Golden Geese meetodi binaarsed variandid.

Üsna produktiivne on rühm, mis loomkujundite kaudu kontrasteerib kõnealuse töö- ja söömisvõimet. Tavaliselt on see ladinakeelne, kuid nimetuses võib olla juuri ka teistest keeltest. Loomhübriid võidakse tekitada ka, kui on vaja rõhutada paljude eri positiivsete oskuste või võimete samaaegsust. Seda tuli rohkem ette minevikus, sest omavaheline suhtlus oli raskendatud. Perekonnanimi on esimene ja kirjutatakse suure algustähega, sellele järgnev sõna on väikse algustähega. Udmurdid, armeenlased, tatid, aserid ütlevad näiteks: Kodus kukk, väljas tibu; soomlastel võib keegi olla tuvi külas, kuid karu või koer kodus; jaapanlased halvustavad neid, kes on varblaste vastu kotkad, kuid kasside vastu hiired jne.

Sellest statistikast torkab selgesti silma kaks üldseika: 1 sõnavara jagunemine sõnatarvitusteks on ka zooterminite piires äärmiselt ebaühtlane ja zipfilik: on väike hulk sagedasi, Binaarne valik Daks hulk keskmise sagedusega ja suur hulk vähesagedasi sõnu; 2 koduloomade dominant on ütlustes väga suur seda isegi küttivate rahvaste ainestikes, nt jakuutidel.

Teine üldküsimus on küsimus loomtermineid sisaldavate ütluste "repertuaaristruktuurist", semantilisest liigendusest.

Поток становился все гуще и гуще, пока не превратился в целый водопад огня, растекающийся по земле лужами жидкого света. И в ушах Элвина, словно благословение, зазвучали слова - впрочем, уже не нужные: "Великие пришли. " Огонь коснулся его, не обжигая.

Minu liigenduskatse, mida järgnevas põgusalt refereerin, oli selgetel põhjustel "loomakeskne" ja johtus veel mõnest lisaseigast: 1 küllalt rohke kõnekäänuaines vanasõnade kõrval, mis välistas üldistavaile väidetele, hinnangutele, normidele rajaneva liigituse, kuid lubas siiski aine jaotamist tekstides esinduvate stseenide, situatsioonide, "skeemide" või "skriptide", pragmaatiliste põhisuhete jms alusel; 2 tundus olevat mõistlik säilitada korrelatsioon repertuaari enda põhiklasside ja neis klassides asuvate tekstide troobistruktuuri eelkõige metafooristruktuuri vahel; 3 nagu looduslik aine üldse, nii jaguneb ka loomaütluste aine ootuspäraselt prototüüpsuspõhimõtte järgi "klimpideks" ja "leemeks", kusjuures klimbistunud aine kogumass on tunduvalt väiksem leemena oleleva juhuaine erandite, vahevormide jms omast.

St suuremad ja selgepiirilisemad ainerühmad ja -sülemid ujuvad tegelikult rohke hajaaine leemes ja mu põhimureks sai parimalgi tahtmisel olla vaid nende nn loomulike klasside võimalikult paindlik ülesleidmine ilma vähimagi lootuseta kirjeldada midagi, mis toimub "leeme" poolel.

Hetkeks, kui mu tegevus zooaine juures katkes, oli põhiosa sellest jagatud nelja põhiklassi: A. Loomade "identiteeti" puudutavad ütlused. Ütlused inimeste ja harilikult metafoorsete loomade suhetest.

Nimetamine[ muuda muuda lähteteksti ] Binomiaalsel nomenklatuuril kasutatakse kahest osast koosnevat nimetust.

Ütlused reeglina metafoorsete loomade omavahelistest suhetest. Ütlused metafoorsete või mittemetafoorsete loomade suhetest muu mittezooloogilise looduse ja mõõtmetega.

Liik (bioloogia) – Vikipeedia

Kuna A-klass on selle kirjutise peateemaks, siis põikan alul väga linnulennuliselt ülejäänutesse. Siin leidub teisalt ka üsna palju parallelistliku struktuuriga tekste, mis koosnevad kahest kontrasteeritud osast – metafoorsest ja otsesest Hobu loodud ootama, naine vaene vaatama jts. Erandjuhtudel võivad loomterminid denoteerida ka bukvaalselt loomi.

Klassis nähtub mitmeid selgemaid allklasse ja ainesarju. Teine Golden Geese meetodi binaarsed variandid teemaring puudutab looma armastamist, abielu ja sugulust loomaga, loomade sünnitamist nai siga, saad põrsad palgaks, ütlevad soomlased; abielu paha naise või maoga on sama, nenditakse Idas; kuid mööndavasti abiellutakse loomadegagi, nt kui neil on varandust.

  1. " Вначале Джезерак, не зная, чего следует ожидать, стоял в растерянности.
  2. Maksueesoigus Share Option Tehingud
  3. Ma tahan oppida binaarvoimalustega kauplemist
  4. Да ведь эти саги, подумалось ему, в сущности, всегда бесплодны.
  5. Kuidas kasutada aktsiaoptsioonide truudust
  6. Jagage muugi- ja ostuvoimalused
  7. В глазах у него притаилось выражение загнанного зверя, а голос звучал так, словно у него уже не оставалось времени на разговоры.

Loomi kujutatakse vanasõnades ka pahategijate, varaste, röövlitena, omaette allteema on koduloomade kaitse röövloomade eest. Eri vastuseid on saanud küsimus loomade tänulikkusest või tänamatusest: heateo palgaks väidetakse loomi tegevat nii head viskad koerale kondi, siis ta ei haugu kui paha aitad koera veest välja, raputab sind märjaks. Mitmesuguseid jahi- ja kalastusskeeme esindab rühm, kus loomi kujutatakse saagina siia kuulub tinglikult loomade alistamine ja dresseerimine üldse, parasiitide hävitamine jmt.

Loomi lülitatakse ka paljusid omandiskeeme esindavaisse ütlustesse: juttu on nt looma ja ta peremehe suhetest, loomade ostust, müügist, vargusest, vahetusest, loomade hinnast ja väärtusest, sellest, et loomad kui omand on ühtlasi mure kes hobuseta, see hooleta. On veel rida muid, vähemaid rühmi ja sarju.

The Golden Goose - Fairy tales and stories for children

Nimetagem allklasse ja teemaringe siitki klassist. Väga produktiivne on sünonüümisari, kus väidetakse, et loomad eriti röövloomad ei kahjusta üksteist, mõistavad üksteist: hunt ei murra hunti, koer ei astu koera käpa peale jne. Loomametafoorid on andnud nähtavalt häid võimalusi ka sugudevahelistest inimsuhetest kõnelemiseks: paarilise otsing, isas- ja emaslooma erinevad seksrollid ja käitumistüübid, eri liiki loomade kopuleerumiskatsed ja nende tavaline ebaõnnestumine jne.

Loomkujundid on olnud viljakad samuti laste ja vanemate suhete metaforiseerimisel: iga loom hoiab ja kaitseb oma poegi; inetu või äbarikki poeg on emale armas; vagur vasikas imeb kaht lehma; mära saab palju varssu, kuid läheb päitsed peas hauda.

Liik (bioloogia)

Golden Geese meetodi binaarsed variandid paar üliproduktiivset skeemi, mis lubavad suurepäraselt modelleerida ühiskondlikke vahekordi. Vanasõna ja valmi-loomajutu ühisosaks on kavalat ja tugevat looma vastandavad ja suhestavad motiivid: nõrk loom elab tugeva varal sääsk härja sarvel ; nõrgad söövad tugevate jäätmeid; tugevam võtab nõrgemalt toidu.

Valmipärased on ka ütlused, kus loom kadestab teist ja tahab saada teise sarnaseks suuremaks, ilusamaks, üllamaksnt konn härjaks. On rida muidki, vähemproduktiivseid ainesülemeid: loom unistab saagist või toidust; väärikas loom ei küti tühist saaki; kus toitu saadaval, sinna koguneb pretendente nt raipe juurde kaarnaid ; liialt agressiivne loom kahjustab iseennast; haiget, vana, vangistatud vm võimetusseisundis olevat looma ei karda ~ ründavad nõrgadki jne.

Paljudel puhkudel on kujutletav, et võimalikud on mõlemad, st loom toimiks nagu üldreegli näitena.