Millised muudatused laos valikutes.

Valik annab valitud dokumendile vastava kasutaja aktsepteeringu. Lisatud peidetud väli Hankija, mis kuvab artikli kaardi hankijat. Kui valikutes on "Read algdokumendilt" ning "Registrid algdokumendilt" JAH, siis lisaks muudele registritele kantakse arvelduse ridadesse üle ka algdokumendi rea selgitus. Täiendatud Firmade ja Artiklite ekraane. Aastat, mille puhkus aegub, saab märkida puhkuse rea Aasta veergu. Artiklite otsingu lihtsustamiseks on lisatud peidetud väli Ribakood.

Töötamise lehele on lisatud peidetud väli Töölepingu algus. Väli täidetakse siis, kui isiku töölepingu algus ja tegelik töö alustamise algus ei lange samale päevale. Väli on mõeldud kasutamiseks töölepingu wordi makettides. Aktsepteerimata ostuarvete ekraani tegevuste menüüsse on lisatud valik Aktsepteerib. Valik annab valitud dokumendile vastava kasutaja aktsepteeringu. Valikut saab kasutada ka loendi ekraanilt mitme dokumendi korraga aktsepteerimiseks.

LAOS LOCKDOWN 2021: Helping the Community 🇱🇦 (Laos Covid-19 Lockdown Life, Luang Prabang 2021)

Firma eriliste trükiste kasutamise valik on lisatud Saldo aruande, Esitatud arvete aruande ja Firma trükistele. E-arveldaja lepingu lõpetamisele lisatud kasutaja kinnituse küsimus lepingu lõpetamise kohta.

Lisatud väli Näitamine keelatud. Kui dokumendiga on seotud mõni ülesanne, siis dokumendi kustutamisel kustutatakse ka see ülesanne. Lisatud firmakaardi Linn välja täitmine, kus äriregistri aadressi seest otsitakse teise ja kolmanda koma vahelt linn ning lisatakse leitud tekst nimetatud välja. Lisatud võimalus kirjeldada E-arve faili DepID e-arve osakond väärtus.

E-arve valikutesse on lisatud Ekspordi DepID valik, kuhu saab kirjeldada dokumendi päise või päisega seotud registri välja, kust leitakse e-arve osakonna väärtus. Lisatud võimalus saata e-arveid otse RIK E-arveldaja kaudu.

Täpsem info E-arveldaja lepingu sõlmimise kohta leiate SAF-i kasutajajuhendist või Sysdeci klienditoelt. Lisatud on võimalus e-arve faili kaasa anda ka arve faktooringu tunnus. E-arve üldistesse valikutesse on lisatud Faktooringu partneri ning Faktooringu lepingu nr.

Jah väärtuse korral täidetakse e-arve failis faktooringu plokk vastavalt valikutes täidetud andmetega. Lisatud võimalus välispankadesse eksportimisel asendada täpitähed ilma täppideta sarnase tähtedega. Päringust andmete impordil täidetakse firma kaardil ka juriidilise - ja tarneaadressi väljad, kui need on eelnevalt tühjad. Võimalusel täidetakse ka linna väljad. Lisatud võimalus makseid eksportida vanas Telehansa MK formaadis. SAF 7. Esimesel Krediidiinfo päringul küsitakse parooli. Krediidiinfo tasuta päringu kasutamiseks tuleb valikutest kasutajanimi ära kustutada.

Laotarkvara valimine

Lisatud võimalus kasutajal kirjeldada e-arve faili struktuuri lisatavaid täiendavaid tage, mida e-arve struktuuris on lubatud lisada. TagiNimi", nt "ItemReserve.

Millised muudatused laos valikutes

ContractId" või "ItemReserve. TenderId" mis vastavalt tähendavad lepingu numbrit, mille alusel arve väljastatakse ja hanke viitenumbrit, kui arve on seotud mingi riigihankega. Valikute sisuks saab näidata dokumendi rea välja, millest soovitakse vastavat infot e-arvele lisada. Lisatud on võimalus importida ka ridade selgitusi. Faili struktuuris on väli RSelgitus. Muudatused hõlmavad nii csv, kui ka dbf formaadis failide importi.

Massmakse failid tekivad vastavalt makse saaja pangaarvele eraldi SEB panga fail, Swedpanga fail, Luminor panga fail, LHV panga fail ja ülejäänud pankade koondfail.

Muudatused

Lisaks Arvekeskuse liidesele on lisatud otseliides ka Fiteki ja Envoice e-arve keskkondadesse. Liidesed võimaldavad eksportida SAF-ist keskkonda registreid ja müügiarveid ning importida keskkonnas töödeldud ja konteeritud ostuarved. Samuti eeldab see SAF-i e-arvete ekspordi-impordi litsentsi. Lisatud võimalus eksportida nii dokumendi päisesse lisatud, kui ka ridadesse lisatud failid ühte määratud kataloogi, mille saab luua ekspordi käigus. Tegevus on käivitatav Kõikide dokumentide ekraani ekspordi menüüst.

Lisatud võimalus täpsemaks maksutunnuse määramiseks impordil. E-arve impordil lisatakse dokumendile vastava määraga maks, mille e-arve tunnus on Jah.

Kui see tunnus on Jah mitmel sama maksumääraga maksul, siis lisatakse dokumendile neist esimene sisestamise järjekorras vanim. Lisatud võimalus saata arved otse e-arve operaatorile ning lisada e-kirjale kõik dokumendiga seotud failid. Vastavad valikud on näha ka postituse dialoogis ning on valitavad iga sessiooni jooksul vastavalt vajadusele erinevalt. Lisatud info ettevõtte liitumise kohta e-arve operaatoriga. Vastavad andmed saab kanda ka SAF-i firma kaardile. Lisatud on võimalus saata e-arveid ka Lao saatelehe ekraanilt.

Saatmine on võimalik siis, kui saatelehega on seotud müügiarve, mille andmed pannakse e-arve faili.

 • Sydney Ulikooli strateegia asepresident
 • Laotarkvara valimine Laotarkvara valimine: Määrake uue tarkvara abil lahendatavad ärieesmärgid.
 • CME Bitcoin futurid aegumise aeg
 • Stock Trading strateegia RSI
 • Он припомнил се самые малейшие знаки доброты, которые проявляли по отношению к нему его родители все эти годы.
 • Так Олвин и Хилвар пришли к развалинам Шалмирейна.

Kui valikutes on märgitud ka pdf-i lisamine e-arvele, siis pannakse kaasa saatelehe trükise pdf. Seoses TSD lisade 1 ja 2 b osa tagastuse põhjenduse "Muu" korral lisandunud selgituse nõudega, on Kinnipidamise dokumendi ja TSD aruande osa b ridadele lisatud väli Põhjenduse kirjeldus, mille sisu lisatakse ekspordil vastavasse lahtrisse.

Millised muudatused laos valikutes

Trükise konteksti menüüsse, avaneb trükisel hiire parem klikiga, on lisatud valikud Ava teises pooles, Ava teisel ekraanil, Ava uues aknas ning Vali aktiivseks. Vastavalt valikule avatakse trükis SAF-i samas aknas aktiivse dokumendi kõrvale või uues aknas abimonitorile.

Aktiivseks valik teeb vastava trükise sessiooni keskselt nn "vaikimisi trükiseks", mis avatakse kohe Trüki ekraanile või Trüki printerile nupu vajutusega. Ekraani sulgemisel taastatakse endine vaikimisi trükise valik. Palga ja Personali Isikukaardile on lisatud väli E-mail palk ning endine E-mail on ümber nimetatud E-mail töötaja.

Isikukonto aruandelt meili saatmine saadab palgalipiku E-mail palk aadressile, kui see on isikukaardil tühi, siis töötaja aadressile. Lisatud võimalus salvestada ekraanide väljade nähtavuse valikuid viitele ehk kõikidele kasutajatele. Dokumentide ridadele on lisatud Failide leht, kuhu saab lisada mitmeid erinevaid faile, mis on seotud vastava dokumendiga.

Muudatused [Directo Help]

Faile saab lisada nii läbi failivaliku akna, kui ka hiirega lohistades. Lisatud failid salvestatakse SAF-i andmebaasi ning dokumendile lisatakse viide vastavale failile.

Dokumentide tekitamisel lisatakse lähtedokumendi viited ka uuele dokumendile ning faile andmebaasis ei dubleerita. Dokumendi kustutamisel jäävad seotud olnud failid andmebaasi alles.

Avaldame kolmest laost neli näidet, mis on aidanud ettevõtetel oluliselt hoida kokku aega, raha, ruumi ja tõstnud laoprotsesside efektiivsust.

Need kustutakse andmebaasi korrastuse käigus, kui vastavale failile ühtegi viidet enam ei leidu. Koonddokumendi tekitamisel koondatakse ka ridade erinevate failide viited uuele dokumendile, päise faili viide kantakse üle vaid siis, kui kõik lähtedokumentide päised viitavad samale failile. Lisatud on võimalus importida EAK-s täidetud kuluaruandeid. Saadud avansilise makse info lisatakse selgitusse ning arvestatud päevaraha lisatakse ostuarve ridadesse kulu reana, mille artikliks pannakse E-arve valikutes määratud "Päevaraha artikkel".

Kui E-arve valikutes on täidetud Lepingu numbri valik, siis ekspordil lisatakse vastava registri kood e-arve tag-i.

Millised muudatused laos valikutes

Lisatud on peidetud väli "Imporditud TS", kuhu salvestatakse imporditud e-arve nii operaatorilt, kui ka käsitsi impordil importimise aeg. Jah valiku korral võetakse arvestuse lisamisel tariif isikukaardi päisest ning muutmisel, kui all ei ole summat täidetud, siis kirjutatakse samuti päise summaga üle.

E-arve saatmise nupp on lisatud nupuribale E-mailile saatmise nupu alla teise nupuna. Selleks, et SAF teaks, millisele operaatorile e-arve saata, tuleb vastav operaator enne E-arve valikutes "Vaikimisi operaator" ära määrata. Esialgu on valikus Arvekeskus, Fitek ning Envoice.

Lisatud registrite lisamine maksedokumendi ridadele vastavalt arvelduste valikule "Registrid algdokumendilt". Faili struktuuri on lisatud nõutud väljad ametinimetus, töökoha asukoht ja tööaja määr, mis on SAF-is vastavalt Ametikood, Asukoht ja töökoormus töötamise lehel.

Kui e-arve xml failis on täidetud tag'id DepID - osakond ja PaymentMethod - maksetingimus, siis vastava registri leidumisel SAF'ist täidetakse need imporditaval dokumendil. Lisatud liidestus e-arvete operaatoriga envoice.

Millised muudatused laos valikutes

Liidestus võimaldab operaatori keskkonda üles laadida müügiarveid ja ning SAFi importida ostuarveid. Lisatud võimalus salvestada filtririba ekraanivormi külge, vajutades menüü nuppu Salvesta asend. Lisatud võimalus lukustada loendite esimesed veerud loendi horisontaalsel kerimisel. Selleks tuleb lukustatava veeru peal valida hiire paremnupu menüüst "Lukusta veeruni". Selle tulemusena jääb keritavaks loendi see osa, mis jääb lukustatud veerust paremale.

Lukustusest vabastamiseks on samas menüüs valik "Vabasta veerud" või tuleb ekraan sulgeda. Trükise jalusesse on lisatud info isiku summaarse brutotulu ja kasutatud maksuvaba miinimumi kohta aruande päises määratud dokumentide perioodi aastate kohta.

Täiendatud Firmade ja Artiklite ekraane. Mõlema ekraani Kommentaaride lehele on lisatud väli Fail andmebaasis. Lisatud on peidetud väljad Korrespondentpanga kood ja nimetus. Väljad on vaja täita nende arvete juures, mille omanikpangad kasutavad välismaksete korral korrespondentpanku.

Uuendatud on TSD aruande trükiseid. Puhkuste loendist puhkuse valikul arvestatakse ainult valitud puhkuseid ning nn jätkupuhkuseid otsa enam ei arvutata.

 • Binaarsed variandid naasevad
 • Tabel 2.
 • Aastaaruande koostamine – valmis olla, läks! - PwC Eesti
 • SAF versiooni muutused
 • Jaga Valikud Swap
 • Valjastada raha binaarseid valikuid
 • Valikutesse on lisatud faktooringu impordi valuuta konverteerimise konto ja artikkel.
 • Muu Muudatused Aruanne Muudatused võimaldab pärida ja esitada erinevatel kaartidel tehtud ja salvestatud muudatusi.

Kui puhkust loendist ei valita, siis käitub aruanne endist moodi. Lisatud võimalus navigaatorist avada kõiki ekraane eraldi aknasse.

Selleks tuleb viite kastil vajutada hiire parempoolset nuppu ning valida menüüst Ava uue aknana. Lisatud peidetud väljadena kõik SAFi registrid. Lisatud peidetud väli Kirje nr. Viide logikirje alusdokumendi andmebaasi ID-le. Aruande tulemusse on lisatud veerud Töölepingu lõpu kuupäev, Töötamisel lõpu dokument ning Töösuhte lõpetamise alus. TSD miinimumi liikide valikusse on lisatud ka TSD lisa 2 vajalikud väljad , mitteresidentide sotsiaalmaksu kirjeldamiseks.

Failis olev viitenumber imporditakse alati tasumise dokumendile. Aruandelt massmakse faili tekitamise järel kuvatakse nii kinnipidamise, kui ka väljamaksu dokumendi real Tasumise veerus vastava massmakse teostamise kuupäeva. Panga või kassadokumendi tekitamisel lisatakse maksedokumendi seos ning kuvatakse samas veerus maksedokumendi numbrit.

Millised muudatused laos valikutes

E-arve valiku Müüja kauba kood täitmisel kontrollitakse näidatud välja sisu ja selle puudumisel lisatakse e-arvele alati artikli kood. Lisatud võimalus PDF faili vaatamisel seda vähendada, kirjutades failivaataja suurenduse valikusse st väiksema väärtuse.

Lisatud hoiatus, kui ridu korduvalt lisatakse, sarnaselt puhkuse aruandelt ridade lisamisega. Artiklite otsingu lihtsustamiseks on lisatud peidetud väli Ribakood. Kui artikli kaardil on olemas mitu ribakoodi, siis näidatakse seal nendest esimest.

Lisatud võimalus teha järjehoidja avalikuks ehk teistele kasutajatele nähtavaks ning samas lisada ka kommentaare teiste poolt avalikuks tehtud järjehoidjatele.

Eri staatusega järjehoidjad on markeeritud eri värvidega: Punane - enda mitteavalik järjehoidja, Oranž - enda avalik järjehoidja, teiste kommentaarid puuduvad, Sinine - avalik järjehoidja, lisatud on enda ja teiste kommentaarid, Roheline - kellegi teise avalik järjehoidja.

Lisatud võimalus lisada arvestusdokumendile korraga nii põhipuhkuse kui ka lisapuhkuse read. Selleks tuleb puhkuse aruande päises täita lisapuhkuse liik. Peale tulemuse arvutamist tegevuste menüüst Lisa arvestuse read küsib põhipuhkuse ja lisapuhkuse liike, millega read arvestusdokumendile lisada.

 1. APA ITU IQ Binaarne valik
 2. Kaupleja on ajakohane

Kui selles dialoogis lisapuhkuse valik tegemata jätta, siis summeeritakse puhkuste summad ja lisatakse ühe reana. Küsimustiku täitmisel kuvatakse veel täiendavalt erinevaid valikuvariante.

Millised muudatused laos valikutes

Kui kogu küsimustik on täidetud, siis teeb süsteem vastuste põhjal valiku, milliseid lisasid täita valikut saab soovi korral muuta. Keskmise ja suurettevõtja aruanded Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate jaoks muutub majandusaasta aruande koostamine kõige vähem. Nemad jätkavad tegevusaruande, Millised muudatused laos valikutes põhiaruande ja lisade koostamist sarnaselt varem kehtinud nõuetega.

Küll aga peab nende ja ka väikeettevõtete tegevusaruanne lisaks varem vajalikule sisaldama informatsiooni välisriigis registreeritud filiaalide olemasolu kohta ning omandatud või tagatiseks võetud oma osade või aktsiate kohta sh makstud tasu suurus ja omandamise või tagatiseks võtmise põhjus.

Peale selle hakkavad kehtima erinõuded veel nende suurettevõtjate tegevusaruannetele, kes on avaliku huvi üksused ja kus töötajaid bilansipäeval on rohkem kui Nimelt peavad need ettevõtted oma tegevusaruandes kirjeldama ettevõtte ärimudelit ja ettevõtte tegevusega kaasnevaid keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid, inimressursi juhtimist, inimõiguste järgimist ja korruptsioonivastast võitlust.

Lisaks näidatakse inventuuri aknas peidetuna artikli juurest hankijat. Kehtiva kampaaniahinnakirja leidumisel firmale pakutakse seal sisalduvad hindu tellimuse, saatelehe ja arve dokumendile kõigepealt, alles seejärel ostitakse vajadusel hinda SAF-i tavapärase hinnakirjade mehhanismi alusel.

Tegevus on käivitatav ka arvete loendist ning võimaldab siis muuta korraga mitme valitud arve maksetähtajad ja protsendid. Valikus nähaolevad järjestused peavad olema eelnevalt koostatud ja salvestatud kõikide dokumentide loendist Raamatupidamine - Konteerimine - Kõik dokumendid. Valikus määratud järjestus ei kehti, kui dokumendi avamise viite juures või dokumendi ekraanil määratakse järjestus teisiti.

Sedasi saab importida vaid seotud tabelid seosega üks mitmele.

4 näidet, kuidas muuta laod efektiivsemaks

Selleks on käsurea lisavõti l:s. Uued sellega seotud valikud ja nende lähem kirjeldus on üldiste valikute peatükis. Töövõimetuslehtede registrisse on lisatud "haigekassa tasustatud liik" ning protsent.

Nüüd on seda tegevust võimalik käivitada igalt ekraanilt. Dokumendi ekraanide peal "Krediidiinfo maksehäired" valimisel leitakse Krediidiinfo otsingu aluseks olev registreerimisnumber firma kaardilt, kui seal puudub, siis partneri andmetest ; kui ei leita üldse, siis küsitakse seda numbrit kasutajalt.

Seejuures tuleb arvestada, et erinevat tüüpi kanded võivad sama numbrit omada. Projekt Projekt- projekt, mille muudatusi soovitakse uurida. Kui filter jätta tühjaks, siis näidatakse kõikide projektide muudatusi. Personal Lisamoodul- personalikaardi sakk, mille muudatusi soovitakse uurida. Kui filter jätta tühjaks, siis näidatakse kõiki personali kaardi muudatusi. Personal- isik, kelle kaardil tehtud muudatusi soovitakse uurida.

Rakendub aruande tulemis tulbale Kood. Kui filter jätta tühjaks, siis näidatakse kõikide isikute kaartidel tehtud muudatusi.