Tasuta reklaamid, Tööta targalt, saavuta rohkem!

Maksumaksja Reklaami- ja kuulutusemaksu maksavad kõik füüsilised- ja juriidilised isikud, kellele kuulub reklaam. Ja see on ka tore, et see on püsiv liikluse allikas erinevalt sama rämpsposti, näiteks, mida peate tegema iga päev.

Reklaami ja kuulutuse kooskõlastamise, paigaldamise kord ja tasumäärad Kose vallas Vastu võetud Mõisted 1 Reklaam sh kuulutus on teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Tasuta reklaamid

Maksu objekt 1 Reklaami- ja kuulutusemaksuga maksustatakse Kose valla territooriumil väljaspool hooneid või hoonetele paigaldatud reklaami. Maksumaksja Reklaami- ja kuulutusemaksu maksavad kõik füüsilised- Tasuta reklaamid juriidilised isikud, kellele kuulub reklaam.

Tasuta reklaamid

Maksumäär 1 Reklaami- ja kuulutusemaksu määr sõltub reklaami või kuulutusepinna suurusest: kuni 1 ruutmeeter m² eest 7 eurot kuus; 1,1 — 4 ruutmeetrit m² eest 13 eurot kuus; 4,1 — 20 ruutmeetri m² eest 20 eurot kuus; 20,1 ja enama ruutmeetri m² eest 32 eurot kuus.

Suurüritustel eksponeeritavad reklaamid tasustatakse vallavalitsuse ja ürituse korraldaja kokkuleppel.

Tasuta reklaamid

Maksu tasumise kord 1 Reklaami- ja kuulutusemaksu maksuhalduriks on Kose Vallavalitsus, kes korraldab maksu kogumise ja rakendab maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri õigusi. Maksusoodustused ja nende andmise kord 1 Maksust on vabastatud: 1 Kose vallas reklaamitavat tegevust alustavad füüsilised ja juriidilised isikud esimese tegevusaasta jooksul; 2 riigi- ja omavalitsusasutuste reklaam ning erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam; 3 heategevuslikud, tulu mitte taotlevad kultuuri- ja spordiüritused; 4 Tasuta reklaamid oma tegevuse reklaamimisel.

Tasuta reklaamid

Vastutus määruse rikkumise eest 1 Binarini OPCion Mon. käesoleva määruse sätete rikkumise eest tuleneb maksukorralduse seadusest ja reklaamiseadusest.

Vaidluste lahendamine Käesoleva määruse täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt kehtivale seadusandlusele, kokkuleppeliselt või kohtu korras.

Tasuta reklaamid

Määruse kehtetuks tunnistamine Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu Määruse jõustumine.