Ettevotjate kaupleja maandamine, 52014DC0527

Arvesse võetakse veel asjakohaseid poliitikaalgatusi toodete,[15] loomade, toidu ja sööda ohutuse tagamiseks ja keskkonnakaitseks, eriti FLEGTi[16] and CITESi,[17] ning seotud algatusi intellektuaalomandi õiguste IPR valdkonnas, näiteks ELi intellektuaalomandi õiguste rikkumisega võitlemise tollialast tegevuskava,[18] intellektuaalomandi õiguste jõustamise tegevuskava, millega on ette nähtud töötada välja ELi hoolsuskohustuse süsteem, et takistada intellektuaalomandi õiguste rikkumist kommertseesmärgil,[19] ning strateegia intellektuaalomandi õiguste kaitse ja jõustamise tagamiseks kolmandates riikides, mille eesmärk on rahvusvahelise koostöö edendamine[20]. Ee-st ostetud velgede praagi leidmise puhul ning neid kulusid ettevõtte ei hüvita.

KOMMERTSKAUPLEJA MääRATLUS - FINANTSID -

Edukus on Ettevotjate kaupleja maandamine teha Andres Sooniste Foto: Andres Kralla Nagu kogu ühisturul, nii ka üksikkliendi vaates - edukuse määrajaks ei saa mitte ainult müük vaid ka järelteenindus, vastab e-poodnike kriitikale tarbijakaitseameti peadirektor Andres Sooniste Euroopa digitaalse ühisturu edu võtmeks on peaasjalikult kujunenud kauplemise kulu, lihtsus ja selgus, ühetaolisus, turvalisus, kvaliteet jmt.

Liikmesriikide seas on erinevaid seisukohti, kuid printsiibis tajutakse kauplemisreeglite ühtlustamist kui ühisturu arengu garanti.

Hedging Forex — riskide maandamine valuutaturul Hedging Forex — riskide maandamine valuutaturul Detsember 03, UTC Lugemise aeg: 19 minutit Siit artiklist saate teada, mis on hedging ja kuidas maandada riske kauplemisel valuutadega.

Unifitseerimine ei ole midagi uut. Direktiivi eesmärk on saavutada kogu ELis kõrge tarbijakaitse tase ja aidata kaasa siseturu toimimisele, Ettevotjate kaupleja maandamine tarbijate ja kauplejate vahel sõlmitud lepinguid käsitlevaid aspekte.

Jaanuaris läbis riigikogus kolmanda lugemise võlaõigusseaduse muudatusettepanek, mis jõustus aprillis ning millega senine piirang kaotati. Tarbijakaitseamet pöörab kõigi kauplejate tähelepanu asjaolule, et endiselt jääb jõusse võlaõigusseaduses regulatsioon, millisega nähakse ette, et Lepingus, mille teiseks pooleks on tarbija, on ebamõistlikult kahjustav eelkõige tüüptingimus, millega nähakse ette teise lepingupoole kohustus tasuda ebamõistlikult suur ettemaks enne seda, kui tingimuse kasutaja oma kohustuse täidab. Eelnimetatud muudatus tingib Tarbijakaitseameti tähelepanu suunamise senisest enam kauplejate ettemaksuga seotud tüüpsetele nõuetele ja tingimustele ning seda just eriti tarbijailt nõutava ettemaksu suuruse mõistlikkusest lähtuvalt.

Need põhimõtted on ka Eesti üle võtnud ja sätestanud võlaõigusseaduses. Ühtsed tingimused kaubandusele Tarbija 14päevane ostust taganemise õigus näib esmapilgul võrreldes traditsioonilise kauplemisega üsna ootamatu.

Ettevotjate kaupleja maandamine

Tõsi, paljud traditsioonilise kaubanduse viljelejad pakuvad seda võimalust. Sätte põhiolemus seisneb aga just traditsioonilise tarbimise põhimõtte rakendamises ka e-kaubanduses, mille tulemusena ka nn e-tarbijal tekiks võimalus kaubaga enne lõpliku ostuotsuseni jõudmist tutvuda. Samast põhimõttest rakendub ka teine, mille ekslikud tõlgendajad on nimetanud nii-öelda kauplejavaenulikuks ja mis justkui võimaldaks tarbijal 14 päeva jooksul tagastada ka kasutatud kaupa.

Ettevotjate kaupleja maandamine

Tegelikkus erineb utreeritust. Direktiiv annab tarbijale õiguse e-kaubanduses tootega tutvuda samaväärselt tavakauplusega.

Ettevotjate kaupleja maandamine

Siinkohal tuleb tunnustada e-kauplejate head tööd, mistõttu tarbijakaebuste komisjoni töölauale maandub sääraseid vaidlusjuhtumeid harva. Tasub meeles pidada, et kõnealuste vaidluste tekkimise riski saab ettevõte ise edukalt maandada toote kohta käiva lepingueelse teabe veebilehel täpsustamise ja parandamise teel.

Samuti on ühtlustatud muid reegleid, mis on loodud ELi tarbijatele ühisturul kauplemise usaldusväärsuse tõstmiseks.

Kauplejatel tasub olla tähelepanelik, kuna taganemisõigusest ja reeglitest tarbija mitteteavitamise korral pikeneb taganemisõigus ühe aastani. Konkurents pigem tugevneb Kõik reeglid ei ühtlustu ilmselt kunagi ning oma rolli jäävadki mängima piirkondlikud seaduste erisused, kirjutamata reeglid, praktikad, tavad, meediatundlikud teemad ja ühiskondlikud hoiakud.

Kaupleja riskide maandamise seisukohalt oleks igati mõistlik kavandada oma kaupade ja teenuste pakkumine ja müük, sh müügijärgne teenindus selliselt, et läbimõtlematus ei hakkaks ootamatult kahjustama aastatega väljateenitud usaldusreitingut.

Teavitus küpsiste kohta

Samasse maineriski kategooriasse võib liigitada ka poolikult läbimõeldud e-äri protsessid, aga ka tühipaljas kliendile kättesaamatuks jäämine ja vastutusest hoidumine probleemide ilmnemisel ning kõigi teiste valimatu süüdistamine oma hädades. Oleme nn e-äri plahvatusliku paljunemise staadiumis, millele üldjuhul järgneb konsolideerumine.

Ettevotjate kaupleja maandamine

Digitaalse ühisturu reeglite ühtlustamine kaotab järk-järgult e-kauplemise piiriülesed takistused. See aga tähendab tugevamat konkurentsi ka meie Eesti e-kaubanduse sektorile.

Ettevotjate kaupleja maandamine

Kas, ja Valuuta tugevus Kaubandusstrateegia, siis millega ja kuidas, suudame rinda pista tugevneva konkurentsiga kodus ja veelgi enam - ka väljaspool?

Nagu kogu ühisturul - edukuse määrajaks ei saa mitte ainult müük vaid ka järelteenindus.

Kuidas tagada ärile 10 kordne kasv?

Tänases Äripäevas kirjutab e-poodnik Toomas R. Raist, et Eesti e-kauplejad ei saa e-kaubanduse kasvust peaaegu üldse osa ning eeskätt on see tarbijakaitseameti antikampaania tulemus. Ole teemaga kursis!

Ettevotjate kaupleja maandamine

Telli e-kirja teavitused, kui ilmub uus artikkel märksõnaga:.