Kuidas ettevotted kulutavad aktsiaoptsiooni, KAS TööTAJATELE TULEKS AKTSIAOPTSIOONE KOMPENSEERIDA? - INVESTEERIMINE -

Kui ettevõte kulutab sularaha turult aktsiate ostmiseks, parandab see ettevõtte üldist tulemuslikkuse mõõdikut. Hallil taustal on ettevõtted, kes samaaegselt mahtusid ka tagasiostmiste TOP 15 hulka.

Investorid ja analüütikud tervitavad ettevõtete tagasiostuprogramme avasüli, sest madalate intresside keskkonnas pakub see aktsiainvestoritele dividendide kõrval täiendavat tootlust. Research Affiliates analüütikud aga leiavad, Kuidas ettevotted kulutavad aktsiaoptsiooni ebaõiglaselt on tähelepanu alt välja jäänud võrrandi teine pool ehk aktsiate juurde emiteerimine.

Aktsiate tagasiostmiste miraaž - Artiklid - Uudised - LHV finantsportaal

Arvestades kapitaliturgudel toimuvaga, pole selline tootlus sugugi mitte paha. Selleks, et antud tootlus aga investorite taskutesse kukuks, ei tohiks ettevõtted uusi aktsiaid emiteerida ehk antud tagasiostudest peab juurde emiteeritud aktsiad maha arvama. Selleks pöördume kõigepealt rahavoogude aruande poole, mis kajastab kapitali kaasamiseks müüdud aktsiate mahte, erinevate aktsiaklasside konverteerimist lihtaktsiateks ning optsioonide kasutamisest laekunud summasid.

Allolevalt on toodud rahavoogude aruande järgi 15 kõige suurema emissioonimahuga ettevõtet Hallil taustal on ettevõtted, kes samaaegselt mahtusid ka tagasiostmiste TOP 15 hulka.

Kuidas ettevotted kulutavad aktsiaoptsiooni

Allikas: Research Affiliates Põhjus, miks ettevõtted korraga mõlemas edetabelis figureerivad on peamiselt seotud töötajate tasustamises aktsiatega, tüüpiliselt aktsiaoptsioonide vormis.

Kui juhatuse liikmed oma optsioone Kaubanduslaenude arveldussusteem, emiteeritakse neile uusi aktsiaid.

Kuidas ettevotted kulutavad aktsiaoptsiooni

Selleks, et vältida teiste aktsionäride jaoks osaluse lahjenemist, kuulutatakse välja aktsiate tagasiostuprogramm, mis laias laastus vastab optsioonidest tulenenud uute aktsiate emiteerimise mahule.

Sellistel juhtudel on aktsiate tagasiostuprogrammi kostüümis tegu tegelikult juhatuse kompensatsioonipaketi eest maksmisega.

Kuidas ettevotted kulutavad aktsiaoptsiooni

Hea näide siinkohal on suurte pankade tagasiostmised enne finantskriisi. Nimelt on uuritud, kuidas finantsinstitutsioonid tagastasid kapitali aktsionäridele ning leitud, et aktsiate tagasiostmistest loobuti sisuliselt juba Kui aga süvenda täpsemalt aruannetesse, tundub põhjus märksa proosalisem.

Mis on aktsiaoptsioon?

Tõusvate aktsiahindade tingimustes oli realiseeritud aktsiaoptsioonide arv päris kõrgel tasemel. Kuna uute aktsiaoptsioonide määramisel on täitmishinnaks strike price hetke turuhind, siis pärast aktsiahindade langust finantskriisi tingimustes polnud mõtet optsioone realiseerida.

Kuidas ettevotted kulutavad aktsiaoptsiooni

Seetõttu ei olnud lahjenduse vältimiseks vaja kasutada ka aktsiate tagasiostmise vastujõudu, mistõttu ka viimased kokku kuivasid. Rahavoogude aruanne aga ei paku sugugi tervikpilti emiteeritud aktsiate kohta ning üsna palju jääb veel varjule. Nimelt ei kajastu aruandes aktsiad, mille eest ettevõte raha ei ole saanud.

Kommentaare ei ole

Tegelike aktsiate arvu emiteerimise teadasaamiseks on lihtne moodus — tuleb jagada ettevõtte aastalõpu turuväärtus aasta alguse turuväärtusega ning kohandada see aktsia hinna muutusega. Osaliselt, kuid siiski väiksemas proportsioonis kajastuvad antud numbris ka IPO teinud ettevõtted, millel tegelikult turule tervikuna lahjendavat mõju ei ole.

Siiski pole ka kõik ülevõtmistehingud kogu väärtpaberi turu mõttes lahjendava mõjuga, näiteks kui omavahel ühinevad aktsiate vahetuse kaudu börsil kaubeldavad ettevõtted.

Kuidas ettevotted kulutavad aktsiaoptsiooni

Seetõttu võib antud number lahjendavat mõju omanud emiteerimise mahtu natuke üle hinnata. Üks viis, kuidas neid segavaid tegureid eemaldada ning leida, kas indeksi tasandil on aktsionäre lahjendatud või mitte, on leida indeksi turuväärtuse muutuse ning indeksi hinnamuutuse suhe eeldab siiski, et indeksis pole tehtud märkimisväärseid muutusi.

USA aktsiaturu Kuidas ettevotted kulutavad aktsiaoptsiooni mõju Alloleval joonisel on toodud ka ajalooline lahjendamise määr.

Kuidas ettevotted kulutavad aktsiaoptsiooni

Sellest tulenevalt satub kahtluse alla ka paljude analüütikute poolt soovitatav dividendi ning tagasiostmise määra omavahelise liitmise loogika, et leida kogutootlus investori jaoks. Analüüsi autorid ise seda ei soovita, kuid samas ei näe nad ka dividenditootluse ning aktsiate tagasiostmise määra kokku liitmisel mingit väärtust.

Mis on aktsiate kiirendatud tagasiostmine (tagasiost)?

Pigem arvavad nad, et see viib miraaži tekkimiseni kõrgest tootlusest, mis tegelikult nii ei ole. Reaalsuses emiteerivad ettevõtted ikkagi turul tervikuna rohkem aktsiaid kui nad tagasi ostavad, hoolimata sellest, et aktsiate tagasiostud on rekordtasemetel. Artikkel on informatiivse eesmärgiga ja ei ole mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid.