Valikud Ettevotjate foorumid

Ideede leidmist saab aga harjutada: mina tegin seda nii, et võtsin eesmärgiks välja mõelda äriideed. Keegi ei ole saanud veel igikestvat konkurentsieelist nautida.

Vastustundliku ettevõtte märgis suurendab ettevõtte usaldusväärsust Sotsiaalne vastutustunne on üha enam Eesti ettevõtete seas levimas ning sellele välise kinnituse omistamine ongi vastutustundliku ettevõtluse indeksi ülesanne.

Tänavu saab oma ettevõtte sotsiaalset vastutustunnet hinnata kuni Juba korduvalt kuldmärgise taseme pälvinud puitmajatootja Nordic Houses asutaja ja juht Argo Saul räägib lähemalt, miks lähtub Nordic Houses kogu ettevõtte juhtimisstrateegias just vastutustundlikest väärtustest.

Miks ja kuidas jõudis Nordic Houses äratundmiseni, et ettevõtlusega kaasneb ka vastutus? Vastutus kaasneb ju iga ettevõtlusega.

Valikud Ettevotjate foorumid

Ettevõtjal on võimalus otsustada ning iga otsusega kaasneb vastutus. Hea on kohe alguses läbi mõelda, miks midagi teha.

  1. Aktsiate kulude maaramisel
  2. Kasulikud lahendused alustavale ettevõtjale Foto: SEB Teil on võimalik ettevõtjana juba eos oma äri ebaõnnestumise riski vähendada.
  3. Kaubandusstrateegia IQ Variant
  4. PN Trading System Aasia
  5. 3 olulist küsimust, mida iga (alustav) ettevõtja peab endale esitama | SEB
  6. Kursus: Ettevõtlus ja äri planeerimine - avalik
  7. Parim äriidee on see, mille puhul inimene saab tegeleda nende projektidega, mis talle korda lähevad, ütleb Victory Trainings OÜ inspireerija Harald Lepisk.
  8. FBABA SHARE OPTION TEHINGUD

Meil kõigil on valikud ja võimalus teha neid vastutustundlikult. See muidugi ei kehti ainult ettevõtete kohta, kuid samuti ka riigi, kohaliku omavalitsuse ja kõikide kodanike kohta. Alustada puitmajatootmisega oli minu kui ettevõtte asutaja teadlik otsus. See on valdkond, kus soovisin kohe algusest peale ennast teostada ja teha seda vastutustundlikult.

Teadvustades, et Eesti on metsariik, kus on võimalik väärindada meie loodusressurssi ning kus meil on aastasadade pikkused puitmajade ehitamise traditsioonid, tundus see igati väärt mõte. Samuti teame, et ehitus kui valdkond tervikult on suur keskkonna saastaja. Ehituses enam puidu kasutamine on kõige keskkonnasäästlikum lahendus.

Oleme alates Hove Gård kortermaja Norras. Vastutustundlik ettevõtlus käsitleb viite huvigruppi - omanikud, kliendid, töötajad, tarnijad ja kogukond ning meil tuleb oma igapäevategevuses leida tasakaal s kõikide osapoolte huve arvesse võttes. Nordic Houses jaoks tähendab konkreetsemalt vastutustundlikkus kvaliteetsete puitmajade tarnimist need on kauakestvad, keskkonda ja tervist säästvadausameelset juhtimist ning inimeste heaolust hoolimist töötajate, klientide ja laiema kogukonna tervis ja areng.

Nendes teemades ongi meie suurim mõju ja roll ühiskonnas.

Valikud Ettevotjate foorumid

Millised on need peamised põhimõtted, millest ettevõtte juhtimisel ja arendamisel lähtute? Me oleme enda jaoks teinud selgeks põhimõtted, mis on määratletud ka meie juhtimiskompassis. Nordic Houses väljakutse on juhtida väärtuse loomist kogu väärtusahelat läbivalt. Selle eelduseks on initsiatiivi võtmine ja väärtusahela koostöömustri kokkuleppimise korraldamine.

Juba ammu ei piisa puitmajaehituses sellest, et olla parim puusepp. Edu tagab maailma muutustega kaasaminek ja veelgi enam, nende Alibaba kauplemisvoimalused esilekutsumine. Lubaduste täitmine ja kokkulepetest kinnipidamine on meile tähtsad.

Selleks, et saaksime oma rolli täita, peame olema täpsed, usaldusväärsed ja sõnapidajad. Ühtlasi oleme vastutustundlikult panustamas ÜRO poolt Oleme sõnastanud meie ettevõtte mõju ja vastutuse ühiskonnas läbi kestliku arengu eesmärkide ja välja valinud 17nest 10, nagu näha juuresolevalt skeemilt.

Miks seadsite eesmärgiks just VEF kuldmärgise taseme?

Valikud Ettevotjate foorumid

Kui me otsustame midagi teha, siis oleme alati soovinud seda hästi teha. Omaette eesmärgiks ei seadnud me Mitte-lahendamata kaubandusnaitajad märgist, vaid välise hinnangu saamist oma senisele tegevusele. Lisaks indeksile otsustasime astuda ka Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liikmeks, et selles valdkonnas areneda ja õppida teistelt sarnaste väärtustega ettevõtetelt, kuidas saab veelgi vastutustundlikumalt igapäevatööd korraldada.

Mis on äriidee valikul oluline? | SEB

Rõõm on näha, et aina enam ettevõtteid peab seda teemat oluliseks ning soovib oma tegevustes neid printsiipe kasutada.

Kuidas on ettevõtte Valikud Ettevotjate foorumid väline kinnitus aidanud ettevõtet? See on kinnitus kõikidele osapooltele, et teeme head asja ja õigesti. Omades märgist, loome juba partnerites teatud ootused ja anname välja nn lubadused erinevatele turuosalistele.

Samas pööraksin ühtlasi tähelepanu, et meil ei tuleks piirduda teema käsitlemisega vaid ettevõtete tasemel. Esitan siin omakorda küsimuse, kuidas vastutustundlik tegevus puudutab riiki ja kohalikke omavalitsusi ning millised väärtused on otsuste tegemisel aluseks?

Kas VEF-märgisest on kasu välisturgudel? Kui sisu lahti rääkida, siis saadakse aru, et vastutustundlikkus on oluline ning seda hinnatakse.

Kuna me ekspordime põhiliselt Norra ja Rootsi turule, siis Põhjamaades on vastutustundlik ettevõtlus rohkem arenenud, mis kindlasti tõstab eksportturgudel meie konkurentsivõimet ja usaldusväärsust. Millised on VEF kuldmärgise kasutusvõimalused teie valdkonnas? Kasutame nii VEF kui ka teisi märgiseid oma kodulehel, esitlustes, tööpakkumistes ning erinevates turundusmaterjalides, sest need on nii meie kui meie klientide ja tarnijate jaoks olulised lisaväärtused.

Kas VEF-märgis suurendab ettevõtte usaldusväärsust? Jah, VEF-märgis suurendab ettevõtte usaldusväärsust. See näitab, et Valikud Ettevotjate foorumid oma igapäevaäris vastutustundlikest põhimõtetest ning oleme enda jaoks selle teema lahti mõtestanud. Oluline on sisu selgitamine, mitte ainult märgise pärast Valikud Ettevotjate foorumid tegemine.

Täna ei ole enam peamiseks konkurentsieeliseks Eesti toodete ja teenuste hind, vaid klient langetab otsuseid lisaks hinnale ka teistele väärtustele tuginedes.

2. Kes on teie klient?

Kas olete oma kogemusi ka teistega jaganud, et tõsta teadlikkust vastutustundlikust ettevõtlusest? Kutsusime kokku ümarlaua, kaasates kõiki Nordic Houses huvigruppide esindajaid omanikud, kliendid, töötajad, tarnijad ja kogukond ning täpsustasime nende ootusi meile. Selles protsessis on olnud väga hea koostöö konsultatsioonifirmaga Sustinere. Vastutustundliku ettevõtluse teadlikkuse tõstmiseks on oluline olla ka eeskujuks, rääkida sellest avalikult - miks see on oluline, mida me sellest kõik võidame ja mida saame ära teha.

Teavitus küpsiste kohta

See on teema, millel oleme avalikkuses kaasa rääkinud - olen isiklikult püüdnud puitmaja tootmise ja ehitamise valdkonnas kujundada sektoripõhist kuvandit ja esindanud Eesti Puitmajaliidu kaudu sektori teemasid nii EASis kui ka välisprojektides.

Samuti olen käinud ettekandeid pidamas seminaridel kui koolides. Ja üks unistavam küsimus ka - milline võiks olla ettevõtluskeskkond või kogu ühiskondkui kõik ettevõtted lähtuksid vastutustundliku ettevõtluse põhimõtetest? On asju, mida me saame mõjutada ning on asju, mis meist ei sõltu.

1. Miks peaks klient ostma just teie käest?

Meie tegutseme, mitte ei unista. Oleme läbi mõelnud ja eesmärgistanud, kuidas Nordic Houses saab igapäevaselt vastutustundlikult tegutseda ja seeläbi luua parema ühiskonna. Loodame, et oma tegevuse ja eeskujuga Valikud Ettevotjate foorumid ja motiveerime ka teisi vastutustundlikumalt tegutsema. Mida rohkem meid on, seda suurem on ka positiivne mõju kogu ühiskonnas. Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum korraldab ka käesoleval aastal vastutustundlikkuse-teemalist ettevõtete tunnustamist, andes eesrindlikematele välja Indeksi märgised.

Finantsnäitajatele lisaks sotsiaalse ja keskkonna-alase mõju mõtestamine on Eesti ettevõtete seas üha enam teemaks. Indeksi läbimine aitab ettevõtetel esitada endale terve rea küsimusi, et hinnata oma tegevust läbi vastutustundlikkuse prisma.

Märgis võimaldab anda signaali soovist olla usaldusväärne koostööpartner.