelli alusel?

Ma ei taha seda liiga palju lugeda, nii et ma tahaksin konkreetselt küsida, kas 2, 5 miljardi dollari suurune uus kõrgem tase, sest hoiate jätkuvalt laenude raamatut? Ma tahan lihtsalt veenduda, et ma saan selle õiguse. Neljanda kvartali netokogus miljonit dollarit kajastab 2, 5 miljardi dollari suurust jooksvat intressimäära ja see on kasvava laenuportfelli kasv. Selle küsimuse lisand on lihtsalt ma arvan, et olete olnud juba pikka aega ja te suurendate jõupingutusi, kuid kui tunnete enneaegseid erakrediidi kasvu üldiselt.

Ja kas see tundub, et seal võimalused kiirenevad? Ja kas te olete oma struktuuri poolt üldse piiratud? See tähendab, et vanadel päevadel võite tõsta suure fondi, nagu mõned altsid, kuid Vulture piirab teie osalust.

Kas panid bilansi lihtsalt sama kapitaliprotseduuriks? Ma olen lihtsalt uudishimulik, kui saaksid selle vastu rääkida. Marty Chavez - finantsdirektor Niisiis, Glenn, meie äritegevuses on Mis see binaarne valik on erinevaid võimalusi selle ja meie kaupmehe vaatamiseks. Loomulikult kogume raha ja siis on meil ka eriolukordade rühm. Parim viis seda mõelda on frantsiisiga külgnev. Mis juhib, et see ei ole turu beeta, vaid pigem meie IBD platvormi külgnevus.

Nii toimib investeeringute hankimine. Nii toimib saagikoristus. Ja see on valdkond, kus me kasutame kapitali. Me näeme ligitõmbavat riskitulemust ja me näeme, et erasektori krediit on taas muutumas. Oleme loonud uusi vahendeid. Kaubandusvalikute marginaali konto on Vulture nõuetele vastav.

Me teeme oma klientidega koostööd laenuandmises osalemiseks ning meie IBD platvorm saab ka saagikoristuses osaleda. Nii et see on ettevõtte põhipädevus. Me oleme seda teinud juba aastakümneid ja see on meie majanduskasvu oluline sammas.

Viimane kiire. Ma ei mäleta, kas ja millal oli teise kvartali madalam suhtarv. Parem selgus selle kohta, et see on vähemalt 37? Kas on midagi, mida tuleks lugeda, kui tulud jätkuksid selles tempos, võiksime tegelikult näha väiksemat suhtarvu? Marty Chavez - finantsdirektor Niisiis, Glenn, see on nagu sa ütled. See on tugev tulude kasv aasta-aastalt ja meie rõhuasetus kasumlikkusele. Hüvitisfilosoofia jääb samaks nagu alati. Orgaanilise aine uuenemise lõppedes muundub see lagundavate organismide koosmõjul taas mineraalseks aineks.

Bioloogilise a. Vt ka hapnikuringe, keskkonnafunktsioon, keskkonnamajandus, kinnine tootmistsükkel, süsinikuringe, taastuv energiaallikas, vihmamets. Vt ka maksevalmidus, tasuvusanalüüs. Trumani kasutuselevõetud kontseptsioon arengumaade probleemide kohta, rõhuasetusega arenenud maade kohustustele arengumaid tehnoloogiaga ja muul viisil aidata. Marksistliku taustaga nn sõltuvusteoreetikud kritiseerisid Domineeriv riik viib GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad alaarenenud riigist välja, muutes selle riigi majandusarengu võimatuks.

Vt ka kolonialism, neokolonialism, Põhi-Lõuna, välisabi. Vt ka käsukorrapoliitika top-down. Vt ka esimene maailm, faktor 4, faktor 10, Põhi-Lõuna. Traditsiooniliselt on riigi a-ks peetud majanduskasvu. Arenguideoloogia kriitikute arvates on a-u selline käsitlus kolonialismi eri vormide jätkumise ja Lääne ratsionaalsuseidee levimise alus ning on kaasa toonud loodusvarade ülekasutuse. Laiemas käsitluses nähakse a-t kui ühiskonnaliikmete heaolu kasvu aja jooksul. Vt ka alaareng, jätkusuutlikkus, kohalik areng, regionaalareng, sotsiaalne areng, säästev areng.

Enamasti ei ole arenguideaalid kujunenud ühiskondadevahelises koostöös, vaid pärinevad Lääne tööstusriikidest. Näiteks on arenenud maa ja arengumaa kontseptsioonid a. Sotsiaalsete üksuste kohta rakendatuna omandavad need aga lisatähendusi ning õigustavad majanduslikke ja poliitilisi sekkumisi arengumaades. Vt ka arenenud maad, alaareng. Majandus on sageli rajatud toorme ekspordile. Umbes miljard inimest kannatab kroonilise alatoitluse, 0,5 miljardit nälja käes, neist valdav osa elab a-des.

Paljud a-d sõltuvad välisabist ja laenudest. A-de praeguse olukorra põhjuseks on paljud ühiskonnakriitikud pidanud kolonialismi, neokolonialismi ning üleilmastumist. Vt ka kolmas maailm, Põhi-Lõuna. Konventsioon sätestab kolm põhiõigust, mida sellega ühinenud riik peab tagama: keskkonnainfo kättesaadavus, üldsuse osalemine keskkonnaasjade üle otsustamises ning juurdepääs õigusemõistmisele.

Konventsiooni põhinõue on, et riigid rakendaksid meetmeid, GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad tagavad võimude tegevuse avalikustamise ja aruandekohustuse. Århusi konventsiooniga algatati uus etapp keskkonnapoliitika ja -õiguse arengus, mis ei piirdu üksnes keskkonnakaitse eesmärkidega, vaid aitab ellu viia avatud ühiskonna põhimõtteid ja annab aluse kaebeõiguseks.

Konventsiooni järgi on kaebeõigus ka valitsusvälistel keskkonnaorganisatsioonidel. Eesti ratifitseeris konventsiooni 6.

Vt ka juurdepääsu-põhimõtted, otsustusprotsess, puutumus, sotsiaalne vastutus, üldsuse kaasamine. Standardite eesmärk on muuta organisatsiooni tegevuse sotsiaalse ja eetilise mõju kohta peetav arvepidamine, auditeerimine ja aruandmine kvaliteetsemaks. Tähtsal kohal standardite kriteeriumides on huvirühmade kaasamine. AA standardid koostas koos huvirühmadega Suurbritannias tegutsev rahvusvaheline katusorganisatsioon AccountAbility. Vt ka sotsiaalne audit, sotsiaalse vastutuse standard SA Tugineb keskkonnateadlikkusele, üldsuse kaasamisele planeerimisse ja tugeva GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad identiteedi loomisele.

Vt ka globaalne ümberorienteerumine, säästev linnaplaneerimine, uus-urbanism, ökopolis. Keskkonnamõju hindamise menetluse üks etapp, mille haldusorgan korraldab enne õigusakti andmist.

Vt ka avatud menetlus. Vt ka otsustusprotsess. Vt ka ühishüvis. Haldusorgan määrab ettepanekute ja vastuväidete esitamiseks tähtaja, mis ei või olla lühem kui kaks nädalat väljapaneku algusest arvates. Ka asja arutamine avalikul istungil avatud menetluse osana on laialt levinud just keskkonnamõju hindamise menetluses, kuna a. Vt ka avalik arutelu. Näiteks dioksiinidel on võime bioakumuleeruda. Näiteks võivad bensiinitankla lekkivad mahutid põhjustada põhjavee kaudu nii joogivees, toidus kui ka selles piirkonnas elavate inimeste organismides püsiva MTBE bensiinilisandina kasutatava antidetonaatori sisalduse ning tekitada mitmesuguseid ainevahetuse ning närvisüsteemi talitluse häireid.

Vt ka DDT, ökotoksikoloogia. Biomassi baasil saadav energia on alternatiiv fossiilkütusest saadavale energiale, juhul kui tootmises ei kulu fossiilenergiat rohkem või sama palju, kui b-t saadakse ning biomassi kasvatamine energiaallikana ei vähenda toiduvilja kättesaadavust ega elurikkust. Põlemisel eraldunud süsihappegaasi ei arvestata kliimamuutuse põhjustajana, sest see seotakse uuesti fotosünteesil. Vt ka biokütus, energiamets, taastuvenergia, toiduga kindlustatus.

Loodusliku b-na toimivad nt roostikud ja luhad, mis püüavad kinni ja koguvad endasse biogeenseid ja mürgiseid aineid.

  1. Ettevalmistatud märkused: Operaator Tere hommikust.
  2. Seega määratletakse strateegiline kava välja töötada meetmete süsteem, et saavutada piirkonna uuendusliku arengu soovitud olukord.
  3. USA binaarse voimaluse maakler 2021
  4. Northumbria University Corporate strateegia
  5. Professionaalne majandusteadlane keel.
  6. Raha, mis saidid BT sobib
  7. Prinditav versioon
  8. Peatage ja muutke kauplemissusteemi

Tehislik b. B-d toimivad iseenesliku õhutuse või intensiivse puhastuse korral pumpade või GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad seadmetega tagatud sundõhutusega. Biofiltratsioonimehhanism toimib ka ökosüsteemses märgalapuhastis. Vt ka reoveepuhastus, veekogu isepuhastusvõime. B-i põhiline energiakandja on metaan CH4. Nt b-i puhastamisel süsinikdioksiidist ja teistest komponentidest saab toota biometaani ehk rohegaasi, mida saab kasutada ka mootorikütusena.

Vt ka biokütus, kasvuhoonegaasid. Indikaatorliikideks sobivad kindla keskkonnanõudlusega liigid, kes tingimuste muutudes hukkuvad või nende arvukus langeb. Mõned b-d märgitsevad maardlate asukohti; b-d on ka õhusaaste suhtes tundlikud samblad ja samblikud. Vt ka keskkonnaindikaator. B-t nähakse taastumatute energiaallikate võimaliku asendajana, juhul kui b-te tootmisel arvestatakse keskkonnakaitsenõudeid, tootmises ei kulu rohkem fossiilenergiat kui b.

B-e põletamisel vabanevat CO2 kliimamuutuse põhjustajana ei arvestata, sest fotosüntees seob selle uuesti. Vt ka bioenergia, taastuv energiaallikas. Konventsioonist tuleneb ka Cartagena bioloogilise ohutuse protokoll, mis käsitleb elusrakke sisaldavate geneetiliselt muundatud organismide GMO-de ohutut kasutamist ja nende piiriülest liikumist. Vt ka keskkonnaõiglus, looduskaitseseadus, Maailma looduskaitseharta, säästev kasutus, ökosüsteemne käsitlus, ÜRO keskkonna- ja arengukonverents.

Allikas: Partners for Innovation Vt ka keskkonnamajandus, ringmajandus, rohemajandus, sinine majandus, tasakaalumajandus, ökoloogiline majandus.

Viitab eelkõige põlisrahvaste biomeditsiiniliste teadmiste patenteerimisele. Patenteerimine ja ka geneetiliselt muundatud organismide GMO-de tootmine on uued viisid kolmanda maailma koloniseerimise jätkamiseks. Vt ka rahvusvaheline korporatsioon, neokolonialism, postkolonialism, traditsioonilised teadmised, ökovõlg. Vastandina ametlikult määratud halduspiiridele on antud juhul kompleksse käsitluse alaks bioregioon, mille puhul on arvestatud maapinna vorme, jõgede ja järvede valgalasid, kliimat, taimede ja loomade levikut ning kohalike elanike kogukondlikku ja kultuurilist tausta.

Vt ka kogukond, regionaalplaneerimine.

Sisaldab nii elusa kui eluta aine ringkäiku. A-s kombineeruvad geoloogilised nt vulkaanilised ja bioloogilised protsessid. Ökosüsteemis toimub a.

Jagatakse hüdrosfääriks vee paiknemisalaedosfääriks mulla paiknemisala ja litosfääri kivimite paiknemisala pindmiseks ning atmosfääri õhu paiknemisala alumiseks kihiks. Vt ka biosfääri programmiala, ökosüsteem.

Professionaalne majandusteadlane keel. Majanduslik entsüklopeedia majandusteadlane entsüklopeedia

Ala ülesanne on kaitsta terviklikult ökosüsteeme, mille osa on inimene: nii floorat, faunat ja kogu eluta loodust kui ka kultuuriväärtusi ja inimeste sotsiaal-majanduslikku arengut piirkonnas.

Eestis on loodud Lääne-Eesti saarte b. Vt ka biosfäär, kaitseala. Nt toidu ja jookide valmistamine kääritamise abil, põllumajanduslik sordiaretus, ravimite tootmine. Tänapäevase b. Vt ka geneetiliselt muundatud organism GMO. Tavapärased vesiniku tootmise viisid nt elektrokeemilised, fotokeemilised, termokeemilised nõuavad palju energiat ega ole sageli keskkonnahoidlikud.

Alternatiivse võimaluse pakub b-u tootmine mikroorganismide abil: vesinikku toodetakse taastuvatest loodusvaradest, näiteks orgaanilistest jäätmetest mudast ja päikeseenergiast. Bioloogilised süsteemid pakuvad vesiniku genereerimiseks mitu võimalust: biofotolüüsi, kaudset biofotolüüsi, fotofermentatsiooni ja pimefermentatsiooni.

Vt ka vesinikuenergeetika. Aruanne andis ülevaate maailma keskkonna seisundist ja selle parandamise teedest. Aruandes populariseeriti säästvat arendamist globaalse koostöö kaudu. Vt ka Agenda 21, põlvkondadevaheline õiglus. CO2-mahukuse carbon intensitymis on CO2-heite ja sisemajanduse kogutoodangu suhe, pöördväärtus. Vt ka energiamahukus. DDT on tugev mutageen, mis laguneb aeglaselt ja mille kontsentratsioon suureneb toiduahelas bioakumulatsiooni teel. DDT tootmist ja tarbimist hakati keelustama Vt ka keskkonnarisk, taimekaitse, ökotoksikoloogia.

Vastupidi püüdele lahendada keskkonnaprobleeme nn toruotsapõhiselt ehk jäätmete ja heitmete käitlemisega, on d. D-ks on vaja ressursitootlikkuse märgatav kasv, mis lõpetaks majanduskasvu sõltuvuse loodusvarade kasutuse kasvust, ning keskkonna välismõju arvestamist toodete ja teenuste hinnas — majanduse turuhoobade, nt energia- ja loodusvaramaksude abil.

Vt ka energiamahukus, faktor 4, faktor 10, lahti sidumine, puhtam tootmine, ressursitõhusus, GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad.

Kasutatakse projektide tasuvusanalüüsis. Vt ka põlvkondadevaheline õiglus. Vt ka ettevõtte ühiskondlik vastutus, jätkusuutliku ühiskonna indeks. Vt ka komplekssus, risk, teadmatus. Töö käigus avaldati juhendmaterjal kohalike Agenda 21 koostamiseks, valmistati ette strateegia Säästev Eesti 21 lähteülesanne, tehti taustuuringuid, korraldati Eestile esmatähtsates valdkondades konverentse ja seminare ajakirjanikele, poliitikutele, vabaühendustele, koostati andmebaas kirjandusest, sündmustest, kogemustest, analüüsidest, projektidest ja internetiallikatest, mis seonduvad säästva arenguga Eestis ja mujal maailmas.

Vt ka kohalik Agenda Väljapaistev Prantsuse teadlane filosoof Rene Descarts ütles kord: "Määrake sõnade tähendus, ja te vabanete valgusest poolest oma deleseerumisest. Majandusteadlane Majandusteadlane a, m. Kirjanikud Alates Milyukovi natsionalism. Teadlane, majandusteaduste spetsialist. Rahumeelsetest ja objektiivsetest mõtlejatest muutusid Bourgeois majandusteadlased sõjaväelaste ja pealinna valvurid. Pleukhanov sotsialism ja polit.

Töö majandusteadlane usalduses. Majandusteadlane English "Economist" - Briti iganädalane ärimehed, mille peamine sisu koosneb juhtimisest, ettevõtjatest, ärikooli kogemustest, majandussuhetest. Encyclopeediline sõnaraamat majanduse ja õiguse majandusteadlane, m. Ametnik, majanduslike küsimuste spetsialist.

Majandusteadlase planeerija. Economist Statistika. Majanduse toetaja polit. Ajalugu VKP B. Allikas: "Full sõnastik võõrkeelsed sõnad, mis kuuluvad vene keeles. Juhendamisel juhtiva vanem majandusteadlane või vastutav esitaja või teema juht ülesanded täidab teadus- ja abitegevust uurimis- või arendustegevuse läbiviimisel vastavalt metodoloogilistele ja tööprogrammidele.

Koguneb teadusliku tehnilise teabe ja muude vajalike materjalide kogunemise planeeritud töö või individuaalsete ülesannete täitmiseks. Süstemaatik ja võtab kokku statistilised materjalid ja muud andmed teemal ülesanne üldiselt selle eraldi osad või etapid. Uurib eri kirjandust teemal läbi viidud teadus- või arendustegevus, kujutab endast bibliograafiat, märkusi, abstraktseid ja ülevaateid.

Osaleb paljulubava ja iga-aastaste teadus- või arengukavade projektide ettevalmistamisel, nende majandusliku tõhususe, teaduslike ja tehniliste aruannete ja muu tehnilise dokumentatsiooni parandamiseks.

Teostab läbiviimise materjali ja tööjõukulude kindlaksmääramiseks vajalikke arvutusi Kõrge kraadi sõnade kombinatsioonid Akadeemmi Majandusteadlane ajakirja lisa "Index majanduslik, poliitiline ja tööstus" vt. Entsüklopeediline sõnaraamat f. Brockhaus ja i. Spetsialist majanduse valdkonnas 3. Adherentne majandus. See on isik, kes teab Aktsiate lihtne maaratlus rohkem kui need, kes neid on.

English "Economist" - Briti iganädalane ärimehed, mille peamine sisu koosneb juhtimisest, ettevõtjatest, ärikooli kogemustest, majandussuhetest.

Töötab kavandatud, finants- ja statistikaorganites, ettevõtetes, institutsioonides ja organisatsioonides. Otsustab ettevõtete ja institutsioonide majandustegevuse planeerimise, korraldamise ja analüüsiga seotud ülesanded tootmise korraldamisel. Kontrollige registreerimist teatavate raamatupidamis- tehniliste ja majanduslike tööde aruandluse registreerimise kohta planeerimisel, logistilise pakkumise, müügi, materjali ja tööjõukulude kohta.

Majandusteadlane Teostab töökorralduse töö ja seire asulate klientidega, kujutab GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad perioodilisi aruandlusdokumente. Analüüsib esmaste dokumentide GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad aruandluse praeguseid vorme arendab ettepanekuid nende parandamiseks.

Arvutikeskused osalevad mitmesuguste ülesannete täitmise mehhaniseerimise projekteerimisel materjali ja tööjõukulude eeskirjade väljatöötamisel töö- ja hindade hindade kindlaksmääramisel. Innovatsiooniprotsessi struktuur. Organisatsiooni innovatsiooni seisundi näitajad. Tasakaalustatud näitajate süsteem organisatsioonis. Sahhalini raudtee teabe- ja arvutikeskuse innovatsioonipotentsiaali hindamise tunnused. Uue toote turuleviimise ja edendamise tegevuse arendamine, võttes arvesse uuendusliku ettepaneku eripära ja saadud näitajaid majandusliku tõhususe hindamisel.

OJSC liha töötlemisettevõtte analüüs: ülesanded, innovatsiooni kliimakonstruktsioon, hindamine. Uuendusliku potentsiaali väljatöötamine toiduainete uuenduste turustamisel. Innovatiivne juhtimise tase, nende omadused ja eristusvõimed.

Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Q2 2018 Kasumikonverentsi kõne ülekanne

Põhjused keerukuse arengu innovatsiooni valdkonnas Venemaal. Innovatiivse juhtimise peamiste etappide identifitseerimine teadusliku distsipliini kujul. Selle distsipliini praeguse olukorra määramine. Tänapäeva päeval keskenduti Venemaa tööstusettevõtete tegevus uuenduslikule arengule, meenutavad pigem paanika kui strateegilise planeerimise süsteemi. Mida paanika manifesti? Ettevõtetel on tunne, et uuenduslikud projektid on palju ja viisid oma tootmise, arengu üle GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad.

Juhtkond on stuntis erinevates süsteemides esineva teabe ületamisest ja on raske võrrelda. Kui strateegiline planeerimine toimub, siis plaanid ei teostata läbi mitmetasandilise Innovatsiooniprotsessi ja juhtimise tõttu. Juhtimisarvestuse arenenud tehnoloogia puudumine toob kaasa asjaolu, et üldise stabiilse olukorraga ettevõttes ei ole selge, kas uuendusliku arengu jaoks on olemas uuenduslikud tegevused.

Organisatsioonivõrgus sisalduvad uuenduslikud ja iseõppe ettevõtted on tekkinud tekkinud huvide suhtes haavatavad, mis võivad kaasa tuua eraldi ettevõtte hooldamise ja selle tulemusena võrgu hävitamise aluseks uuendusliku arengu aluseks.

Innovatsiooni rakendamise kaasaegse lähenemisviisi vahe on see, et uuendused põhinevad maailma uudsuse ja loominguliste muudatuste tulemustest mitte nii palju, nagu uuenduslike protsesside tõhusa strateegilise juhtimise seisukohalt nii eraldi ettevõttes kui ka organisatsioonilises võrgustikus.

Innovatsioon käesoleval juhul on strateegilise moderniseerimissüsteemi valik.

On küsimusi, kas ettevõtted teavad, milline on uuenduslik strateegia valida ja kuidas seda strateegiat praegustes tingimustes rakendatakse? Võrguühenduse kasutamine iseõppeettevõtetega ei ole mitte ainult võimalik, vaid ka vajalikke vahendeid uuendusliku arengu tagamiseks. Iga tööstuslik ettevõte on iseõppe organisatsioon, kuna tavapäraste kaupade ja teenuste tootmine on varustatud sotsiaalselt ja kultuuriliselt rõhutatud toodete tootmisega, mis viitab võimalusele rahuldada asjaomaste standardite planki vajadusi ja tehnoloogilisi suhteid Ideede ja tehnoloogiate praegune seisund.

Juhtimismehhanism sõltub otseselt iseõppefirmade võrgu koostoime alusel otseselt iseõppefirma moodustatud ja GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad uuendusst strateegiast, mis määratleb oma koha organisatsioonilises võrgustikus.

Seega ei ole iseõppimisettevõtete jaoks sobimatuks strateegilise planeerimisprotsessi arendamiseks ja uuendusliku strateegia moodustamise protsessi samal ajal.

On vaja teha ettevõttepõhise strateegia väljatöötamine, mis keskendub uuenduslikule arengule, terviklikule vaatele: lisada välis- ja sisekeskkonna innovatsiooni strateegilise planeerimise analüüsi.

Iseõppefirma strateegiline planeerimine võib saada innovatiivse ja strateegilise planeerimise nime ja esineda füüsilisest isikust õppefirmas, nagu on näidatud joonisel fig. I etapp. Ettevõtte missioon ja eesmärgid. Innovatiivse strateegia kujunemine iseõppefirma algab selge arusaama missiooni ja toimivate eesmärkide. Missioon strateegilises juhtimises on ettevõtte tegevuse ühine eesmärk. See määratleb selle kasvu organisatsiooni ja väljavaadete olemus 1.

Joonis fig. Praegu vastavalt V. Bass, neli prognoosi näitajate prognoosi on strateegiliselt oluline, võttes arvesse selliseid kriitilisi aspekte turu, rahanduse, äriprotsesside ja intellektuaalse kapitali. See süsteem ei ole ainult eesmärkide ja indikaatorite kogum, vaid nende põhjuslike suhete süsteem. Organisatsiooni strateegilised eesmärgid selle tegevuse neljas olulises valdkonnas rahandus, turundus, sisemised protsessid, arendamine on seotud ühe sihtkaardiga.

Meie arvates on basti eesmärkide aluseks, et innovatiivne areng iseõppe firma tegutseb põhjal nii sisepotentsiaali ja turule orienteeritud. II etapp. Väliskeskkonna analüüs. Praeguses etapis teostatakse riigi ja väljavaateid otsese ja kaudse mõju keskkonnategurite väljatöötamiseks. Analüüs on vahend, millega strateegia arendajad kontrollivad väliste tegurite olukorda, et ennustada võimalikud ohud ja avamisvõimalused.

Uuendusliku arengu prioriteedi tõttu on soovitatav eraldada välis- ja sisekeskkonnas.

Uuenduslik nõudlus innovatsiooni olukorra analüüsmille uuring võimaldab ettevõtetel saavutada uuenduslikke arengueesmärke. Uuendusliku nõudluse määramisel arendab Ide-õppe ettevõte ideid uuenduslike kaupade soovitud vajaduse kohta ja oma äritegevuse arendamise uuenduslikele tingimustele.

Uuenduslik nõudlus on väljakujunenud turuvajadused innovatsiooni teatud aja jooksul ja teaduslikud ja tehnilised tingimused, mida ümbritseb ettevõte, mis mõjutab GS sustemaatilised kaubandusstrateegiad rakendamist konkreetse innovatsiooni strateegia raames. Igal konkreetsel ajal võib uuendusliku nõudluse tase olla väiksem kui soovitud, vastab või ületab selle. Seega määratakse iga ettevõtte jaoks eraldi uuendusliku nõudluse tase individuaalselt.

Sellega seoses põhineb uuendusliku nõudluse analüüs kolmel tasemel klassil: madal, keskmine ja kõrge. Uuendusliku nõudluse määratlus põhineb teadlaste küllastuse arvutustel, veetud uuenduslike toodete spetsiifilise raskusastme, leidliku tegevuse koefitsiendid, patendid jne.

III etapp. Juhtkonna uuring. Ettevõtte sisekeskkonna analüüs näitab potentsiaali, mida ettevõte konkureerimisel arvutatakse, et saavutada oma uuenduslikud eesmärgid. Uuendusliku strateegia kindlaksmääramisel peamine tegur on ettevõtte uuenduslik potentsiaal.

Iseõppe organisatsioon, olles osa väliskeskkonnast, ei tohiks mitte ainult kohaneda väliskeskkonna muutustega, vaid ka nende sisekeskkonna kohandada nende muutustega, mis aitab kaasa potentsiaali hindamisele, tuvastada nõrgad ja Tugevad kohad ja osade arendamine. Uuendusliku potentsiaali analüüs kui kodumaiste ressursside integreeritud analüüsi protsess ja ettevõtte välised võimalused innovatsiooni valdkonnas tuleks eraldada uuenduslikule strateegilisele planeerimise juhtimise uurimise uuringule.

Innovatsioonipotentsiaali hindamine põhineb ettevõtte funktsionaalsete valdkondade uuringul, näiteks uurimisosade, personali, rahanduse ja materjali ja tehnilise aluse uurimisel. Uuenduspotentsiaali hindamise tulemused võimaldavad tuvastada oma varusid ja võimeid tugevusi"kitsaskohti" nõrkused ja määrata kindlaks uuenduslike võimaluste kohandamise suunad uuendusliku strateegia valimisel väliskeskkonna tingimustes.

Innovatsioonipotentsiaali hindamise lõppeesmärk on otsustada innovatsiooni strateegilise keskmes. IV etapp.