LULTOTTICA SHARE OPTION TEHINGUD

Klass reklaam, ärijuhtimine. Klass transport veondus ; kaupade pakendamine ja ladustamine; reiside korraldamine, sh kolimisteenused.

LOENDID Avaldatavate kaubamärkide registreerimistaotluste numbriline loend Avaldatavate rahvusvaheliste kaubamärkide numbriline Altcoin kauplejad Registreeritud kaubamärkide süstemaatiline loend Registreeritud kaubamärkide registreerimistaotluste numbriline loend Registreeritud geograafiliste tähiste registreerimistaotluste numbriline loend Patendiameti otsuse kaubamärgi registreerimise kohta võib vaidlustada tööstusomandi apellatsioonikomisjonis kahe kuu jooksul, arvates kaubamärgi avaldamisest, vastavalt kaubamärgiseaduse paragrahvi 13 Forex ja Crypt Merchant 2.

Klass 9: teadusotstarbelised, merendus- geodeesia- elektri- foto- filmi- optika- kaalumis- mõõte- signalisatsiooni- kontrolli- pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; heli või kujutise salvestus- edastus- ja taasesitusaparatuur; magnetandmekandjad, heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid; kassaaparaadid, arvutusmasinad, infotöötlusseadmed ja arvutid; tulekustutid.

Klass paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükised, sh raamatud, kataloogid, telefonikataloogid, nimestikud, plakatid, ajalehed ja ajakirjad, telefoninumbrid ning muud telefoniteenuste, helistamisega ja informatsiooni hankimisega seotud informatsiooni sisaldavad trükised; käsiraamatud, juhendmaterjalid, õppevahendid ja brošüürid; köitematerjal; fotod; kirjatarbed; majapidamisja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed v.

Klass side, sh telekommunikatsiooniteenused; globaalsete sidevõrkude teenused; on-line- ja internetiside, sh andmeside ja telekommunikatsiooniga seotud informatsioon; side andmeterminali vahendusel, sh teabekogumine ja -levi andmeside- ja telekommunikatsioonivõrkude vahendusel; sõnumite ja piltide edastus arvuti vahendusel; telekommunikatsiooniteenused püsi- ja mobiiltelekommunikatsioonivõrkude vahendusel; kõnevideo- ja tekstiinformatsiooni töötlus ning edastus; elektronpost; andmebaasides asuva informatsiooni lugemine telekommunikatsioonivõrgu vahendusel; telekommunikatsiooni- ja andmesidetegevus, talletatud andmeinfo töötlemine; andmeedastus, dokumentide ja sõnumite edastus elektroonselt ning arvutisüsteemidesse ühendatud telefonide vahendusel.

Klass toitlustamine; ajutine majutus; meditsiin, hügieen ja iluravi; veterinaarsed ja põllumajanduslikud teenused; juriidilised teenused; teaduslikud ja tööstuslikud uurimused; arvutiprogrammeerimine; teistesse klassidesse mittekuuluvad arvutialased teenused; telekommunikatsiooni- ja andmesidealased konsultatsioonid; nõustamine ja teave telekommunikatsiooni ja andmeside valdkonnas; programmeerimine, arvutiprogrammide koostamine; programmide väljatöötamine; elektronandmetöötluse ja selle programmeerimisega seotud nõustamine; programmeerimis- ja arvutiprogrammide, arvutite, arvutiriistvara ja süsteemitarkvara projekteerimise ja LULTOTTICA SHARE OPTION TEHINGUD alane nõustamine, arvutiandmebaasidele ligipääsu ja nendes asuva informatsiooni kasutamise võimaldamine; andmekommunikatsioonide ja arvutiprogrammide arendamine; telekommunikatsioonivõrkudega seotud programmeerimine ja arvutiprogrammide koostamine.

Klass veinid, piiritusjoogid ja liköörid.

Klass kaupade demonstreerimine, reklaam, reklaamtekstide ettevalmistamine, reklaamtekstide publitseerimine, reklaammaterjalide levitamine, turu-uuringud, müügikampaaniad, Internetireklaam, jae- ja hulgimüügiteenused kolmandatele isikutele Interneti vahendusel, on-line süsteemide kaudu kaupade tellimine, jae- ja hulgimüügiteenused kolmandatele isikuteletootevaliku kokkupanek v. Klass sigaretid; töötlemata ja töödeldud tubakas; suitsetamistarbed; tikud; tulemasinad. Klass reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; jae- ja hulgimüügiteenused kolmandatele isikutele.

Klass impordi-ekspordikontorid; äritegevuse siirdeteenused; kaupade demonstreerimine; reklaam, sh Interneti või muu andmesidevõrgu LULTOTTICA SHARE OPTION TEHINGUD müügikampaaniad; erinevate kaupade komplekteerimine ühisesitluseks teiste huvides v.

LOENDID Avaldatud kaubamärgi registreerimise otsuse teadete numbriline loend Avaldatud rahvusvahelise registreeringu registreerimise otsuse teadete numbriline loend Registreeritud kaubamärkide registreerimise taotluste numbriline loend X. Taotleja õiguse kaubamärgile võib vaidlustada "Kaubamärgiseaduse" paragrahvi 41 lõike 2 kohaselt tööstusomandi apellatsioonikomisjonis kahe kuu jooksul arvates kaubamärgi registreerimise otsuse teate avaldamisest. Klass alkoholivabad joogid.

Klass manna, nisukliid, nisujahu, nisupüül; rukkijahu, purustatud rukkiterad; purustatud oder, odrajahu, odratangud, odrakruubid; purustatud kaer, kaerahelbed, kiirkaerahelbed, kaerajahu, kaerakliid; riis v.

Klass uksed v. BoxAtlanta, GeorgiaUS Volinik: Jüri Käosaar 8 Klass õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained.

Enjoy slowly. Klass rõivad, jalatsid, peakatted. Klass reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; e-kaubanduse korraldamine ja juhtimine. Klass side; andmeedastusteenused, telekommunikatsiooniteenused, ringhääling, eriti Interneti raadiosaated, e-posti teenused, raadio kasutamisega seotud protokolli wap teenused, lühisõnumiteenused smsst mitmesugused tekstsõnumite teenused, k.

Klass haridus; väljaõpe; meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus; mänguteenused, eriti mänguteenused Internetis mitmele mängijale näiteks Java-mängudmeelelahutusteenused, vestlusgruppide loomine Internetis, LULTOTTICA SHARE OPTION TEHINGUD ja filmide produtseerimine, publitseerimine, elektrooniline publitseerimine. Klass juriidilised teenused; teaduslikud ja tööstuslikud uuringud; arvutiprogrammide koostamine; arvutiprogrammide ja andmete teisendamine; arvutisüsteemide analüüs ja projekteerimine; arvutitarkvara ajakohastamine; informatsiooni hankimine Interneti otsingumootorite abil; Interneti domeeninimede registreerimine; andmebaaside ajajaotus paralleel- 13 12 programmeerimine ; arvuti andmebaaside taastamine; ilmaennustus, ilmateateteenuste osutamine.

Klass reklaam, ärialane juhtimine; turu-uuringud; ühiskondliku arvamuse uuringud; äriinfo-agentuurid; statistiline informatsioon; teenused ühiskondlike suhete valdkonnas; näidiste levitamine; ajalehtede tellimise organiseerimine kolmandatele isikutele ; jae- ja hulgimüük kolmandatele isikutele ; reklaammaterjalide levitamine, reklaammaterjali üürimine, reklaamitekstide publitseerimine; reklaamiagentuurid, ajalehtede reklaamirubriikide koostamine, tekstitöötlus, fotokopeerimine.

  • Parim kaubandusstrateegia kauplemise ulevaade
  • Усыпальница Ярлана Зея появилась как раз в это время, заменив собой какую-то очень громоздкую круглую конструкцию, которая возвышалась на месте слияния всех улиц.

Klass uudisteagentuurid; info- ja kuvaedastus arvuti abil; elektronpost, kompuuterside, elektroonilise teadetetahvli teenused. Klass tekstide v.

ISSN EESTI VABARIIK EESTI P A PATENDIAMETI AMETLIK VÄLJAANNE - PDF Free Download

Klass paber, papp kartong ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid maalimiseks ; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed v. Klass kontoritarvete, bürootehnika ja arvutite jae- ja hulgimüügiteenused kolmandatele isikutele. Klass ehitustegevus; remont; paigaldustööd, sh üldehitustööd; remonditööd; koristusteenused.

Klass transport veondus ; kaupade pakendamine ja ladustamine; reiside korraldamine, sh kolimisteenused. Klass trükitooted, raamatud, käsiraamatud, trükised, ajakirjad, infolehed, sh eelnimetatud tooted elektroonilise meedia vahendusel; plakatid; fotod; kantseleitarbed; sulepead ja pliiatsid; märkmikud, märkmeplokid; õnnitluskaardid; mängukaardid.

Klass jaemüügiteenused kolmandatele isikutelesh raamatute, video- ja audiosalvestuste müük ning jaemüügiteenused, mida osutatakse arvutivõrgu või Interneti vahendusel, postitellimisteenused; postitellimistegevuse, Internetipõhise müügitegevuse või muu müügitegevuse toimimisega seotud reklaamiteenused; äriteenused; tellimuste administratiivne töötlemine; kõikide eelnimetatud teenuste osutamine Interneti või arvutivõrgu või muude sidevõrkude vahendusel. Klass elektrooniliste kuulutustahvlite ja kooskondade pakkumine arvutivõrgus, sh teadete edastamiseks arvutikasutajate hulgas Interneti teel; juurdepääsu pakkumine kaugarvutisse, mis sisaldab elektroonilisi trükiseid, mänge, kuulutustahvleid, jututube, andmebaase ja muud informatsiooni; informatsiooni pakkumine mis ei kuulu teistesse klassidesse arvutivõrgus arvuti Tegelik turuvaartus aktsiate valikute Interneti kodulehekülgede abil või arvutivõrgu või muude sidevõrkude vahendusel; arvuti, Interneti või muude sidevõrkude vahendusel pakutavad jututoad või teadetetahvlid.

Klass reklaam, ärijuhtimine.

  • Trend Line Trading System
  • Коллитрэкс начал речь.

Klass raamatute kirjastamine, avaldamine. Klass kantseleitarbed, nimelt kirjatarvete portfellid ja mapid, paberimapid, voldikud, kaaned, ümbrikud, registriloendid, etiketid, paberist ja plastikust ümbrised paberlehtede hoidmiseks, juhikud registrites materjali leidmiseks ja üksteisest eraldamiseks, kirjaklambrid, kartoteegikaardid, kartoteegimärgised, kartoteegimärgiste esikülje katted, kartoteegimärgiste vahelehed, köitmikud ja nende ümbrised, rippvoldikute raamid, rippvoldikute teraskandikud, rippvoldikud ja voldikute karbid, sedeli- või registritaskud, sedeli- või aktimapid, laienevad sedeli või registritaskud.

ISSN K EESTI VABARIIK EESTI P A PATENDIAMETI AMETLIK VÄLJAANNE - PDF Free Download

Klass kommunikatsiooniteenused; leviteenused; muusika- ja infoülekanded; videoteksti, digiteeritud andmete, teleteksti ja kujutisandmete teenused; Internetile või mõnele muule sidevõrgule, sh raadio- kaabel- või satelliitvõrgule juurdepääsu pakkumine; Internetile või andmebaasidele või mõnele muule sidevõrgule sideühenduste pakkumine; Interneti või mõne muu sidevõrgu digitaalmuusika veebilehtedele juurdepääsu pakkumine; digitaalmuusika väljastamine kommunikatsioonivahendite abil; otsingumootorite teenused; kommunikatsioonivahenditele juurdepääsu pakkumine; sõnumite ja kujutiste reaaledastus; uudiste ja sündmuste edastamine.

Klass meditsiiniuuringud; meditsiini- ja keemialaboratooriumid; uute toodete uuring ja arendamine. Klass meditsiiniteenused. Klass trükised, sh raamatud, ajakirjad, perioodika, menüüd, visiitkaardid, ümbrikud, firmablanketid, brošüürid, albumid, fotod, päevapildid; kleebised kantseleitarbed ; kalendrid, märkmikud; paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; plastist pakkematerjalid, mis ei kuulu teistesse klassidesse.

Klass rõivad, peakatted, esmajoones vormirõivad ja -peakatted. Klass õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained. Klass alkoholjoogid v.

LOENDID Avaldatavate kaubamärkide registreerimistaotluste numbriline loend Avaldatavate rahvusvaheliste kaubamärkide numbriline loend Registreeritud kaubamärkide süstemaatiline loend Registreeritud kaubamärkide registreerimistaotluste numbriline loend Registreeritud geograafiliste tähiste registreerimistaotluste numbriline loend Patendiameti otsuse kaubamärgi registreerimise kohta võib vaidlustada tööstusomandi apellatsioonikomisjonis kahe kuu jooksul, arvates kaubamärgi avaldamisest, vastavalt kaubamärgiseaduse paragrahvi 13 lõikele 2. Klass 9: teadusotstarbelised, merendus- geodeesia- elektri- foto- filmi- optika- kaalumis- mõõte- signalisatsiooni- kontrolli- pääste- ja õppevahendid ning -seadmed; heli või kujutise salvestus- edastus- ja taasesitusaparatuur; magnetandmekandjad, heliplaadid; müügiautomaadid ja -mehhanismid; kassaaparaadid, arvutusmasinad, infotöötlusseadmed ja arvutid; tulekustutid.

Klass sigaretid; sigarid; tikud. Klass impordi-ekspordikontorid, agentuurid; kaupade demonstreerimine; reklaammaterjalide kaasajastamine, moderniseerimine; messide korraldamine äri- või reklaamieesmärgil; äriinfo; poeakende vaateakende kaunistamine, dekoreerimine; oksjonid, enampakkumised; müügikampaaniad, -reklaam teenus ; reklaamiaja rentimine massiteabevahendites; reklaammaterjali üürimine; reklaamtekstide publitseerimine, avaldamine; raadioreklaam; reklaami levitamine posti teel ; reklaammaterjalide levitamine; reklaam; postimüügireklaam; telereklaam; reklaamiagentuurid; reklaamtekstide LULTOTTICA SHARE OPTION TEHINGUD.

Klass videolindile salvestamine; raamatute kirjastamine, avaldamine; videofilmide montaaž; raadio- ja teleprogrammide valmistamine, produtseerimine; puhketingimuste loomine; kongresside korraldamine ja läbiviimine; konverentside Trade Delta maaratlus ja läbiviimine; seminaride korraldamine ja läbiviimine; sümpoosionide korraldamine ja läbiviimine; spordivõistluste korraldamine; televisiooni meelelahutussaated, tele visiooni - meelelahutus; videofilmide tootmine, produtseerimine; filmitootmine- produtseerimine; helisalvestiste üürimine, laenutus; kinofilmide laenutamine; videofilmide üürimine, laenutus; tekstide kirjastamine, avaldamine v.

Kõik kategooriad | CV-Online

Klass toidubaarid, püstijalabaarid, einelauad; kohvikud; selvekohvikud, kafeteeriad; restoranid; selverestoranid; kantiinid, asutuste sööklad; baariteenused; koosolekuruumide üürimine, rentimine; toitlustusteenused. Klass tollimaaklerlusteenused kolmandatele isikutele.

Klass tarneahela, logistika ja korjelogistika teenused kolmandatele isikutele, nimelt dokumentide, veoste, toormaterjalide ning muude saadetiste kogumine, hoiustamine, transportimine ning kohaletoimetamine õhu- raudtee- laeva- või autotranspordi abil; laoteenused kolmandatele isikutele, nimelt dokumentide, veoste, toormaterjalide ning muude saadetiste hoiustamine, jaotamine, kogumine ja pakendamine saatmiseks; ekspedeerimisteenused; kolmandate isikute kaupade vedamine õhu- raudtee- laeva- või autotranspordi abil.

  1. Его обворожил скрип мокрой травы под ногами.
  2. TD Ameriditrade Kuidas kaubelda voimalusi
  3. Самый низ чаши был занят круглым озером, поверхность которого непрерывно рябилась в неутихающем Вся эта огромная впадина, была черным-черна, несмотря на то, что купалась в солнечном сиянии.

Klass paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükised; etiketid; käsitsi etikettimise seadmed; köitematerjal; fotod; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed v. Klass reklaam; ärijuhtimise, ärianalüüsi, kliendiarvestuse, tootmise juhtimise ja kaubandusketi juhtimise alased teenused ja konsultatsioonid; raamatupidamine; kontoriteenused; jae- ja hulgikaubandusteenused kolmandatele isikutele ; müügiteenused, mida osutatakse arvutivõrgu, Interneti või muude sidevõrkude kaudu.

Klass ehitustegevus; remont, sh elektroonika- ja arvutiseadmete hooldus ja remont; paigaldustööd, sh infosüsteemide ja arvutivõrkude paigaldustööd. Klass teaduslikud ja tehnoloogilised uurimused ja projekteerimine teenusena; tööstuslikud analüüsid ja uurimused teenusena; arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus; juurdepääsu pakkumine arvutisse, mis sisaldab elektroonilisi trükiseid ja muud informatsiooni; klassi 42 kuuluva informatsiooni pakkumine arvutivõrgu arvuti andmebaasist Interneti kodulehekülgede abil või arvutivõrgu või muude sidevõrkude kaudu.

Klass juveeltooted ning horoloogilised instrumendid.

Klass nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; kohvrid, reisikotid ja vihmavarjud. Klass kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, jäätis; mesi siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää.

Klass haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus.