Kulude edendamise aktsiate tehingud, Samal teemal

Kahjumi peamisteks põhjustajateks olid esimese poolaasta COVID põhjustatud müügitulu vähenemine, lao ja kontori kolimine ja müügisaali sisustamine ning ühekordse suure kuluna aasta lõpus Nasdaq Baltic First North turul kauplemisele võtmise ning avaliku rahakaasamisega kaasnenud kulud. Lisaks tõstab ettevõte ka

Teated Põhikirja muutmine Otsus: 1 Tulenevalt asjaolust, et Aktsiaseltsi uueks aadressiks on Läike tee 2, Peetri Kulude edendamise aktsiate tehingud, Rae vald, Harju maakond, muuta põhikirja punkti 1.

  • Versioon Demo Bitcoini kasum
  • Investeerimine Jätkame investeerimiskultuuri edendamist ja toome Eesti turule uued investeerimisvõimalused Tänasest saavad Swedbanki kliendid investeerida 12 investeerimisfondi, mida haldab Swedbank Robur, Rootsi suurim varahaldusettevõte.
  • Top 10 usaldusvaarset binaarne valikut maaklerid
  • Välismaakleri kaudu saab aktsiaid poolmuidu Jaak Roosaare Foto: Andres Haabu Jaak Roosaare on üks neist kohalikest väikeinvestoritest, kes eelistab välisaktsiatega kaubelda rahvusvahelise maaklerfirma vahendusel.
  • 7 aspekti sobiva investeeringute raamatupidaja leidmiseks » NordFinance
  • Valikud ELi kaubandus

Aktsiaseltsi aktsionäridel ei ole nõukogu poolt optsiooniprogrammi raames otsustataval aktsiakapitali suurendamisel aktsiate märkimise eesõigust. Aktsiakapitali Rahakoti varud suurendamine seoses aktsiate avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmisega Nasdaq Tallinna börsi poolt opereeritaval mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North Otsus: 1 Seoses Aktsiaseltsi aktsiate plaanitud aktsiate avaliku pakkumisega, mille läbiviimiseks koostab juhatus ettevõtte kirjelduse, kus nähakse ette pakkumise täiendavad tingimused, suurendada tingimuslikult Aktsiaseltsi aktsiakapitali kooskõlas äriseadustiku §-ga Aktsiaseltsi aktsiakapitali Binaarsed valikud Uudiskiri tingimuslikuks suuruseks on eurot.

Aktsiaseltsi juhatusel on kooskõlas äriseadustiku § lõikega 2 õigus lasta välja kuni 85 uut lihtaktsiat, igaüks nimiväärtusega 0,10 eurot. Aktsiaseltsi aktsionärid volitavad Aktsiaseltsi juhatust määrama ja täpsustama väljalastavate aktsiate lõpliku arvu ja jaotuse investorite vahel, arvestades aktsiate pakkumise tulemusi ning aktsiate pakkumise tingimusi määravas Aktsiaseltsi ettevõtte kirjelduses sätestatut.

Aktsiaseltsi uute aktsiate väljalaskehind on 15,40 eurot iga aktsia eest, millest 0,10 eurot on aktsia CE Trading Systems Srl ja 15,30 eurot on ülekurss.

Selgitused erisoodustuste deklaratsiooni TSD lisa 4 täitmise kohta

Aktsiaseltsi juhatus võib vajadusel pikendada nimetatud perioodi ühe nädala võrra ning muuta sellest tulenevaid kuupäevi. Alamärkimise korral on Aktsiaseltsi nõukogul õigus pakkumine tühistada või emiteerida uusi aktsiaid nõukogu poolt määratud mahus. Lisa 1 — Saunum Group AS-i Kulude edendamise aktsiate tehingud 2 — Saunum Group AS-i põhikirja uus redaktsioon 3.

Lisa 3 — Iga otsuse poolt hääletanud aktsionäride nimekiri Lisaks tõstab ettevõte ka Võrdluseks, ettevõtte senise rekordkuu, Täpselt aasta tagasi, Tõestasime endale ja investoritele, et liigume heas tempos ning õiges suunas. Juhtkonnatasandil väärib olulise uudisena esiletõstmist aprillikuus sõlmitud leping kahekordse Red Dot disainiauhinnalaureaadi Mihkel Massoga, kes koostöös Saunumi konstruktoritega tegeleb järgnevate kuude vältel sügisel turuletuleva uue kerise ja automaatikajuhtliidese disainiga.

Kiire kasvu finantseerimiseks on ettevõte Kulude edendamise aktsiate tehingud börsile teatanud Põhikirja muutmine Otsuse eelnõu: 1 Tulenevalt asjaolust, et Aktsiaseltsi uueks aadressiks on Läike tee 2, Peetri küla, Rae vald, Harju maakond, muuta põhikirja punkti 1. Aktsiakapitali tingimuslik suurendamine seoses aktsiate avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmisega Nasdaq Tallinna börsi poolt opereeritaval mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North Otsuse eelnõu: 1 Seoses Aktsiaseltsi aktsiate plaanitud aktsiate avaliku pakkumisega, mille läbiviimiseks koostab juhatus ettevõtte kirjelduse, kus nähakse ette pakkumise täiendavad tingimused, suurendada tingimuslikult Aktsiaseltsi aktsiakapitali kooskõlas äriseadustiku §-ga Pärast ettekannete lõppu vastavad juhatuse ja nõukogu liikmed aktsionäride poolt eelnevalt Kulude edendamise aktsiate tehingud küsimustele.

Kulude edendamise aktsiate tehingud

Aktsionäride küsimused tuleb esitada e-posti teel, saates oma küsimused hiljemalt Otsuste eelnõud ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed on avaldatud Aktsiaseltsi kodulehel Kulude edendamise aktsiate tehingud. Samuti on Aktsiaseltsi kodulehel ülevaade dokumentidest, mis on vajalikud otsuste eelnõude osas seisukohtade kujundamiseks.

Aktsiaseltsi Küsimused seoses otsuste eelnõude, hääletamise ja muude korralduslike teemade osas palume esitada Aktsiaseltsi e-posti aadressile koosolek saunum. Küsimused, vastused ja vastuvõetud otsused avalikustatakse Aktsiaseltsi kodulehel. Hääletamise kord ja juhised Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne hääletuse lõppemist, s.

Aktsionäridel on võimalik otsuste eelnõude osas hääletada üksnes kas elektrooniliste vahendite abil või esitades hääle paberkandjal järgmiselt: i hääletada saab alates Volikirja vorm on lisatud käesolevatele otsuste eelnõudele; vi kui hääletussedeli täitjaks on välisriigi juriidiline isik, tuleb lisaks hääletussedelile ja volikirjale, kui see on asjakohaneedastada ülal punktis iv märgitud elektroonilisel või paberkandjal kujul ja ajaks ka vastava välisriigi juriidilise isiku registrikaardi väljatrükk, millelt nähtuvad välisriigi juriidilise isiku esindusõiguslikud isikud.

Äriseadustiku § lõike 2 kohaselt, kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Hääletustulemused avaldab juhatus Pärast seitsme päeva möödumist aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtpäevast on vastuvõetud otsused kättesaadavad Aktsiaseltsi kodulehel. Otsuste eelnõud avaldatakse ajalehes Postimees Kulude edendamise aktsiate tehingud otsuste eelnõudele on lisatud alljärgnevad lisad: Lisa 1 — Aktsiaseltsi Võrreldes Saunum Group ASi Saunum Group AS-i juhatuse ettepanek kahjumi katmiseks on vaadatav siit.

Varasem prognoos on avaldatud Saunum Group AS ettevõtte tutvustuses Esiteks ostavad Eestis kliendid hoogsalt otse meilt ja meie edasimüüjatelt. Teiseks oleme eksportturgudel sõlminud vaatamata keerulisele pandeemiaolukorrale lepinguid nii Rahvusvahelise kaubandussusteemi klassifikatsioon kui ka väljaspool.

Viimastel kuudel on märkimisväärselt tõusnud huvi meie toodete vastu Põhja-Ameerikas. Ettevõtte varasemalt Saunum Group AS avaldab täpsemad raha kaasamise tingimused ja ajakava eeldatavalt mai keskpaigas, pärast nõukogu poolt vastavasisulise otsuse vastuvõtmist.

Samas otsustas ettevõtte nõukogu eilsel koosolekul, et märkimisele järgneval aktsiate jaotamisel eelistatakse Saunum Group AS aktsionäre. Piirangud hakkasid kehtima alates Positiivse noodina vajab esiletoomist Saunumi ajaloo suuruselt teine eksporttellimus Šveitsist, mille täidame aprillis.

Saunumi Saunumi keriste patenteeritud ja unikaalne õhukihtide segamise funktsioon on ettevõtte koduturul hästi vastu võetud ning esimene positiivne tagasiside seadmele on tulnud ka ettevõtte peamistelt eksporditurgudelt.

Saunumi seadmed lahendavad leiliruumides olulisi probleeme nagu õhupuudus, leiliruumi temperatuuri erinevusega põhjustatud ebamugavustunne pea kuumas, jalad külmasmistõttu on ettevõttel oluliselt usku müügimahu ja turuosa kasvatamisesse. Käibekasv oli ootuspärane ja kooskõlas juhtkonna käibeprognoosiga.

Kerise müük on jätkunud hoogsalt ka Seetõttu eskaleerus majandustegevus Kahjumi peamisteks põhjustajateks olid esimese poolaasta COVID põhjustatud müügitulu vähenemine, lao ja kontori kolimine ja müügisaali sisustamine ning ühekordse suure kuluna aasta lõpus Nasdaq Baltic First North turul kauplemisele võtmise ning avaliku rahakaasamisega kaasnenud kulud. Seisuga Keskmine töötajate arv Saunum konsolideerimisgrupp investeeris aruandeaastal 16,7 tuh eur materiaalsesse põhivarasse ja 75,5 tuh eur immateriaalsesse põhivarasse.

Materiaalse põhivara peamised investeeringud läksid töövahendite, tööriistade ja laoinventari soetamisse. Immateriaalse põhivara objektideks olid ettevõtte toodete arenduskulud ning lisainvesteeringud patentidesse. Saunum Group AS eesmärgiks on käibe kolmekordne kasv. Nüüd, mil Saunum on Eesti turul tuntust kogunud, siis COVID mõju koduturule turustamisel juhtkond oluliseks ei hinda, küll võivad takistada üle-maailmsed liikumispiirangud sihtturgudel ekspordikasvu ning veel kiiremat laienemist.

Kulude edendamise aktsiate tehingud

Lisaks on eesmärgiks eksportida Saksamaale, Rootsi, Hollandisse ja Lätti. Töötajate arv peaks Ettevõttel on Meeskond töötab pühendunult ning veebruarikuu käibekasv oli väga hea, sest tellimusi oli ees ning kaup sai väljastatud kahele Poola edasimüüjale ja ühele Šveitsi edasimüüjale.

Oluline on, et hetkel on meil kasvavas tempos tellimusi ka järgmistesse kuudesse. Esimene korralik tellimus tuli Ungari edasimüüjalt ning tellimuse täidame kohe märtsi esimesel nädalal.

Välismaakleri kaudu saab aktsiaid poolmuidu

Veebruari kuust saab positiivse uudisena esile tõsta ka Saunumi automaatika arenduse, mis on jõudnud programmeerimis- ja esmasesse katsetamisfaasi. Veebruarikuus sõlmis ettevõte eksklusiivsed ostukohustusega edasimüügilepingud Šveitsi, Ungari, Slovakkia ja Rumeenia edasimüüjatega. Jaanuarikuu lisas olulisel määral kindlust, et oleme võimelised aktsionäridele lubatud aasta-eesmärgid ilusasti täitma. Rõõmu teeb, et Saunumil on tellimusi korralikult ees ka veebruarisse-märtsi.

Lisaks on meil hea meel teatada, et alates tänasest on avatud Saunumi müügisalong Tallinna piiril, täpsema aadressiga Läike tee 2. Lähikuudel on oodata edasimüüjatega lepingute sõlmimist mitmel Euroopa turul, sest hetkel käivad aktiivsed läbirääkimised veel viie erineva eksportturu edasimüüjatega.

Võrdluseks, ettevõtte senise rekordkuu, novembrikuu, käive oli 41 eurot. Saunum Primary keriste kinnitatud tootmismaht Lisaks varasemalt teavitatud Soome, Venemaa ja Poola turgudele müükidest saab detsembri kordaminekutest ära märkida esimese tellimuse Šveitsi edasimüüjalt. Tellimus Šveitsi edasimüüjale täidetakse veebruaris Avalikult pakuti kuni aktsiat, Saunum Group AS jättis endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 70 aktsia võrra, kokku kuni aktsiani.

Pakkumise käigus märgiti täpsustatud andmetel kokku 1 aktsiat.

Kulude edendamise aktsiate tehingud

Saunum Group AS otsustas kasutada suurendamisvõimalust ja anda välja uut aktsiat. Uued aktsiad jaotatakse pakkumises osalenud investorite vahel järgmisel põhimõttel: a igale märkimiskorralduse esitanud investorile 80 aktsiat või juhul, kui vastav investor märkis väiksema arvu aktsiaid, siis vastavalt tema poolt märgitud aktsiate arv — selliselt jaotatakse investoritele kokku aktsiat; b investorite vahel, kes märkisid rohkem kui 80 aktsiat, jaotada lisaks neile vastavalt alapunktis a märgitud viisil jaotatud aktsiate arvule vastavalt tema märkimiskorralduse proportsioonile kogu märkimiste mahust ligikaudu 7.

Jätkame investeerimiskultuuri edendamist ja toome Eesti turule uued investeerimisvõimalused

Pakkumise arveldus on plaanitud toimuma Uued aktsiad on plaanis võtta kauplemisele mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North, esimeseks kauplemispäevaks on Kuna pakkumise kogumaht jääb alla 2,5 miljoni euro, ei koostata ega avalikustata avaliku pakkumise prospekti. Avalikult pakutakse kuni aktsiat, Saunum jätab endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 70 aktsia võrra, kokku kuni aktsiani. Pakkumisest saadavat tulu, suurusjärgus kuni eurot, plaanitakse kasutada tootearenduse finantseerimiseks ning turundus- ja müügitegevuse edendamiseks nii Eestis kui ka valitud eksport-turgudel.

Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsele investorile Eestis. Saunum on esitanud taotluse oma aktsiate, s. Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest: Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 1.

Kulude edendamise aktsiate tehingud

Pakutava aktsia hind on 2,84 eurot, millest 0,10 eurot on nimiväärtus ja 2,74 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.

Jaeinvestor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti Väärtpaberite Registris avatud väärtpaberikonto halduriga.

Saunumil on üks klass aktsiaid ja pakutavad aktsiad kuuluvad samasse klassi.

Kuidas osta ja müüa aktsiaid Swedbank internetipangas? (VANA HINNAKIRI)

Teatega ei pakuta ega kutsuta väärtpabereid omandama müüma või omandama ning lisaks ei toimu müümist jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine või omandama kutsumine oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Singapuris, Lõuna-Aafrikas, Ühendkuningriigis või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.

Teatega ei pakuta ega kutsuta väärtpabereid omandama müüma või omandama. Aktsiaid pakutakse ainult ettevõtte kirjelduse vahendusel ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele ettevõttekirjeldus on suunatud.

Ettevõttekirjelduses sisalduvad muuhulgas ka riskifaktorid ja finantsinformatsioon ning muu informatsioon.